Geluidsoverlast

1 Wat is het?

Geluidsoverlast is een van de veel voorkomende soorten overlast. Bij geluidsoverlast zetten buren bijvoorbeeld ‘s avond de tv hard aan de programma’s zijn goed en duidelijk in uw huis te volgen. De buren smijten met deuren, stampen op hun houten vloer. Zetten op zondag ochtend de volume knop van de radio op vol volume. Of hebben regelmatig een onverwachts feestje tot diep in de nacht.

Geluidsoverlast is ook gelijk een lastig begrip, wanneer is iets geluidsoverlast? Is dat alleen met harde geluiden? Is het ook overlast als geluiden goed hoorbaar zijn en vaak voorkomen? Niet iedere woningbouw hanteert dezelfde voorwaarden. Vaak word er gemeld dat het geen overlast is maar dat een woning gehorig is en dat het huisgeluiden zijn. Geluidsoverlast heeft niet alleen te maken met het aantal decibel dat het te weeg brengt maar ook met de hoeveelheid en het tijdstip.

2 Herkennen

Wat is het verschil tussen huisgeluiden en overlast?

Huisgeluiden komen dagelijks voor en zijn van korte duur, iets laten vallen of een deur die dichtvalt. Huisgeluiden stoppen rond 22.00-23.00 uur Het word geluidsoverlast wanneer dit meerdere keren op een dag gebeurt en hard is. Hoe vaker de huisgeluiden voorkomen hoe groter de kans dat het geluidenoverlast is. Geluidsoverlast heeft geen stop. Huisgeluiden horen bij acceptabel en moeten een persoon accepteren. Geluidsoverlast is onacceptabel en hiervoor moet u een melding maken.

3 Behandeling

Alleen politie of woningbouw mogen wat doen bij geluidshinder., neem niet het heft in eigen hand.

4 Gevolg

Langdurige geluidsoverlast kan lichamelijke en psychische schade toebrengen. Schakel op tijd hulp in, om ernstig leed te voorkomen.

5 Plan

 1. Maak een audio filmpje van de overlast die u ervaart. Zorg dat de personen goed op de audio staan, maak meerdere filmpjes. Mocht de overlast zijn gestopt voor politie er is, dan staat het vast op uw filmpje met de personen, die dan als nog kunnen worden aangesproken.
 2. De personen van het feestje kunt u vragen of het wat zachter kan. Ga hierbij niet alleen op de personen af maar zorg dat u altijd met 2 of meer bent. Deze kunnen dan ook gelijk getuigen van de overlast of als er iets mocht gebeuren. Als er bij het feestje veel word gedronken kunt u het probleem beter door politie laten oplossen.
 3. Stuur deze via het meldformulier van politie naar de politie en geef u melding door via 0900-8844. Vraag buren dit ook te doen. Hoe meer meldingen hoe sneller politie actie neemt. De politie kan de geluidsinstallatie in beslag nemen wanneer de personen weigeren het zachter te zetten en kan hiervoor een boete uitschrijven.
 4. Komt het vaak voor dat er feestjes zijn? Dan kunt u de audio met een omschrijving doorgeven aan handhaving en de gemeente. Dit kunt u doen via de website van de gemeente. De personen zullen worden aangesproken op hun gedrag en krijgen een waarschuwing. Mocht u in een huurwoning wonen bij dezelfde woningbouw als de personen dan kunt u een melding maken van de overlast bij uw woningbouw. Deze zullen de personen aanspreken of een brief sturen.
 5. Ga op een rustig moment met de personen in gesprek, eventueel met buurtbemiddeling. Leg uit wat u van het feestjes vind en hoe dit anders zou kunnen, om te voorkomen dat het de volgende keer weer zo is. Het kan zijn dat de personen er geen erg in hadden dat het zo hard klonk bij u en dat u er zoveel last van had.

Schema

 • De geluidsoverlast kunt u bijhouden in een schema. Neem een schrift waar u zo veel mogelijk details van de overlast in op schrijft en houd dit dagelijks bij. Schrijf voor de lijn de datum en tijd op en achter de kantlijn de overlast die u heeft. Dit maakt het geheel overzichtelijk. Geef duidelijk aan waar de overlast is bijvoorbeeld in de woonkamer of slaapkamer, zodat u later weet waar de overlast was.
 • Voor de hardheid van de geluiden heeft u een vaste meting nodig bijvoorbeeld van 1 t/m 5 waarvan 1 normaal is en 5 heel luid. Het is belangrijk 1 vaste lijn aan te houden. De kruisjes achter het geluid geven aan hoe hard het geluid is.
 • Vaak bij geluidsoverlast van buren is het makkelijker de geluiden op te schrijven en ze te turven voor een paar minuten. Zet de tijd van start en tijd van stop op en zet zoveel streepjes als de geluiden zijn.
 • Alleen geluidsoverlast op papier is niet voldoen als bewijs. Het is belangrijk regelmatig een opname te maken van de overlast, wat u kunt laten horen aan de woningbouw. Daarnaast kunt u personen vragen of ze met u mee willen luisteren zodat zij kunnen getuigen dat er overlast is.

Algemeen

 1. Maak het probleem met uw buren bespreekbaar. Denk er aan dat de buren dit anders kunnen ervaren en geen idee hebben hoe hard het bij u klinkt.
 2. Veel geluidshinder kan simpel worden opgelost door bijvoorbeeld geluiddempende folie onder de vloerbedekking of laminaat. Zijn er kleine aanpassing mogelijkheden mogelijk en hoe kunt u deze toepassen?
 3. Ervaart u ernstige en acute overlast? En is er sprake van agressie en ernstige geluidsoverlast? Neem dan contact op met de politie, telefoonnummer (0900) 8844.
 4. Koop een geluiddempende koptelefoon met hoge decibel, hoe goed kunt u de geluiden nog horen? Als u nog steeds het geluid goed hoort, is het zeker overlast en kunt u dit aantonen. Denk aan uw eigen gezondheid, blijf gezond en voldoende eten en bewegen, probeer zoveel mogelijk te slapen, als het moet op andere tijden. Houd u zoveel mogelijk aan uw eigen ritme

Soebar.nl™

Soebar.nl™

Soebar.nl is een website voor het gezin over dagelijkse problematiek bij bijvoorbeeld de opvoeding of financieel. Het kenniscentrum is er voor iedereen die graag meer informatie, tips en/of advies wilt, wij zijn voornamelijk gericht op adviezen voor minima gezinnen en gezinnen met psychische en financiële problematiek.