Zwerfafval

Wat is het?

Door zwerf afval ziet een straat onverzorgd uit en geeft een bepaald beeld van de straat. Afval overlast kan uit verschillende punten bestaan zoals huisafval, fietswrakken of graffiti. Veelal zijn de meldingen van overlast van grof afval. Veelal word het afval bewust daar neer gezet of gegooid. Zolang de personen niet worden aangesproken blijven ze dit doen.

Zwerfafval is afval dat mensen wegwerpen of achterlaten op een plaats waar dat niet hoort. Bijvoorbeeld een rondslingerend patatbakje op straat, een weggegooide vuilniszak langs de snelweg of een vervuild veld na een openluchtconcert. Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van de Nederlandse bevolking.

Personen die dit doen hebben vaak de mentaliteit van ik ben er van af, een ander ruimt het wel op. Hoe het er later uit ziet of hoe lang het blijft liggen maakt deze personen niet uit. Door zo te denken komen er steeds meer personen die zo denken, waardoor er steeds meer zwerfafval komt.

Door regels te stellen en de personen aan te spreken op dit gedrag door bijvoorbeeld video beelden waarop de persoon te zien is, dus geconfronteerd met zijn eigen gedrag, word de persoon zich er bewust van hoe zijn gedrag niet is. Door foto’s te tonen van hoe lang het er ligt en van meerdere zwerfafval is het duidelijk dat dit gedrag niet gepast is.