wanneer moet ik me laten opnemen?

1 Wat is het?

Het is erg verschillend wanneer een persoon zelf vind dat hij moet worden opgenomen in een vrijwilliger kader. De ene persoon zegt dit erg snel terwijl een ander persoon nooit dit zal zeggen en toegeven. Een opname heeft te maken me u zelf, u situatie, uw omgevingen en naasten/vrienden. Wanneer dit in balans is heeft u een goede situatie. In het algemeen hebben personen met psychische problematiek problemen bij contacten, met zichzelf.

Hoe lang een opname duurt hangt af van de problematiek en het herstel van de persoon. Niet voor iedereen duurt de hersteltijd of verbetering even lang. Het kan zijn dat een time-ot 3 of 4 weken is, het kan ook zijn met een rm dat u zo ie zo 6 maanden bent opgenomen.

2 Herkennen

 • Negatieve gedragsveranderingen in gedachten zoals suïcidale gedachten of ik verzorging dat elk niet elke dag word gedoucht.
 • Als het allemaal te veel word en het lijkt of u zichzelf vooruit sleept.
 • Depressieve en sombere klachten

3 Behandeling

Aan de hand van de vragenlijst kunt u bepalen of u zelf vind of andere vinden dat u meer hulp nodig heeft dan nu kan worden geboden en een opname mogelijk is. Een opname kunt u aanvragen bij de GGZ u word op een wachtlijst gezet, het kan enige tijd duren voor een opname zover is. In spoedgevallen is er vaak een crisis bed beschikbaar. Tijdens de opname heeft u gesprekken met de psychiater die een diagnose stelt en medicatie voorschrijft.

4 Gevolg

Maak een keuze wat het beste is voor u. Vrijwillige opname is wel vrijwillig maar er zitten ook een hoop regels aan vast, u kunt niet zomaar weg of heeft direct vrijheden. Een opname kan helpen om een time-uot te nemen en tot rust te komen

5 Plan

Stap 1 Hoe meer vragen u met nee beantwoord hoe groter de kans dat u opgenomen moet worden

 1. Is de hulp nu voldoen van de ambulant behandelaar?
 2. Kunt u u elke dag motiveren een dag te plannen en uit te voeren?
 3. Heeft u een vaste dag structuur?
 4. Verzorgd u zich elke dag?
 5. Eet u dagelijks 3 maaltijden?
 6. Is uw huis opgeruimd?
 7. Slikt u de medicatie?
 8. Heeft u sociale contacten?

Stap 2 Hoe meer vragen met ja beantwoord hoe groter de kans op opname

 1. Bent u de laatste tijd zwaar depressie? Hoeft het allemaal niet meer?
 2. Heeft u suïcidale gedachten?
 3. Heeft u veel stemmingswisselingen?
 4. Doet u de laatste tijd erg weinig?
 5. Piekert u veel? heeft u veel stress en onrust?
 6. Heeft u financiële problematiek?
 7. Weigert u hulpverlening toe te laten of mee te werken aan een behandeling?
 8. Heeft u moeite met gedachten en gevoelens en emoties onder controle te houden?
 9. Ziet u geen mogelijkheden of oplossingen meer?
 10. Vinden andere dat u hulp nodig heeft?

Stap 3 Houd een dagboek en schema’s bij met bijzonder heden die u doen denken aan dat een opname nodig is. Hoe ernstig zijn deze punten? Wat kunt u anders nog doen deze punten te verminderen en aan te pakken? Bespreek de punten met u ambulant behandelaar en kijk wat de mogelijkheden verder zijn.