WWB beslag

Waar mag een schuldeiser beslag op leggen bij een WWB?

Op de ‘normale’ WWB, de langdurigheidstoeslag, eventuele re-integratiepremies, op uw eigen huis of roerende goederen (denk aan uw auto), op uw bankrekeningen. Beslag op bijzondere bijstand is niet mogelijk. Wanneer u een verlaagde uitkering heeft kan er geen beslag worden gelegd als u daarbij onder de beslagvrije voet of bijstandsnorm komt. Heeft u een verlaagd inkomen, dan moet er rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Wanneer uw inkomsten stijgen, dan gaat vanaf dat moment het beslag op uw uitkering in. Bij meerdere schuldeisers bepaald de wet welke schuld als eerste moet worden afgelost. Zo gaat een schuld van de belastingdienst voor op een schuld van de huur of zorgverzekering.