Vakantiegeld schuldhulpverlening

1 Wat is het?

Tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling hebben schuldenaren recht op vakantiegeld wat buiten het beslag van de saneringsregeling blijft, ook wel het vrij te laten bedrag genoemd. Deze word in mei of juni op uw rekening gestort. Hiervan krijgt u een berekening met het voor u vrij te laten bedrag. Hierop kunt u het maandelijks gereserveerde bedrag terug vinden. De hoogte van het vakantiegeld kunt u terug vinden in de berekening die u heeft gekregen van de bewindvoerder met het vrij te laten bedrag. Om gebruik te kunnen maken van het deel van uw vakantiegeld kunt u dit aanvragen bij uw bewindvoerder. Het kan voorkomen dat een bewindvoerder besluit het vakantiegeld te gebruiken voor het aflossen van de schulden. Hierover krijgt een brief of staat ook in de berekening opgenomen. Alle extra bijdragen bent u verplicht te melden bij uw bewindvoerder.

2 Herkennen

Voor vakantiegeld geldt hetzelfde als voor het inkomen. Als regel wordt het vakantiegeld vastgesteld op 95% van de bijstandsnorm (dus niet 95% van het vakantiegeld) en als u werkt op 100% van de bijstandsnorm. Het vakantiegeld vloeit in eerste instantie volledig naar de boedel. Bij alle schuldhulpverleners zijn de regels voor het vakantiegeld hetzelfde, met enkele uitzonderingen.

Vakantiegeld word met € 49,14 per maand ingehouden op uw uitkering  x 12 = 598,68 per jaar. Dit is het 100 % bijstandsnorm bedrag voor alleenstaande , wat u normaal gesproken zou ontvangen.

3 Behandeling

Vakantiegeld beslag op loon en/of uitkering van gemeente of UWV.

De deurwaarder leg beslag op uw loon of uitkering, hierbij mag de deurwaarder niet het gehele bedrag inhouden. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet, het deel waar u de vaste lasten mee betaald. Alles boven de grens gaat naar de schuldeiser. Het ligt aan hoe uw beslagvrije voet is berekend hoeveel vakantiegeld u krijgt.

  1. Beslagvrije voet inclusief vakantiegeld. Maandelijks ontvangt u een deel van uw vakantiegeld. De deurwaarder mag het gehele vakantiegeld inhouden wanneer dit wordt uitbetaald.
  2. Beslagvrije voet exclusief vakantiegeld. Maandelijks word uw vakantiegeld “gereserveerd” en op een aparte rekening worden geplaatst. Het vakantiegeld word meestal aan u  uitbetaald, tenzij de schulden het toestaan en het te reserveveren bedrag hoog genoeg is.
  3. Beslagvrije voet hoger dan uw inkomen. Dan heeft u recht op een deel van het vakantiegeld.

Het is afhankelijk van de hoeveelheid schulden welke deel u krijgt aan vakantiegeld. De beslagvrije voet is een deel van uw vakantiegeld en hiervan krijgt u dan een deel van, na dat u vaste lasten en schuldaflossingen zijn gedaan.

Vakantiegeld beschermingsbewind. De bewindvoerder zal een afweging maken of het financieel verstandig is om u het vakantie geld te geven. Het vakantiegeld word ingehouden op uw inkomsten en op uw beheerrekening geplaatst. In overleg met de beschermingsbewindvoerder kunt u het geld opvragen.

Vakantiegeld bewindvoerder Het vakantiegeld wordt maandelijks bij de berekening van het vrij te laten bedrag gereserveerd. Het uitgekeerde bedrag 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. In uitzonderingsgevallen kan de bewindvoerder het vakantiegeld maandelijks uitkeren. Bij  bewindvoering word een deel of het gehele uw vakantiegeld ingehouden om uw schulden af te lossen.

Vakantiegeld Budgetbeheer Om meer van uw schulden af te betalen, kan uw budgetbeheerder vragen om een deel of uw gehele vakantiegeld hiervoor af te staan. De budgetbeheerder legt géén beslag op uw inkomen. Alle extra inkomsten kunnen worden ingehouden om, uw schulden af te lossen. De extra aflossing is een vrijwillige inhouding, u mag het gehele bedrag ook houden.

Vakantiegeld kredietbank. Het vakantiegeld word gestort op de beheerrekening wanner u onder bewind staat, de bank bekijkt uw schulden en of u recht heeft op een deel van het vakantiegeld.

Heeft u een wwb? Het vakantiegeld van uw bijstandsuitkering staat los van de aflossing van uw persoonlijke lening bij de Kredietbank, u mag het vakantiegeld houden. Bij het aangaan van de lening, tekent u bij een machtiging bij de kredietbank. De Kredietbank houdt de maandelijkse aflossing van de lening dan in op uw uitkering. De aflossing is een vrijwillige inhouding.

Vakantiegeld Schuldsanering  Wanneer uw wettelijke schuldsanering word een deel of het gehele uw vakantiegeld ingehouden om uw schulden af te lossen. Het vakantiegeld is opgenomen in de berekening van het aflossingsbedrag, en daar kan niet zomaar van afgeweken worden. Het deel wat u mag houden is het vrij te laten bedrag.

