Zorgverzekeringen

1 Wat is het?

In Nederland is een zorgverzekering voor iedereen verplicht. Met de basisverzekering bent u verzekerd voor alle noodzakelijke zorg zoals Uw huisarts, Ziekenhuisverblijf, medisch specialisten, Verloskundigen en kraamzorg, Geneesmiddelen, Ziekenvervoer (ambulance), Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en kunstgebit. Hulpmiddelen en Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering)

Naast de vrijwillige en verplichte eigen risico kan er ook een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor sommige geneesmiddelen, hulpmiddelen en/of zorg geldt naast uw eigen risico een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt.Dit bedrag komt naast de kosten van het eigen risico.

De rijksoverheid bepaald hoe hoog bedrag van het eigen bijdrage is. Het kan hierbij gaan over zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

De onverzekerde kan wel gebruik maken van medische zorg, maar de rekening is voor de onverzekerde. In bepaalde gevallen kan verzekeren met terugwerkende kracht zoals bijvoorbeeld als de verzekeringsplicht vier maanden of korter ervoor is ontstaan. Ouders zijn verplicht om een zorgverzekering voor het kind af te sluiten.

Wanneer een ouder dit niet doet word het aangeschreven door Zorginstituut Nederland, om als nog een verzekering af te sluiten. Voor ieder onverzekerd kind legt Zorginstituut Nederland de wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen een boete op als zij geen zorgverzekering afsluiten. De rekening die binnenkomt die u zelf moet betalen brengt financiële problemen met zich mee als je zorg nodig hebt.

Wat is ambtshalve verzekerd? Zorginstituut Nederland sluit namens de onverzekerde een zorgverzekering af. De maandelijkse bestuursrechtelijke premie van € 112,33 wordt twaalf maanden ingehouden op het loon of uitkering. Na twaalf maanden stopt ZIN met het innen van de bestuursrechtelijke premie.

2 Herkennen

Waarvoor geldt er een eigen bijdrage?

 • sommige hulpmiddelen, zoals een hoortoestel
 • bepaalde geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil
 • zittend ziekenvervoer
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • bijzondere tandheelkundige zorg als u 18 jaar of ouder bent
 • gebitsprotheses

Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

Hoe weet ik of ik een bijdrage moet betalen voor de zorg die ik nodig heb? Voor welke zorg een eigen bijdrage geld kunt u terug vinden in de vergoedingenlijst van uw verzekering of in de polisvoorwaarden.

Wat is een eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaald in Nederland een eigen risico voor de zorgverzekering. Dit is dat er altijd een bedrag voor u overblijft in geval van schade en/of vergoeding. Deze kan zowel een verplichte als een vrijwillige bijdrage zijn.

Wat is de hoogte van mijn eigen risico?

Is een vast staand bedrag bijvoorbeeld voor de ziektekosten verzekering is dit € 375,-. Op uw polisblad van de verzekering vind u het bedrag. Bij sommige verzekeringen staat het bedrag alleen vermeld in de polisvoorwaarden.

Waarom een eigen risico?

Dit is om de kosten van de verzekering te dekken en om ervoor te zorgen dat u beter oplet voor u schade maakt. Door de eigen risico proberen verzekeraars bagatelschade en/of kruimelschade te voorkomen. Dit zijn schades met een vergoeding die lager zijn dan het eigen risico. 

Wat is het verplichte eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Zoals uw bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage.

Zorginstituut Nederland

 • Bij een zorgverzekering is dit naar 6 maanden zorgpremie achterstand en niet aflossen van de schulden, word u gezien als een wanbetaler. Deze groep heeft vaak ook elders achterstanden bij de huur of energie en hebben vaak een laag/weinig inkomen.
 • Het zorginstituut neemt de achterstand en het innen daarvan, over van de zorgverzekering. Doordat dit gebeurt word uw maandelijkse premie verhoogd met 30% van de gemiddelde zorgpremie en de werkgever en uitkeringsinstantie houden dit bedrag maandelijks in van uw salaris.

Centraal Justitieel Incassobureau Heeft u recht op een toeslag, dan houd het Centraal Justitieel Incassobureau deze in, om uw schulden af te lossen. Bij een niet toereikend inkomen, krijgen u een acceptgiro, kunt u deze niet betalen dan krijgt u een deurwaarder die beslag kan leggen op uw goederen.

3 Behandeling

 • Voor een schuld van de eigen risico van een zorgverzekeraar mag u 1 jaar terug betalen, voor de premie geld dat u een regeling kunt treffen bij de zorgverzekaar, dit is verschillend. Een zorgverzekeraar mag u niet uit de verzekering zetten wanneer een rekening niet is betaald. Meestal word u aanvullende verzekering stop gezet en blijft u verzekerd voor het basispakket.

Wat is een vrijwillige bijdrage?

Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het voordelig zijn om een vrijwillig eigen risico te nemen. De zorgverzekeraar kan dan een korting geven op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Zo betaalt u maandelijks minder premie.Het vrijwillig eigen risico wordt opgeteld bij het bedrag van het verplicht eigen risico. Het vrijwillige eigen risico kan opgehoogd worden met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. Het geldt alleen voor zorgkosten die vanuit de Basisverzekering worden vergoed. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

 • Medisch specialisten in ziekenhuizen
 • Medicijnen
 • Spoedeisende hulp
 • Behandelingen door uw huisarts
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • nacontroles van een nier- of leverdonor / vervoer van een donor
 • ketenzorg
 • voorkeursgeneesmiddelen
 • de door ons gecontracteerde zorgaanbieders voor het leveren van drinkvoeding (dieetpreparaten), voor zover zij de door ons als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen leveren
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • zorg vanuit uw aanvullende verzekering
 • zorg voor kinderen tot 18 jaar

Voor zorg uit uw aanvullende verzekering hoeft u geen eigen risico te betalen.

4 Gevolg

6 maanden zorgverzekerings premie achterstand aan zorgverzekering terugbetaald, hoe lang moet ik nog doorbetalen aan zorgverzekering?

Je word pas afgemeld bij zorgverzekering als de gehele premieachterstand is betaald. Dit kun je uitrekenen door de afgeloste schuld – gehele schuld = openstaande schuld. Deze deel je door het maandbedrag en dat zijn het aantal maanden dat je nog moet betalen. 6 maanden achterstand x € 100 = € 600 : 12 maanden = € 50 ,- per maand. Als je in 1 jaar kan afbetalen hoef je maar 1x bestuursrechtelijke premie te betalen. Voor elk jaar langer word er nieuwe premie gevraagd door zorgverzekering. Vanaf het moment dat je bent afgemeld bij het zorgverzekering wordt er geen nieuwe bestuursrechtelijke premie in rekening gebracht en ga je weer rechtstreeks zaken doen met je eigen zorgverzekeraar.

Volgt daarop een niet voldoende antwoord? Dan kan de verzekerde terecht bij

Er zijn veel wanbetalers zorgpremie in Nederland.

Overstappen naar een andere verzekering

Tot de tijd dat uw schuld is afbetaald kunt u niet overstappen, bij uw eigen verzekering heeft u nog recht op de voorwaarden zoals deze gelden voor uw afgesloten verzekering. Wanneer u schulden zijn afgelost is het veel moeilijker om een verzekering af te sluiten en/of een lening af te sluiten.  De wanbetaling word BKR geregistreerd bedrijven kunnen hier de gegevens opvragen.

5 Plan

Het eigen risico is een groot bedrag wat vaak niet in een keer betaald kan worden. Hierdoor kan het voorkomen dat u in financiële problemen komt. Wanneer u het niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling afspreken met u verzekeraar en u kunt dat in maximaal 12 maanden het bedrag terug betalen. Heeft u een laag inkomen dan kunt u de gemeente verzoeken om de kosten te betalen, niet elke gemeente doet dit, vraag dit even na. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico. Voor welke zorg een eigen bijdrage geld kunt u terug vinden in de vergoedingenlijst van uw verzekering of in de polisvoorwaarden.

Wanneer u besluit uit elkaar te gaan of te scheiden is dit al een zware en moeilijke tijd. Vergeet niet om uw zorgverzekering goed te regelen. Dit kan veel ongemakken voorkomen zoals dubbele premie of het niet verzekerd zijn. Heeft u een gezamenlijke polis, dan moet u de polis splitsen zodat u beide een eigen polis heeft. Een partner zegt zijn polis op bij de zorgverzekeraar en sluit een nieuwe af, dit kan bij dezelfde maatschappij. Via de website van uw zorgverzekering kunt u online een nieuwe polis afsluiten en opzeggen. De nieuwe zorgverzekering start altijd in een nieuwe maand, bijvoorbeeld u sluit uw verzekering af op 15-8 dan start u verzekering op 1-9. Geef dit op tijd door bij uw verzekering zodat u geen dubbele premie betaald en u altijd verzekerd bent.

Schulden

Stap 1 1 maand premieachterstand is al schulden en u moet voorkomen dat de schulden verder oplopen. het kan al grote gevolgen hebben. Een maand achterstand lijkt niet veel maar hierdoor komt u verder achter te lopen en dit betekend dat u 1 maand zo wel de maandelijkse premie plus de achterstallig premie moet betalen.

Stap 2 Na 6 maanden niet te hebben betaald melden ze u aan bij het Zorginsituut Nederland. Wanneer u schulden heeft en wilt overstappen, kan het zijn dan een zorgverzekeraar u weigert. Het moet hierbij gaan om een betalingsachterstand van de premie.

Na 6 maanden mag de zorgverzekaar het bedrag inhouden op uw loon of uitkering. Hierbij betaald u maandelijks €127,91 aan bestuursrechtelijke premie. De premie die u betaald gaat niet af van uw schuld. Dit loopt door tot dat de gehele schuld met de extra kosten is voldaan of wanneer u schuldhulpverlening aanvraagt.

Stap 3 Zorginstituut Nederland spoort onverzekerde op. De opsporing bestaat uit drie fase: Onverzekerde krijgen een brief van Zin met een verzoek om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten. Als de onverzekerde binnen drie maanden geen zorgverzekering afsluit, dan legt ZIN een boete op ter hoogte van € 366,99 (2016).

Als bij een volgende controle door Zin blijkt dat nog steeds geen zorgverzekering is afgesloten,volgt weer een boete van € 366,99. Na de twee bestuurlijke boetes wordt een onverzekerde ambtshalve verzekerd bij een door ZIN aangewezen zorgverzekeraars.

Geplaatst in Z