Wwb eigen bedrijf

Een eigen bedrijf vanuit de wwb

Het is mogelijk om vanuit een bijstandsuitkering een zzper te worden. Hierbij bent u niet direct u uitkering kwijt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden via de sociale dienst.

  1. Voordat u begint met het opstarten van een eigen bedrijf, moet u dit melden bij de sociale dienst. Samen met uw klantmanager kunt u kijken naar de mogelijkheden die er voor u zijn. Bij het starten van een bedrijf heeft u een ondernemersplan nodig waarin u duidelijk aangeeft waar u bedrijf voor staat en wat de diensten en/of producten zijn. Ook moet u bedrijf inschrijven bij de kamer van koophandel, deze hebben aparte voorwaarden waar u bedrijf aan moet voldoen. Via de website kunt u zich inschrijven en een afspraak maken om u geheel in te schrijven en te starten.
  2. Binnen 1 jaar van start naar levensvatbaar bedrijf. De gemeente geeft u 1 jaar de tijd voor het opstarten van uw bedrijf. In dit jaar behoud u de gewone uitkering. Voor de kosten die u krijgt bij het opstarten van uw bedrijf kunt u een renteloze lening aanvragen bij de gemeente. Na 1 jaar bekijkt de gemeente of u bedrijf levensvatbaar is of niet. Heeft u het besluit gekregen dat uw bedrijf levensvatbaar is dan stopt u uitkering en kunt u verder als zzper. Dan hoeft u niet meer te solliciteren en bent u niet meer beschikbaar voor ander werk op de arbeidsmarkt.
  3. Het bedrijfskapitaal. Met een bedrijfskapitaal kunt u investeren in uw bedrijf, deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Dit bedrijfskapitaal krijgt u op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een renteloze lening van de sociale dienst.
  4. Na de start toch in de financiële problemen gekomen. Is uw bedrijf gestart maar blijkt het niet levensvatbaar genoeg te zijn en komt u hierdoor in de financiële problemen, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen periodieke Bbz-uitkering. De vult u salaris aan tot bijstandsniveau. Dit is voor een duur van maximaal 12 maanden met een uitzonderingen tot 24 maanden. Hier zijn aparte voorwaarden aan verbonden, deze kunt u navragen bij de sociale dienst.
  5. Tip: Vergeet niet om maandelijks door te geven hoeveel u verdient heeft.