Vrij te laten bedrag Al het inkomen dat u ontvangt boven uw vrij te laten bedrag moet u storten op de boedel rekening. U mag dus nooit meer inkomen ontvangen dan het door de rechtbank vastgestelde vrij te laten bedrag. Als er een achterstand is aan de boedelafdracht kan de schuldhulpverlener uw vrij te laten deel vakantiegeld verrekenen met deze achterstand. De schuldhulpverlener maakt afspraken met de schuldeiser over een extra afbetaling en het bedrag. Het afstaan van uw vakantiegeld is niet vrijwillig en word vastgesteld door de schuldhulpverlener.

4 Gevolg

Bij alle schuldhulpverlener is het mogelijk dat u geen vakantiegeld ontvangt. Het kan voorkomen dat uw gehele vakantiegeld word ingehouden om u schulden af te lossen. Dit komt vaak doordat er maandelijks te weinig word afgelost. Afhankelijk van de grote van uw schulden houd u een klein deel over dat u kunt opvragen, heeft u te veel schulden dan gaat dit bedrag naar de schuldeiser. Bij alle schuldhulpverleners word het vakantiegeld, gebruikt om uw schulden verder af te lossen.

5 Plan

Stap 1 Heeft u recht op vakantiegeld. Heeft u nog schulden openstaan en wat is hiervan het bedrag? Wat staat er in uw overzichten van de schuldhulpverleners? Wat heeft de rechtbank besloten?  Het is afhankelijk van welke schuldhulpverlener u heeft of u recht heeft op vakantiegeld. Zoek uit of u recht heeft op vakantiegeld en hoe veel u krijgt door dit na te vragen bij uw budgetbeheerder, bewindvoerder of schuldsanering.

  1. Heeft u recht op vakantiegeld en heeft u een keuze? Maak een besluit of u het vakantiegeld uit geeft aan u zelf of als extra aflossing van schulden of een combinatie hiervan. Wat gaat u doen met het geld, plan het geld zoveel mogelijk in waar aan u het gaat besteden en bewaar bonnetjes als bewijs.
  2. Heeft u recht op vakantiegeld en schulden en heeft u schuldsanering of bewindvoering? Dan worden de schulden eerst afgelost het bedrag wat overblijft kunt op vakantie, blijft er niks over dan is een vakantie niet mogelijk. Schulden gaan altijd voor alle andere zaken.

Stap 2 Het vakantiegeld opvragen en uitbetalen Maak een berekening van het vrij te laten bedrag. en voor de beslagvrije voet. Klopt dit bedrag met het bedrag wat de schuldhulpverlener aangeeft? Hoe komt het dat het minder is? Controleer altijd u maandelijkse loonstroken of de bedragen kloppen en opf uw schulden en vaste lasten wel worden betaald.

  1. Het vakantiegeld is van u zelf en altijd opvraagbaar bij uw schuldhulpverlener, ten zijn dit anders is afgesproken. Een aanvraag kunt u doen 1 maand voordat u vakantiegeld word gestort.Het kan enkele weken duren na uw aanvraag dat het vakantiegeld op uw boedelrekening word gestort. Dit doordat er grote aantallen in een keer een aanvraag doen en de rechter commissaris het bedrag eerst moet goedkeuren. Als u gebruikt maakt van budgetbeheer of als u onder beschermingsbewind bent gesteld, zal het vrij te laten deel vakantiegeld worden uitbetaald aan deze instantie.

Stap 3 het besteden van het vakantiegeld. Wat gaat u doen met het geld? Maak een plan met een doel wat u minimaal wilt hebben gedaan met het geld. Zet een deel van uw geld apart en spaar dit deel. Het overige deel geeft u uit via de planning, zodat u zoveel mogelijk kunt doen met u budget en het overzicht behoud over het geld. De kans is kleiner om op deze manier impulsaankopen te doen.

Stap 4 Let op Denkt u er om dat u niet zonder toestemming op vakantie mag gaan naar het buitenland. Geef het altijd door bij uw schuldhulpverlener en gemeente. Wanneer u dit niet doorgeeft en ze komen er achter kunt u gekort worden.

  1. Betaal eerst uw (belasting) schulden. De Belastingdienst houdt geregeld onaangekondigde acties op Schiphol. Na de gebruikelijke paspoortcontrole kan de Belastingdienst vragen of u nog openstaande rekeningen hebt. Ook de marechaussee kijkt bij de paspoortcontrole of u in het opsporingsregister staat. Daarin word u opgenomen als ju onbetaalde boetes van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hebt. Het gaat daarbij vooral om verkeers- en geldboetes die door de rechter zijn opgelegd, de zogenoemde geldboetevonnissen. Het gaat bij deze controle om notoire wanbetalers!

Stap 5 Maak een plan om uw vakantiegeld te regelen en ga er achter aan wat de mogelijkheden zijn. Heeft u extra kosten omdat iets moet worden vervangen geef dit aan bij uw schuldhulpverlener, wanneer er voldoende geld over is zijn er mogelijkheden,

Stap 6 Bent u het niet eens met de hoogte van uw vakantiegeld, het vastgestelde bedrag van de beslagvrije voet en/of vrij te laten bedrag? Maak zo snel mogelijk bezwaar bij uw schuldhulpverlener, op het papier staat aan de achterkant waar uw bezwaar naar toe moet. Geef hierbij duidelijk aan waarom het niet op welke gronden en kom met zoveel mogelijk bewijs. Voor juridisch advies kunt u terecht bij het juridisch loket.

Stap 7 Bewaar alle papieren van uw aanvragen goed en maak er een kopie van deze kunt u later nog een keer nodig hebben. Leg een schulden map aan en houd uw gegevens en administratie goed bij.

Geplaatst in V