Vermijden

1 Wat is het?

Iemand vermijd plaatsen omdat het te veel herinnerd aan het opgelopen trauma, de plaats te veel stress oplevert of de persoon smoezen. Ongeveer 5-15% van de mensen heeft gedurende zijn hele leven last van een sociale fobie.Personen gaan smoezen bedenken zoals geen zin, komt later wel, te druk en dan heb ik last van de prikkels. Door het niet gaan en de smoezen als echt te beschouwen, heeft een persoon een grotere kans op een sociaal isolement. Sociale fobie is u bent bang dat anderen op u letten, u raar vinden, u bekritiseren of u uitlachen.

Het kan verschillende reden hebben dat personen niet meer naar buiten gaan of willen. Dit is een signaal dat door bij personen met psychische problematiek. Het kan liggen omdat een persoon depressief is of omdat hij buiten veel stress of angst ervaart. Door er tegen op te zien om naar buiten te gaan word het een groot ding in de gedachten, waardoor een persoon nog minder naar buiten gaat.

Vaak bedenken personen smoezen om niet meer te gaan als een naasten of vriend vraagt iets te gaan doen. Nee ik heb geen of ik ga zo iets anders doen. Wanneer een persoon een traumatische of zeer nare ervaring heeft gehad op straat is het voor een persoon lastig om naar buiten te gaan en ook om op deze zelfde plekken te komen van de gebeurtenis. De persoon krijgt veel stress, angst en vaak een herbeleving.

Een sociale vicieuze cirkel is een rondje dat u maakt in een bepaalde tijd in contact met mensen. Hierdoor kunt u een tijdje het contact simpel en makkelijk onderhouden en enkele maanden wilt u minder contact of geen contact.

De cirkel is het vermijden van contact met een persoon, dit kan het gevolg hebben dat u in een sociaal isolement terecht komen. Hoe meer u contact vermijd, hoe meer gewoon het word, hoe meer het went, hoe meer in een isolement. De kans is groot dat de persoon zich psychisch niet in orde voelt en dat de persoon vaker somber is of in zichzelf. Personen deze problematiek heeft een vergrote kan op een sociale vicieuze cirkel.

In een cirkel komt u alleen, uit een cirkel komt u niet alleen. De cirkel kan u alleen doorbreken met doorzettingsvermogen, consequent zijn en blijven en ondersteuning. In de cirkel bent u niet binnen een dag gekomen dit geld ook voor het doorbreken van de cirkel dit kan enkele maanden tot jaren duren voor u het weer helemaal goed voor elkaar heeft.

2 Herkennen

Personen vermijden uitjes doordat ze niet in grote groepen kunnen zijn, omdat dit te veel prikkels geeft en dit kan herinneren aan de trauma’s. Drukke plekken worden vaak overgeslagen zoals pretparken omdat personen hier te veel prikkels ontvangt. Personen vermijden angst of vermijd iets wat stress oplevert. Door de angst voor een situatie kan een persoon in een paniek bui terecht komen. Door de angst te vermijden kan het zijn dat de persoon zich op dat moment beter voelt, maar uit eindelijk niet beter af is. Vaak bij het vermijden vind de persoon dat hij het niet goed doet of niet goed kan.

Personen vermijden herinneringen, trauma’s gerelateerd aan flash backs. Door op plaatsen te komen waar een persoon word herinnerd aan de opgelopen trauma’s kan een persoon een stress bui krijgen en hierdoor een paniek bui. Door dat de herbeleving zo echt is, dat het lijkt of de persoon in die situatie is.

Personen vermijden zoveel mogelijk prikkels. Personen gaan niet in drukte naar een winkel, hierdoor krijgt een persoon te veel prikkels en stress, door het onrustig winkelen van anderen, het niet snel genoeg producten kunnen vinden en de onrust van de persoon zelf. Daarnaast hebben personen minder geduld en kan een lange kassa rij zorgen voor een stress bui. Personen vermijden contacten met andere doordat deze personen herinneren aan het trauma of omdat ze geen begrip kunnen opbrengen voor de dagelijkse chronische stress en alle problematiek.

