Zorgverzekeringen

1 Wat is het?

In Nederland is een zorgverzekering voor iedereen verplicht. Met de basisverzekering bent u verzekerd voor alle noodzakelijke zorg zoals Uw huisarts, Ziekenhuisverblijf, medisch specialisten, Verloskundigen en kraamzorg, Geneesmiddelen, Ziekenvervoer (ambulance), Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en kunstgebit. Hulpmiddelen en Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering)

Naast de vrijwillige en verplichte eigen risico kan er ook een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor sommige geneesmiddelen, hulpmiddelen en/of zorg geldt naast uw eigen risico een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt.Dit bedrag komt naast de kosten van het eigen risico.

De rijksoverheid bepaald hoe hoog bedrag van het eigen bijdrage is. Het kan hierbij gaan over zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

De onverzekerde kan wel gebruik maken van medische zorg, maar de rekening is voor de onverzekerde. In bepaalde gevallen kan verzekeren met terugwerkende kracht zoals bijvoorbeeld als de verzekeringsplicht vier maanden of korter ervoor is ontstaan. Ouders zijn verplicht om een zorgverzekering voor het kind af te sluiten.

Wanneer een ouder dit niet doet word het aangeschreven door Zorginstituut Nederland, om als nog een verzekering af te sluiten. Voor ieder onverzekerd kind legt Zorginstituut Nederland de wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen een boete op als zij geen zorgverzekering afsluiten. De rekening die binnenkomt die u zelf moet betalen brengt financiële problemen met zich mee als je zorg nodig hebt.

Wat is ambtshalve verzekerd? Zorginstituut Nederland sluit namens de onverzekerde een zorgverzekering af. De maandelijkse bestuursrechtelijke premie van € 112,33 wordt twaalf maanden ingehouden op het loon of uitkering. Na twaalf maanden stopt ZIN met het innen van de bestuursrechtelijke premie.