WWB herkennen

De WWB kunt u aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente. Het aanvragen van een bijstandsuitkering duurt gemiddeld 6 weken. Tot deze tijd is het mogelijk om een voorschot te vragen bij de gemeente.

Verplichtingen die gemeente stelt aan een uitkering:

 • Legitimatieplicht; Wanneer de gemeente vraag om u zelf te legitimeren, moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen
 • Inlichtingenplicht; Voor de inlichtingenplicht bent u verplicht alle wijzigen aan de klantmanager door te geven. Deze kunnen van invloed zijn op uw recht op een uitkering zoals bijvoorbeeld het starten van een opleiding of wanneer u vrijwilligerswerk gaat doen.
 • Vakantieplicht; Gaat u het jaar op vakantie, dan bent u dit verplicht door te geven aan uw klantmanager. Dit geld van een vakantie van 1 dag.
 • Budgetteringsplicht; Bij een WWB is het mogelijk dat de gemeente uw vaste lasten betalen. Van uw uitkering word maandelijks het bedrag ingehouden en het resterende bedrag word gestort op uw rekening. Hiervoor legt de gemeente u een budgetteringsplicht op. Bij andere gemeente bent u verplicht mee te werken aan een budgetteringscursus die u met goed gevolg moet afsluiten. Wanneer u dit heeft gedaan word de budgetteringsverplichting ingetrokken.
 • Re-integratieplicht; Bij de re-integratieplicht bent u verplicht gebruik te maken van het aanbod van de gemeente. Het aanbod van de gemeente bestaat uit voorziening die gericht zijn op werk en/of sociale activering. De gemeente maak een re-integratieplan, waar u verplicht bent zich aan te houden.
 • Medewerkingsplicht; De medewerkingsplicht houd in dat u meewerkt met alles wat de gemeente u aanbied, met als doel om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Daarnaast bent u verplicht mee te werken aan onderzoeken die de gemeente wilt uitvoeren zoals een huisbezoek om te kijken hoe uw situatie is.
  Taaleis; vanaf 1-1-2016 is het verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheren om recht te hebben op een wwb.
 • Arbeidsplicht; De arbeidsplicht verplicht u om betaald werk te gaan zoeken. Heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kan de klantmanager u verder helpen, u bent dan wel verplicht mee te werken wat de klantmanager u vraagt. Als u bepaald werk wordt aangeboden mag u dit dus niet weigeren.
 • Geen onnodig beroep op bijstand; Er mag geen onnodig beroep worden gedaan op een WWB, bijvoorbeeld wanneer u een andere uitkering te laat aanvraagt of uw vermogen te snel heeft opgemaakt. Correct gedrag; Tegenover de medewerkers van de sociale dienst bent u verplicht zich correct te gedragen bijvoorbeeld niet schelden, niet discrimineren en geen vernielingen aanrichten.
 • Overige verplichtingen; De gemeente kan u nog andere verplichtingen opleggen. Ze kan bijvoorbeeld bepalen dat u verplicht bent uw ex-partner alimentatie te vragen.

Vrijgesteld van deze arbeidsverplichtingen zijn:

 • Alleenstaande ouders met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar. Zij moeten hiervoor wel een verzoek indienen bij hun gemeente. Wel moeten zij gebruik maken van de voorzieningen van de gemeente, gericht op arbeidsinschakeling.
 • Mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten).
 • Vrijstelling van arbeidsplicht; In sommige gevallen is het mogelijk een vrijstelling te krijgen van de arbeidsplicht. Deze kan worden aangevraagd bij college van burgemeester en wethouders.
 • Als u volledig arbeidsongeschikt bent, hierbij kunt u denken aan uitzonderlijke medische en/of sociale omstandigheden, zoals ernstige verslavingsproblemen Bij deelname aan een traject aan de arbeidsmarkt, zodat de arbeidsplicht geen belemmering is voor het traject.

Tegenprestatie

 1. Wanneer u een uitkering ontvangt kan de gemeente u vragen tegenprestatie te doen, om deze te behouden. De tegenprestatie is op basis van vrijwilligerswerk en is daarbij onbetaald, maar nuttig werk voor de samenleving. Zoals bijvoorbeeld het verwijderen van takken van de wegen na een hevige storm. Komt u ervaring te kort of een deel van uw diploma, dan kan de gemeente u werkervaring laten op doen op een participatieplaats of door middel van een re-integratietraject. Dit is een ervaring die u opdoet maar telt niet mee als een tegenprestatie. Hiernaast ben u nog steeds verplicht te solliciteren. Een bijscholingscursus of een omscholingsopleiding kunt aanvragen bij de gemeente. Door de tegenprestatie die u doet, blijft u deelnemen aan het arbeidsproces, waardoor u geen gat krijgt op u cv. Ontmoet u nieuwe mensen. Doet u nieuwe vaardigheden op of vergroot deze voor een betere kans op een betaalde baan. Doet u iets nuttigs terug voor de maatschappij.
 2. Een tegenprestatie bestaat uit activiteiten met de volgende kenmerken: Het zijn activiteiten voor een paar uur per dag of per week. Het zijn activiteiten voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd. Het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn. Het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot, zoals bij een participatieplaats of vrijwilligerswerk vaak wel het geval is. Maar de activiteit mag uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten. En het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om te doen. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met lichamelijke of psychische beperkingen, de zorg voor (jonge) kinderen, de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg), uw beheersing van de Nederlandse taal en de reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.
 3. Er zijn verschillende vacatures die u kunt doen voor een tegenprestatie, zoals het helpen bij klussen van een sportvereniging, het begeleiden van ouderen bij een maaltijd of de koffie of leesouder of pleinouder op school. Een tegenprestatie is vaak bij verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen. Regelmatig hebben gemeente keuze uit verschillende activiteiten waar u er 1 van kunt kiezen. Het kan ook zijn dat u zelf opzoek moet gaan. Zoek dan naar een organisatie dien u aanspreekt via de uitzendbureau’s en de weekkrantjes of loop eens binnen bij de vrijwilligerscentrale. Heeft u vrijwilligerswerk gevonden? Dan kunt u de gemeente verzoeken dit als tegenprestatie te zien.

Scholing

De gemeente kan u verplichten om een scholing te gaat volgen, om vrijwilligerswerk te gaan doen, gaat werken met behoud van uitkering, bijvoorbeeld zogenaamde ‘Doe mee banen’, aan een traject gaat deelnemen waardoor u uit uw sociaal isolement wordt gehaald, mee moet werken met een onderzoek waarbij vastgesteld wordt of u nog kunt werken of re-integreren. Dit kan zelfs een onderzoek door een arts zijn.

Toeslagen

Mag iemand met een bijstanduitkering de overblijfoudertoeslag houden? Nee, omdat de belastingdienst u ziet als werknemer. Door de WWB word dit gezien als een extra inkomen. Daardoor word het bedrag dat u krijgt aan vergoeding voor overblijfouder gekort op uw WWB uitkering.