 1. Een van de signalen van een PTSS is het afsluiten van personen, plekken of plaatsen. Het niks meer willen horen en weten van de samenleving. Vaak komt dit door wat de persoon heeft mee gemaakt en wat is aangedaan.
 2. Het afsluiten van andere geef de persoon een veilig gevoel. Voor de persoon kan het lastig zijn om gesprekken te voeren over de trauma’s of in het algemeen. Het maken van sociale contacten is vaak erg lastig. Het onderhouden van het contact levert vaak problemen op, door de buien, het gedrag, stemmingswisselingen, trauma’s.
 3. Door zichzelf af te sluiten door bijvoorbeeld veel thuis te zijn, beschermt de persoon zich zelf, tegen nieuwe trauma’s of tegen stress of paniek buien. Door plaatsen, plekken, gesprekken, personen te vermijden, is er minder stress, word minder herinnerd aan de gebeurtenis, dus is het makkelijker vol te houden voor en persoon. In de eigen omgeving alleen kan een persoon vaak de emoties, gedachten en gevoelens goed onder controle houden. Dit veranderd in het bij zijn van andere of verandering van de dag structuur.
 4. Vaak voelt de persoon zich meer op zijn gemak alleen dan in een groep. Dit geeft vaak te veel prikkels en kunnen herbelevingen of gedachten aan het trauma oproepen, bijvoorbeeld iemand heeft jaren lang overlast gehad van de buren en is weggepest. Als iemand in de groep het heeft over buren roept dit gelijk de gedachten aan de ellende die is aangedaan op. Terwijl de persoon het alleen heeft over het woord buren. Zo heeft iedere persoon met PTSS woorden wat een trigger is.
 5. Door de trauma’s kan het voor de persoon snel te veel worden/overprikkeld. De gedachten gaan snel door geluiden om zich heen. Hierdoor is de kan op tornado gedachten groot. De persoon wil dan vaak niks meer horen of weten van de samenleving. Hij wilt met rust gelaten worden omdat het vaak uitzichtloos is door de trauma, situatie en gedachten.
 6. Door een vast ritme elke dag uit te voeren krijgt een persoon meer rust en orde in de gedachten en trauma’s. Vaak moet elke dag hetzelfde zijn om het in een soort balans te houden. Personen met PTSS houden niet van onverwachte gebeurtenissen, deze roepen vaak stress, angst op paniek op.

3 Behandeling

Heeft u naast het contact ook nog andere problematiek? Kan dit een van de oorzaken zijn dat het contact minder verloopt? Kan de andere problematiek verminderen of veranderen? Bij psychische problematiek kunt u advies en ondersteuning vragen bij de GGZ, zij kunnen u helpen bij het uit de vicieuze cirkel te komen. Bouw een dagelijks ritme, structuur op, hoe meer structuur, hoe minder cirkel.

4 Gevolg

Door steeds minder vaak buiten te komen kunt u in een sociaal isolement terecht komen of door smoezen kunt u kennissen of vrienden verliezen.

Door te veel stress of prikkels worden plaatsen vermeden. Door prikkels op te lopen, is de kans groot dat u een bui oploopt, om dit te voorkomen, gaat u niet naar deze plaatsen, u wilt tenslotte niet de gehele dag overprikkeld zijn.Door weinig naasten en/of hulp komt u in een sociaal isolement. Naasten hebben vaak weinig begrip voor de situatie, vaak zeurt u over de problematiek of er is geen interesse van de naasten om u te helpen.

