Wwb vaste lasten

WWB wil mijn vast lasten niet meer betalen de klantmanager/Bezwaar

Op dit moment ontvangt u een wwb uitkering en daarvan betaald de sociale dienst u vaste lasten. Door omstandigheden moet u het nu zelf gaan doen, hoe pakt u dit aan? Ben u het niet eens met het besluit en wilt u graag dat de gemeente toch deze kosten betaald dan kunt u het volgende doen.

Wanneer betaald de wwb mijn vaste lasten? De gemeente kan beslissen dat u een budgetteringsplicht krijgt. Dit houdt in dat de gemeente uw vaste lasten mag ingehouden van uw uitkering, om de betalingen te verrichten. Dit gebeurt wanneer de gemeente vind dat u uw uitkering niet goed besteed, waardoor u bijvoorbeeld achterstanden oploopt.

  • Vraag u klantmanager naar de redenen waarom het niet meer word betaald.
  • Vraag ook u klantmanager wat u moet doen om het als nog te laten betalen. Bij sommige gemeente ben u verplicht eerst een budgetcursus te volgen en met goed resultaat af te sluiten.
  • Neem contact met uw klantmanager van de sociale dienst en wacht niet te lang met het maken van bezwaar. Een bezwaar kan gelange tijd duren, minimaal 6 weken vanaf de dag dat u uw bezwaar instuurt. In deze tijd betaald de sociale dienst niet uw vaste lasten.

Voorkom achterstand

Zorg dat u geen achterstanden gaat oplopen.  Controleer wanneer de laatste keer de vaste lasten zijn betaald. Verzamel alle gegevens en bedragen van uw vaste lasten en noteer deze. Het is verstandig dit al vast in te plannen in internetbankieren en het bezwaar af te wachten. Wanneer het bezwaar negatief uitvalt bent u zeker dat uw vaste lasten zijn betaald. Valt het positief uit kunt u de automatische incasso’s verwijderen.

Als nog zelf betalen

  • Wanneer u kunt aantonen dat u alle rekeningen op tijd kunt betalen is het mogelijk om dit niet meer te laten betalen door de gemeente.
  • Zodra u weet dat u de rekeningen zelf moet gaan betalen kunt u de bedragen inplannen in internetbankieren. Het is verstandig om de datum 3 a 4 dagen te plannen naar het storten van uw WWB uitkering.  Zo worden de rekeningen automatisch van uw rekening afgeschreven en kunnen er geen problemen en achterstanden ontstaan.
  • Controleer altijd naar de vaste datum of het bedrag juist is afgeschreven. Zo niet, kijk 2 dagen later nog een keer. Is het bij deze keer nog niet afgeschreven neem dan contact op met bedrijf of bank. Leg een map aan met de laatste rekeningen en jaarafrekeningen van de vaste lasten. In het artikel bewaarplicht leest u hoe lang u de papieren moet bewaren.
  • Wanneer u kunt aantonen dat u alle rekeningen op tijd kunt betalen is het mogelijk om dit niet meer te laten betalen door de gemeente. Zodra u weet dat u de rekeningen zelf moet gaan betalen kunt u de bedragen inplannen in internetbankieren. Het is verstandig om de datum 3 a 4 dagen te plannen naar het storten van uw WWB uitkering. Zo worden de rekeningen automatisch van uw rekening afgeschreven en kunnen er geen problemen en achterstanden ontstaan. Controleer altijd naar de vaste datum of het bedrag juist is afgeschreven. Zo niet, kijk 2 dagen later nog een keer. Is het bij deze keer nog niet afgeschreven neem dan contact op met bedrijf of bank. Leg een map aan met de laatste rekeningen en jaarafrekeningen van de vaste lasten. In het artikel bewaarplicht leest u hoe lang u de papieren moet bewaren.

Tips

  • heeft u recht op een uitkering vraag hem aan bij uw gemeente dit kan online of via een formulier. Van de gemeente ontvangt u een papier voor een kennismakingsgesprek na ongeveer 6 weken vanaf moment vanaf inschrijving gemeente en aanvraag bijstand.
  • Meld alle wijzigingen in uw situatie die te maken met inkomen, huis, gezinssituatie. te vaak zaken melden is beter dan 1 x te weinig. Twijfelt u over zaken die u moet doorgeven overleg dan altijd met uw klantmanager. Meld als nog de erfenis bij uw klantmanager en vraag de consequentie na van het te laat melden. Geef hierbij aan dat u niet wist dat u de erfenis als moest doorgeven voordat u hem daadwerkelijk had. Door dit als nog niet te melden word u boete en terug te betalen gedrag alleen maar hoger.
  • Neem een advocaat/sociaal raadsman/ juridisch loket en vraag meer informatie wat u nog kunt doen volgens de wet.