Koorts

Wat is het? Koorts is een verhoging van de temperatuur, alle onder de 36,5 onder temperatuur en  alles boven 38 + is koorts. Koorts staat meestal direct in verband met ziek zijn zoals een griep, maar ook door inentingen kunnen kinderen koorts krijgen. Bij de koorts hebben personen vaak ook hoofdpijn of buikpijnen. Als u […]

Read more...