5 Plan

 • Wat is de reden dat u niet meer naar buiten gaat? Hoe erg vind u het om wel naar buiten te gaan? Wat houd u tegen? Als u het een cijfer mag geven van 1-5 waar 1 een milde reden is en 5 een zware reden waar zit u dan? Wat kunt u doen om het cijfer 1 om laag te brengen? Wat heeft u hiervoor nodig?
 • Heeft dit te maken met smoezen? Hoe vaak bedenkt u een smoes in de week? Schrijf de meest voor komen de smoezen op en turf ze een week hoe vaak deze voorkomen. Probeer de smoezen aan te pakken door een keer ja te zeggen als u word uitgenodigd iets leuks te gaan doen.
 • Wat vind u leuk om wel te doen? Hoe vaak in de week heeft u leuke momenten? Probeer dagelijks iets leuks te gaan doen zoals een wandeling door het park of door even te crossen op een moutenbike of te gaan winkelen. Zorg dat u een positieve ervaring opdoet buiten.
 • Maak een activiteitenlijst met dingen buiten de deur die u gaat ondernemen. Hang deze op een plek waar u vaak langskomt bijvoorbeeld in de wc of in de keuken. Heeft u de activiteit gedaan zet er een krul bij van gedaan. Plan elke dag een activiteit buiten, zoals boodschappen doen op vaste dagen. Op een vaste dag op bezoek enz enz
 • Plan vaste momenten in om een korte wandeling te maken zoals bijvoorbeeld na het ontbijt na de lunch en na het avondeten. Dit is makkelijk te onthouden en hierdoor is de kans kleiner dat u het vergeet. Hierdoor bouwt u een structuur op.
 • Maak een dagelijkse vaste structuur door op tijd op te staan en dingen te gaan ondernemen en 3x per dag eten. Probeer zoveel mogelijk in beweging te zijn waardoor u minder piekerd en meer kunt gaan doen.
 • Houd een dagboek bij met de momenten dat het lukt om naar buiten te gaan. Wat ging er goed? Wat heeft u er van geleerd? Wat ging minder goed en waarom? Wat zou u ervan kunnen leren? Leer zoveel mogelijk van de momenten dat het goed gaat en houd u daar aan vast.
 • zorg dat u zich veilig voelt door bijvoorbeeld het mee nemen van een mobiel voor geval van nood of door muziek voor de gedachten te veranderen. Wat kan u meer het gevoel geven dat het buiten veilig is voor u? Wilt u dan graag dat er iemand met u mee gaat of durft u alleen naar buiten?
 • af en toe kan het helpen om u af te sluiten en uw rust te zoeken, maar houd hierin een balans. Hoe vaker u zich gaat afzonderen hoe grotere de kans op een sociaal isolement en hoe groter de kans is dat u minder gaat ondernemen
 • Zorg voor een dagelijkse activiteit buiten de deur zoal dagbesteding, zo blijft in u contact en kunt u nieuwe contacten op doen. Vaak kan het helpen te praten met lotgenoten, zij begrijpen u vaak beter. Hierdoor kunt u weer meer vertrouwen krijgen in personen.
 • Hoe vaak sluit u zich af voor plekken, personen, gesprekken? Wat is de reden hiervoor? Welke signalen merkt u van weerstand, zoals het bedenken van smoezen om niet te gaan? Probeer inzichtelijk te krijgen wanneer u gaat vermijden, door het bijhouden van een dagboek, waarin u de situatie uitgebreid opschrijft.
 • Wat heeft u nodig om minder te vermijden en meer te gaan doen? Kan uw naasten hierbij ondersteunen? Beden een plan wat u kunt doen om het gedrag te verminderen.

Cirkel

 1. Waaruit bestaat voor u de cirkel? Hoe weet u dat u in een cirkel leeft op dit moment? Heeft er iets plaats gevonden dat u dit gedrag nu vertoont? Is u gedrag veranderd in de vorm van stemmingswisselingen? Wanneer is dit gedrag begonnen? Wat kunt u zich herinneren van de start tot nu toe? Schrijf zoveel mogelijk punten die u weet die de oorzaak zijn van de cirkel, signalen die herkent.
 2. Hoe regeren contacten op uw gedrag en uw manier van het contact? Hebben ze ergens gelijk of klopt het niet?  Zou u de manier kunnen aanpassen tot een middenweg? Wat zou hiervoor moeten veranderen? Houd deze punten bij in een schema van het dagboek, hoe vaak komen deze voor? Hoe heeft u gereageerd, was dit goed of niet? Wat zou u anders doen? Leer zoveel mogelijk van oude contact momenten om het contact te verbeteren.
 3. Herken de goede momenten van het contact. Wat vind u goed contact? Hoe vaak heeft u dan contact? Is alleen dit alleen bellen of ook dingen doen? Schrijf in het dagboek een aantal punten die u belangrijk vind en welke punten u goed vind in het contact met andere.
 4. Wanneer heeft u problematiek in het contact? Wat is de reden/oorzaak?
  1. Schrijf in het dagboek de mindere punten waarop het verkeerd gaat. Wat kunt u doen punten aan te pakken en te verbeteren? Wat heeft u hiervoor nodig, een aanpakt van stress of meer bewegen?
  2. Als u de mindere punten een cijfer mag geven van 1-5 welke cijfer is het dan? Waarom is het dit cijfer en niet een hoger of lager, wat is hiervoor nodig?
 5. Vraag op lastige momenten om ondersteuning in plaats van u af te sluiten, blijf altijd het contact aangaan.
  1. Leg contacten uit dat u het lastig vind het contact te onderhouden wees hier open over, door erover te praten en het bespreekbaar te maken, verwerk u al een deel van het probleem en contacten kunnen u op lastige momenten ondersteunen.
  2. Contacten kunnen uw helpen uit het isolement te blijven en dit zoveel mogelijk te voorkomen., door samen dingen te plannen.
 6. Plan momenten buiten, plan activiteiten en beweeg/sport zoveel mogelijk in de frisse lucht.
  1. door de cirkel zit u vaker binnen dan anders. Dit zorgt voor andere problematiek zoals piekeren en een depressie. Zorg dat u dagelijks naar buiten gaat om dit te voorkomen.
  2. Buiten lucht geeft nieuwe ideeën/kansen en u gaat anders nadenken als u buiten huis bent.
Geplaatst in V