verzekeringen

Wat moet u weten van verzekeringen?

Niet alle verzekeringen zijn noodzakelijk. De kans op over verzekeren is hierdoor erg groot. Hieronder lees u de minimale basis verzekeringen die u kunt afsluiten

Aansprakelijkheidsverzekering

Is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade is doorgaans niet verzekerd. Ook schade aan gehuurde zaken is niet gedekt.

Ziektekosten:

In Nederland is een zorgverzekering voor iedereen verplicht. Met de basisverzekering bent u verzekerd voor alle noodzakelijke zorg zoals Uw huisarts, Ziekenhuisverblijf, medisch specialisten, Verloskundigen en kraamzorg, Geneesmiddelen, Ziekenvervoer (ambulance), Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en kunstgebit. Hulpmiddelen en Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering)

Wat is een eigen bijdrage?

Naast de vrijwillige en verplichte eigen risico kan er ook een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor sommige geneesmiddelen, hulpmiddelen en/of zorg geldt naast uw eigen risico een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt.Dit bedrag komt naast de kosten van het eigen risico.

De rijksoverheid bepaald hoe hoog bedrag van het eigen bijdrage is. Het kan hierbij gaan over zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

Waarvoor geldt er een eigen bijdrage?

 • sommige hulpmiddelen, zoals een hoortoestel
 • bepaalde geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil
 • zittend ziekenvervoer
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • bijzondere tandheelkundige zorg als u 18 jaar of ouder bent
 • gebitsprotheses

Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

Hoe weet ik of ik een bijdrage moet betalen voor de zorg die ik nodig heb?

Voor welke zorg een eigen bijdrage geld kunt u terug vinden in de vergoedingenlijst van uw verzekering of in de polisvoorwaarden.

Wat is een eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaald in Nederland een eigen risico voor de zorgverzekering. Dit is dat er altijd een bedrag voor u overblijft in geval van schade en/of vergoeding. Deze kan zowel een verplichte als een vrijwillige bijdrage zijn.

Wat is de hoogte van mijn eigen risico?

Is een vast staand bedrag bijvoorbeeld voor de ziektekosten verzekering is dit € 375,-. Op uw polisblad van de verzekering vind u het bedrag. Bij sommige verzekeringen staat het bedrag alleen vermeld in de polisvoorwaarden.

Waarom een eigen risico?

Dit is om de kosten van de verzekering te dekken en om ervoor te zorgen dat u beter oplet voor u schade maakt. Door de eigen risico proberen verzekeraars bagatelschade en/of kruimelschade te voorkomen. Dit zijn schades met een vergoeding die lager zijn dan het eigen risico. 

Wat is het verplichte eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Zoals uw bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage.

Wat is een vrijwillige bijdrage?

Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het voordelig zijn om een vrijwillig eigen risico te nemen. De zorgverzekeraar kan dan een korting geven op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Zo betaalt u maandelijks minder premie.Het vrijwillig eigen risico wordt opgeteld bij het bedrag van het verplicht eigen risico. Het vrijwillige eigen risico kan opgehoogd worden met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500.

Het geldt alleen voor zorgkosten die vanuit de Basisverzekering worden vergoed. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

 • Medisch specialisten in ziekenhuizen
 • Medicijnen
 • Spoedeisende hulp
 • Behandelingen door uw huisarts
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • nacontroles van een nier- of leverdonor / vervoer van een donor
 • ketenzorg
 • voorkeursgeneesmiddelen
 • de door ons gecontracteerde zorgaanbieders voor het leveren van drinkvoeding (dieetpreparaten), voor zover zij de door ons als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen leveren
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • zorg vanuit uw aanvullende verzekering
 • zorg voor kinderen tot 18 jaar

Voor zorg uit uw aanvullende verzekering hoeft u geen eigen risico te betalen.

Inboedel

Is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen.

Overlijdensverzekering

Is een Nederlandse vorm van levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Ook komt het voor dat er altijd wordt uitgekeerd, er geldt dan geen einddatum.

Wa auto/fiets verzekering

Is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade is doorgaans niet verzekerd. Ook schade aan gehuurde zaken is niet gedekt.