Problematische schulden zelftest

Hoe herkent u mensen met problematische schulden? Mensen met problematische schulden hebben vaak op verschillende gebieden problematiek. Aan de hand van 22 vragen kunt u er achter komen of een persoon een verhoogde kans heeft op problematische schulden of deze al heeft. Heeft u 10 vragen met ja beantwoord, dan is de kans aanwezig dat de persoon problematiek heeft, het is belangrijk dit verder te onderzoeken en uit te zoek.

Verhuizen

Ik wil graag minimalistisch gaan wonen, nu ga ik binnenkort verhuizen en wil zo min mogelijk meenemen. Hebben jullie nog tips? Opruimen is niet altijd even makkelijk, veel spullen hebben een emotionele waarde, dat het lastig word om deze om te ruimen. Door de spullen eerst te sorteren en uit te zoeken, welke voor u veel waarde hebben heeft u al een deel op geruimd.

GGZ

Op wie bent u aangewezen uw behandelaar of crisisdienst? De persoon staat 24 uur per dag in dienst van de diagnose. De crisisdienst heeft 12 uur per dag dienst. De behandelaar heeft 8 uur per dag dienst. Een persoon is voor meer dan 90% per jaar aangewezen op zich zelf en met de psychische problematiek. Hierdoor komt het dus neer op de schouder van de burger, terwijl deze persoon psychisch problematiek heeft, dit is vragen om verslechtering van de problematiek. Bij de GGZ komt het neer op zelfstudie om problematiek aan te pakken.

Politie

Hoe komt PTSS bij een agent het zelfde tot stand als een burger? Hoeveel procent heeft PTSS? Jaarlijks worden naar schatting 1,5 miljoen mensen slachtoffer van geweld of bedreiging. De PTSS komt op dezelfde manier tot stand, de kans dat een burger een PTSS oploopt is groter dan die van een agent. Dit komt omdat een burger mee traumatische dingen meemaken in het dagelijks leven en er mee opties zijn, dan een agent. De kans dat iemand een PTSS oploopt na een traumatische gebeurtenis is 10%.

Verhuisschema

Wat is het verhuisschema? Het verhuisschema is een schema waarin u uw triggers kunt vermelden over een verhuizing. Vanaf dat u weet dat u gaat verhuizen kunt u het schema als een lijndraad gebruiken om gezond door de verhuizing te komen, met zo min mogelijks stress, paniek, of angst. Het verhuisschema is voor zowel kinderen als volwassen te gebruiken.

Hoofdpijn

Welke soort hoofdpijn ervaren mensen met stress gerelateerde problematiek? Personen met psychische en/of stress gerelateerde problematiek hebben dagelijks veel en vaak hoofdpijn. De stress/onrust/angst/paniek geeft hartklachten en hoofdpijn. Personen ervaren de hoofdpijn als een stroomstoot in de hersenen, daarnaast hebben personen vaak last van drukkende pijn in het hoofd, alsof de hersenen uit het hoofd willen.

Nacht – dag ritme

Een goed dag en nacht ritme is erg belangrijk voor een gezonde balans van uw leefstijl. In een goed ritme slaapt u gemiddeld 8 uur per nacht en staat u tegen 7.00 uur op. Bij een nacht-dag ritme is de persoon de zelfde tijden wakker in de nacht, maar krijgt hierdoor wel slaapproblematiek. Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Examenstress zelftest

De examenstress zelftest is gemaakt voor iedereen die examen, toetsen of proefwerken moet maken en hier veel stress van ondervind. Aan de hand van 17 vragen geeft de uitslag u inzicht in de punten die voor de stress zorgen, dit kan liggen aan de planning, voeding, rust, angst of het geheugen en de concentratie. Wanneer deze punten in balans zijn zal er weinig examenstress zijn. Bij 7 vragen of meer beantwoord met ja, dan heeft u last van examenstress.

Taalontwikkelingsstoornis zelftest

Heeft uw kind een taalontwikkelingsstoornis? Aan de hand van 20 vragen kunt u er achter komen of uw kind een achterstand heeft opgelopen. De taalontwikkeling zelftest heeft korte vragen die u met ja of nee kunt beantwoorden, hoe meer u met ja antwoord hoe groter de kans op een taalontwikkelingsstoornis. Het is dan belangrijk naar een logopediste te gaan.

Pesten

PTSS vs Pesten Met de rug tegen de muur met 5, 6 mensen er om heen, ze schreeuwen allemaal, je kan geen kan op, ontsnappen aan het pesten is onmogelijk. Door het gedrag van de andere personen, zal de gepeste, zich angstig, paniek of in de stress voelen. Het gedrag zorgt ervoor dat het pesten een trauma word voor de gepeste. Dit trauma is dan een PTSS, het pesten heeft dezelfde signalen op lange termijn als een PTSS.

Depressie zelftest

Depressie zelftest Aan de hand van 20 vragen, kunt u er achter komen of u een depressie heeft. De depressie zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Puber

Wat is de puberteit? De puberteit is de periode waarin kinderen zich tot volwassene ontwikkelen. Ze worden geslachtsrijp en ontwikkelen zich mentaal tot volwassenen. Wanneer is een kind een puber? In de leeftijd van 10 tot 18 jaar word een kind een puber genoemd. In de puberteit is het verkennen van grenzen een dagelijkse bezigheid.

Herbeleving zelftest

Herbeleving zelftest Aan de hand van 14 vragen, kunt u er achter komen of u een herbeleving heeft. De herbeleving zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning. De test is gemaakt voor iedereen die iets naars, gevaarlijks, bedreigend, heeft mee gemaakt. De herbeleving zelftest is voor professionals, hulpverleners en burgers te gebruiken. De test is samengesteld uit ervaringen Lees het gehele artikel →

Vermijden zelftest

Vermijden zelftest Aan de hand van 15 vragen, kunt u er achter komen of u vermijd gedrag heeft. De vermijden zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.