WWB

1 Wat is het?

Een bijstandsuitkering is er om uw van uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, wanneer uw geen werk heeft of door ziekte.De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van twee belangrijke factoren: uw gezinssituatie en eventuele andere inkomsten. De bijstandsuitkering is precies zo hoog dat uw eventuele andere inkomsten worden aangevuld tot het normbedrag dat voor uw gezinssituatie geldt.

Een bijstandsuitkering is er om uw van uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, wanneer uw geen werk heeft of door ziekte.De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van twee belangrijke factoren: uw gezinssituatie en eventuele andere inkomsten. Wanneer u een wwb aanvraag heeft gedaan en deze is goedgekeurd ontvangt u na 8 weken de eerst uitbetaling. De bijstandsuitkering is precies zo hoog dat uw eventuele andere inkomsten worden aangevuld tot het normbedrag dat voor uw gezinssituatie geldt.

De Wet Werk en Zekerheid (WWB) heeft als uitgangspunt dat iedere Nederlander zich zoveel mogelijk zich zelf in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Hierdoor bent u verplicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden of een re-integratietraject te volgen. Wanneer u af en toe een klusje doet, iets verkoopt, af en toe oppast en u krijgt hiervoor betaald zijn dit extra inkomsten. Alle bijverdiensten hebben invloed op uw bijstandsuitkering, Regelmatig gebeurt het nog dat mensen vergeten hun extra inkomsten door te geven aan de gemeente. De klantmanager bekijkt of de inkomsten uw kansen op werk vergroten. Op de website van de gemeente vindt u deze regelt die bij uw gemeente van toepassing zijn.

Wat zijn de voorwaarden om een bijstandsuitkering aan te vragen?

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Iedereen in Nederland heeft recht opeen uitkering voor het dagelijks levensonderhoud wanneer het geen werk heeft. Iedere Nederlander zonder werk en een maximaal vermogen van 30.000 euro heeft recht op een uitkering. Een diagnose als depressie is hierbij minder van belang.