Voorlezen tips

Voorlezen en lezen

  1. Kinderen imiteren het leesgedrag en het taalgebruik van volwassenen. Laat dus zien dat u zelf plezier heeft in lezen en lees ook van jongs af aan veel voor! Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen.
  2. U kunt heel lang voorlezen! Ook al zijn uw kinderen al wat ouder, voorlezen blijft belangrijk! De leeswoordenschat bouwt voort op de mondelinge woordenschat. Vroege interventie is dan ook van belang! Het aantal woorden dat een kind kent, groeit vaak explosief rond de 18 maanden. Brein baby gebaat bij volwassen taalgebruik. Gebruik dus geen rare woordjes en baby gebrabbel.
  3. Heeft uw kind moeite met lezen? Leer uw kind het woord in stukken te verdelen. Het lezen is dan gemakkelijker. Praat uw kind weinig? Stel dan niet te veel vragen. Vertel liever zelf iets waarop uw kind kan reageren. Bij woordvindingsproblemen hebben kinderen meer tijd nodig om het juiste woord uit de woordenschat te zoeken. Wacht 5 tellen en zeg het woord dan pas voor, sommige kinderen hebben meer tijd nodig. Denk bij het aanleren van nieuwe woorden aan het inzetten van alle zintuigen: zien, ruiken, voelen. Uitbreiden van woordenschat.
  4. Wilt u het lezen van boeken stimuleren? Zorg dan dat er thuis boeken aanwezig zijn en dat uw kind ze makkelijk zelfstandig kan pakken. Zorg ervoor dat de boeken aansluiten bij de interesse van uw kind.
  5. Zorg dat het voor uw kind duidelijk is wanneer het even hard op gaat lezen. Plan een vast lees moment in op de dag van ongeveer 15 minuten per keer. Doet dit niet direct na dat uw kind van school komt maar bijvoorbeeld naar het avond eten.
  6. Maak het visueel door gebruik te maken van pictogrammen in de volgorde van lezen of door het in te plannen op een kalender. Lees in begin maximaal maar een paar regels en breid dit steeds ver uit aan de hand hoe goed het gaat. Zorg dat uw kind ontspannen is als het gaat lezen dat het daarbij een actieve houding heeft. Dit is bijvoorbeeld met beide voeten op de grond. Om de ogen te ondersteunen kan uw kind gebruik
  7. Interactief voorlezen is voorlezen met ruimte voor inbreng van uw kind. Simuleren van begrijpend luisteren en de woordenschat. Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze zijn taalvaardiger en ze begrijpen teksten beter. Interactief voorlezen blijkt bovendien een effectieve methode om taalachterstand te verminderen. Het is daarom van belang dat jonge kinderen regelmatig worden voorgelezen.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.