WWB samenwonen

2 herkennen

Volgens het WWB woont u samen als u in dezelfde woning woont en een gezamenlijk huishouden voert. Een gezamenlijk huishouden is wanneer er sprake is van dat beide partners hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en er sprake is van wederzijdse verzorging (financieel dan wel op andere wijze). Geef de datum van samenwonen zo snel mogelijk door aan de uitkeringsinstantie, dit kan voorkomen dat u een deel van uw uitkering moet terug betalen. Er is sprake van samen wonen wanneer u en uw partner het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Hieronder staan enkele voorbeelden waaruit kan blijken dat u in dezelfde woning het hoofdverblijf heeft:In het basisregistratie personen (BRP) staat u beide op hetzelfde adres ingeschreven. Bij instanties of werkgever heeft u aangegeven dat u op hetzelfde adres woont. Uit verklaringen van buurtbewoners blijkt dat u niet in de woning woont. Het eigen huis is maar gedeeltelijk ingericht. Het eigen huis heeft een zeer laag energie- en waterverbruik heeft. In uw eigen huis komt u alleen voor de post op te halen en kleine dingen te doen.

Wanneer woont u niet samen volgens WWB? Als u een kostganger of huurder in huis heeft van wie u kostgeld of huur ontvangt. Als u samenwoont met uw eigen kind of met uw vader of moeder. Als u samenwoont met een familielid in de tweede graad (broer, zus, grootouder, kleinkind) en een van beide verzorgt de ander. Er moet dan wel sprake zijn van door een professionele organisatie geïndiceerde zorg.

3 behandeling

Ik ga binnenkort bij mijn vriend weg maar heb nog geen huis. Tot de tijd dat ik een huis heb gevonden woon ik nog bij de vriend. Ik wil graag mijn eigen financiën. Ik kan niet werken door ziekte. Kun je samenwonen maar wel voor 1 persoon een bijstand aanvragen?

Bij de uitkeringsinstantie staan u  nog ingeschreven als samenwonend. Zolang u in de woning woont en samen de kosten draagt bent u samenwonend. De uitkeringsinstantie kijkt naar hoeveel personen er staan ingeschreven op het adres. Iedereen boven de 18 jaar, is kostendeler.Alle inkomsten worden van 1 adres bij elkaar opgeteld, hierdoor kan het zijn dat u gekort kan worden op de uitkering. Zodra u zicht heeft op een nieuwe woning kunt u nieuwe aanvraag doen bij de instantie om een uitkering aan te vragen. Dit duurt meestal 6 weken voor u een bevestiging krijgt. Als u het huis verlaat kunt u uw eigen uitkering aanvragen op het nieuwe adres. Vergeet niet om de huurtoeslag en de zorgtoeslag over te schrijven naar het nieuwe adres.

4 gevolgen

Wanneer u gaat samenwonen heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

  • Door een wijziging in de gezinssituatie kan uw uitkering worden verlaagd. Door de invoering van de ‘kostendelersnorm’ in de bijstand, kan uw bijstandsuitkering lager worden als er meer personen van 21 jaar of ouder het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning.
  • Verdient u partner meer dan de bijstandsnorm voor samenwonenden, dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Heeft uw nieuwe partner geen inkomen, maar wel vermogen boven de vrijstellingsgrens, dan vervalt uw recht op een uitkering ook. Naast het samenwonen in een huis moet u ook financieel zorg dragen voor elkaar.
  • Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat u financieel zorg draagt voor elkaar, naast het betalen van de vaste lasten. De vaste lasten, boodschappen, auto en vakantie worden gezamenlijk betaalt. Een gezamenlijke bank- of girorekening. Een gezamenlijke auto. In het testament heeft u elkaar tot erfgenaam benoemd. Het huishoudelijk werk zoals koken, wassen, strijken, doen voor elkaar. Samen de was doen. Samen koken en eten. Samen op vakantie.

5 plan

  • De gemeente onderzoekt dan niet of u (financieel) voor elkaar zorgt. Het samenwonen staat vast als u een hoofdverblijf in dezelfde woning hebt met iemand: met wie u gehuwd bent geweest in de afgelopen 2 jaar.
  • Met gehuwd zijn geweest wordt ook bedoeld dat de gemeente in de afgelopen 2 jaar al eerder heeft vastgesteld dat u en uw partner samenwoonden.
  • Van wie u een kind hebt, of van wie u het kind hebt erkend (of andersom), met wie u een samenlevingscontract heeft, waarin is opgenomen dat u een bijdrage aan het huishouden levert.
  • Het samenwonen staat ook vast als dit geregistreerd is door een andere regeling. Bijvoorbeeld de registratie van de ziektekostenverzekering als samenwonend.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.