WWB bijverdienen

Hoe hoger uw eigen inkomsten, hoe lager de uitkering.

Als u met extra werkzaamheden geld heeft verdiend, kan dit van directe invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Bijverdienen in de bijstand is een van de redenen voor gemeenten om een uitkering te verminderen of zelfs geheel stop te zetten. Alle extra inkomsten die u naast u wwb heeft moet u melden bij de gemeente. Wanneer u uw inkomsten niet doorgeeft kan het zijn dat de gemeente u beschuldigd van uitkeringsfraude, waardoor ze u uitkering stopzetten. De gemeente kan uw inkomsten controleren bij de belastingdienst, RWD, SVB en UWV. Hierdoor is er veel informatie over uw inkomsten beschikbaar en kunnen ze er achter komen of inkomsten zijn heeft doorgeven of niet. wanneer de gegevens afwijken word er een onderzoek gestart en een Sociale Recherche inschakelen.

Wanneer is er sprake van bijverdienen?

In onderstaande situaties is er sprake van bijverdiensten.

  • geld dat u verdient met werken. Dus ook als het gaat om deeltijdwerk, vrijwilligerswerk, of klussen
  • inkomsten in verband met werk, zoals een WW-uitkering
  • de meeste heffingskortingen van de belastingdienst
  • inkomsten van andere meerderjarige personen in uw gezin
  • (kinder)alimentatie

Welke inkomsten vallen niet onder bijverdienen?

Inkomsten die niet meetellen zijn bijvoorbeeld: