Tijdlijn

 • Hoe herkent u mensen met problematische schulden?

  Mensen met problematische schulden hebben vaak op verschillende gebieden problematiek. Aan de hand van 22 vragen kunt u er achter komen of een persoon een […]

 • Ik wil graag minimalistisch gaan wonen, nu ga ik binnenkort verhuizen en wil zo min mogelijk meenemen. Hebben jullie nog tips?

  Opruimen is niet altijd even makkelijk, veel spullen hebben een emotionele waarde, […]

 • PTSS online coach schreef een nieuw bericht, GGZ 3 dagen, 14 uren geleden

  Op wie bent u aangewezen uw behandelaar of crisisdienst?
  De persoon staat 24 uur per dag in dienst van de diagnose. De crisisdienst heeft 12 uur per dag dienst. De behandelaar heeft 8 uur per dag dienst. Een […]

 • Hoe komt PTSS bij een agent het zelfde tot stand als een burger? Hoeveel procent heeft PTSS?

  Jaarlijks worden naar schatting 1,5 miljoen mensen slachtoffer van geweld of bedreiging. De PTSS komt op dezelfde […]

 • Bij een ademhalingsoefening is rust in de ademhaling erg belangrijk zorg hiervoor door een aantal keer diep in te ademen voor u de oefening begint. Door de oefeningen vaak te herhalen zult u eerder en sneller uw […]

 • PTSS online coach schreef een nieuw bericht, Yoga 5 dagen, 2 uren geleden

  Wat is yoga eigenlijk? Yoga is een goede manier om te leren ontspannen. Door gebruik te maken van simpele korte oefeningen kunt u in een paar minuten geheel tot rust komen. Bij yoga is het erg belangrijk dat u uw […]

 • Door uw hoofd elke dag even te masseren heeft u minder last van stekende hoofdpijnen. De massage heeft 9 korte stappen en is overal toepasbaar. Door onderstaande oefening dagelijks te doen, voor u gaat slapen, zal […]

 • Wat is het geheugen en concentratie schema?

  Met psychische problematiek hebben personen van moeite het geheugen en de concentratie op orde te houden. Geheugenproblemen kunnen problemen geven in het dagelijks […]

 • PTSS vs burn-out

  PTSS = Post Traumatisch Stress Stoornis. PTSS krijgt u wanneer u een nare gebeurtenis heeft mee gemaakt waar u naar 6 maanden nog steeds last van heeft.  Van een PTSS heeft 7,4 % van de […]

 • Wat is het verhuisschema?

  Het verhuisschema is een schema waarin u uw triggers kunt vermelden over een verhuizing. Vanaf dat u weet dat u gaat verhuizen kunt u het schema als een lijndraad gebruiken om gezond […]

 • Wat is het trigger schema?

  Een trigger is een prikkel die een positieve en/of negatieve stemming kunnen geven. Triggers zijn er elke dag in geuren en geluiden, de ene persoon heeft er meer last van dan een […]

 • PTSS vs borderline

  Borderline word voor 50% bepaald door genetische factoren en is dus aangeboren. In 25% tot 75% van de gevallen hebben de personen traumatische dingen meegemaakt in het verleden, vaak […]

 • Wat is het stressschema?

  Personen met PTSS, autisme, ADHD, borderliner, hoogsensitiviteit, burn-out,  ervaren dagelijks veel stress, dit kan komen door een herinnering, een geluid of geur, door drukte of door […]

 • Wat is het pijnschema?

  Personen met psychische en stress gerelateerde problematiek hebben vaak last van hoofdpijnen, hartpijnen en/of rugklachten. Door de vele gedachten hebben personen sneller last van een […]

 • Wat is het voedingsschema?

  Door de stress en onrust hebben personen moeite met een balans in het voedingspatroon. De ene keer eten ze veel en de andere keer heel weinig. Hierdoor komen mensen veel aan of vallen […]

 • Wat is het herbelevingsschema?

  Een herbeleving komt vaak voor bij personen met PTSS, het is een filmpje en of foto die in de dachten worden afgespeeld en de persoon ervaart hetzelfde als de situatie toen.  Een […]

 • Wat is het angstschema?

  Personen met psychische en stress gerelateerde problematiek hebben bij de signalen angst staan, de angst kan komen door herinneringen aan gebeurtenissen en of personen of door prikkels […]

 • Wat is het 4 B schema en 5 G schema?

  Personen met psychische en stress gerelateerde problematiek hebben vaak stemmingswisselingen. Om deze in balans te brengen is het belangrijk deze duidelijk in kaart te […]

 • Wat is het afleidingsschema?

  Het afleidingsschema is er ter ondersteuning om een manier te bedenken om triggers voor te blijven. Door met u hoofd in de gedachten te blijven zitten, worden deze erger. Het is […]

 • Wat is het slaapschema?

  Door de vele gedachten, een herbeleving en/of nachtelijk piekeren hebben personen met psychische en stress gerelateerde problematiek, maar weinig slaap. Hierdoor is de kans groot dat […]

 • Meer laden