Autisme

Wat is autisme? Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

Pictogrammen

Hoe begin ik met pictogrammen? Begin op een rustig moment met pictogrammen, bijvoorbeeld niet bij het begin van het nieuwe schooljaar omdat dit al extra prikkels met zich mee brengt, maar begin dan in de zomervakantie. Bespreek de avond van te voren en eventueel in de ochtend kort, de planning van de volgende dag. Op school worden picto’s gebruikt voor een aantal zaken bijvoorbeeld een stappenplan in de toiletten of voor een dagplanning, daar kunt u ook al ideetjes vragen of gebruiken voor thuis.