ptss chronische naasten plan

6 Naasten Wat zouden u naasten voor u kunnen beteken om klachten beter te kunnen erkennen? Hoe kunnen ze u helpen om de signalen te verminderen? Wat zijn de signalen …

Eenzaam naasten

6 naasten Signalen Herkennen van de signalen van eenzaamheid bij een ander. Let op eenzaamheid en probeer dit zo veel mogelijk te voorkomen, vaak begint het met minder naar bezoeken …

behandelplan naasten

6 naasten Wat zouden naasten voor u kunnen doen en voor u betekenen? Wat verwacht u van uw naasten? Wat zou u willen dat ze voor u doen? Waar zou …

alertheid naasten

6 naasten Waaraan kunt als naasten herkennen dat de persoon alert is? Welke signalen heeft de persoon? Wat kunt u doen om dit te veranderen? Wat werkt wel en wat …

Angst naasten

6 naasten Sommige personen vinden het lastig te erkennen dat een persoon problematiek heeft. Personen die dichtbij staan hebben een lange tijd een fase van ontkenning. Als de persoon nog …

Buren eenzaam naasten

6 naasten het voorkomen dat een persoon vereenzaamt door regelmatig contact te hebben en te onderhouden en te vragen wat u kunt doen voor de persoon. Neem de persoon regelmatig …

Naasten zelftest

Naasten zelftest Aan de hand van 12 vragen, kunt u er achter komen of u een goede naasten heeft/bent. De naasten zelftest geeft u inzicht, een gebeurtenis. Door een overzicht …

naasten plan

5 Plan Het is belangrijk een besluit te maken over wat u wilt met de relatie met de naasten. Hoe langer de situatie aanhoud hoe meer psychische en emotionele schade …

Naasten gevolgen

4 Gevolg Door u niet geheel te kunnen uiten of door niet de hulp te vragen die u wel graag zou willen kropt u gevoelens en emoties op, dit kan …

naasten herkennen

2 Herkennen Omdat het familie of naasten gaat vragen om hulp kan het erg lastig zijn om de gevoelens en emoties te uiten of om de vraag te stellen.Herken de …

Naasten

1 Wat is het? De relatie veranderd vaak naar het stellen van de diagnose en het definitief vast stellen ervan. In voor en tegenspoed is er vaak niet bij. Het …

Autisme naasten

6 naasten Stel een paar vragen voor u zelf op die u belangrijk vind. Dit zijn de basisvragen/onderwerpen waarop u meerdere vragen kunt bedenken. Wie wilt u gaan vertellen over …

Vol hoofd naasten

6 naasten Praten. Zoek iemand bij wie u uw gedachten kunt vertellen. Wie wilt u de gedachten vertellen? Waarom heeft u voor deze persoon gekozen? Door de gedachten te vertellen …

afleiding naasten

6 naasten Wat kunnen naasten voor u betekenen? Wat zou u willen dat u naasten voor u doen op zo’n moment? Spreek af of ga bij bekende op bezoek, ga …

crisis noodplan naasten

6 Naasten Hoe kunnen naasten u helpen in een crisis, wat kunnen ze voor u betekenen? Wat zou u willen dat u naasten doe of juist niet doet? Wat kunt …

PTSS pesten naasten

6 naasten Als naasten is het belangrijk op kleine veranderingen te letten in gedrag of het niet naar school willen of verzuimen. Probeer het pesten zoveel mogelijk te bespreken met …

Burn-out naasten

6 naasten Het is belangrijk om het contact niet te mijden. De familie kan u nu juist ondersteunen en helpen en er voor u zijn om dit moeilijke moment door …

crisis naasten

6 naasten Is een persoon in crisis dan word er contact gezocht met de contactpersoon in het medisch dossier staat. Hierbij staat vermeld wat de persoon kan doen op het …

naasten schrijfoefening

Belangrijke personen Omschrijving: Maak een grote cirkel met 4 kleine cirkels. Cirkel 1 grootste voor mensen ver weg, Cirkel 2 mensen die iets minder voor u betekenen, Cirkel 3 de …

verward naasten

naasten Wat kunt u doen voor de persoon? Waar kunt u mee helpen? De naasten zijn verwarde personen en bij personen met een paniekaanval erg belangrijk. Het is belangrijk om …

behandelaar naasten

6 naasten Betrek naasten zoveel mogelijk bij het proces. Hoe meer naasten met u mee gaan vragen stellen en uw ondersteunen, hoe makkelijker het is om de diagnose te accepteren …

Emoties kind naasten

6 naasten met naasten afspraken hoe ze het beste op uw kind kunnen reageren of hoe ze het beste kunnen handelen in een situatie van overprikkeling. Wanneer het bij naasten …

PTSS HSP naasten

6 naasten Bespreek met de persoon welke signalen hij/zij ervaart van de hooggevoeligheid en welke prikkels dit verergeren. Zorg ervoor dat de persoon zo min mogelijk deze prikkels krijgt. Weet …

Diagnose naasten

6 naasten De diagnose vertellen aan vrienden, familie, werk.  Wanneer u eenmaal een diagnose krijgt, zijn er een aantal mensen die u op de hoogte brengt, maar hoe begint u …

PTSS & trigger naasten

6 naasten Kent u de triggers van de persoon? Hoe kunt u handelen om deze minder te laten zijn? Maak de triggers bespreekbaar en zoek naar oplossingen die kunnen helpen.

PTSS vuurwerk naasten

6 naasten Hoe kunnen naasten erkennen dat er iets is? Wat zijn de signalen waar ze extra op kunnen letten? Kunt u een crisis herkennen? Bespreek oud en nieuw met …

depressie naasten plan

6 naasten Praat met naasten over uw depressie en hoe het gaat. Vraag hun steun en vraag hun mee naar gesprekken met artsen. Door samen het probleem aan te pakken …

PTSS: Naasten

6 PTSS: Naasten 1 Wat is het? Er is geen standaard manier om te gaan met een persoon met PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis). Dit komt omdat een PTSS niet …