WWB behandeling

3 Behandeling

Wat is de bijstandsnorm? De bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie, het geeft aan hoeveel bijstand u kunt krijgen. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 januari en 1 juli wat de nieuwe normbedragen zijn.

Waar kan ik een bijstandsuitkering aanvragen? Deze kunt u aanvragen bij de sociale dienst va,n de gemeente.

GezinssamenstellingMaximaal eigen vermogen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering
Alleenstaand zonder inwonende kinderen6.120 euro
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen12.240 euro
Gehuwd of samenwonen zonder kinderen12.240 euro (samen)
Gehuwd of samenwonen met kinderen12.240 euro (samen, inclusief het spaargeld van de kinderen)

U mag maximaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) op vakantie naar het buitenland. Geef dit altijd door aan uw klantmanager, ook als u in eigen land blijft.

Voor veel kosten zijn er potjes zoals bijzondere bijstand voor witgoed of andere regelingen via de gemeente voor aanschaf van een laptop. Bij niet alle gemeente word hetzelfde vergoed vraag het na bij uw gemeente.