Kleedgeld

Wat is kleedgeld? Kleedgeld is een bedrag dat u aan uw kind kunt geven voor het kopen van kleding. Hierdoor leert u uw kind met grotere bedragen om te gaan …

Financiële opvoeding

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen 1/3 van de ouder, vindt het leren omgaan met geld, een taak van school vind, maar 98% van de ouders vind het hun eigen verantwoordelijk …

Kinderbijslag

De kinderbijslag Voor wie is de kinderbijslag? De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderbijslag is een tegemoetkoming …