Vakantiegeld bijstand

Hoe hoog is mijn vakantiegeld met een bijstanduitkering? De hoogte van het vakantiegeld is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is het totaal bedrag van wat maandelijks word ingehouden (5% vakantiegeldtoeslag) op uw uitkering. Het maandelijkse bedrag kunt u terug vinden op uw uitkeringsspecificatie. Heeft u een volledig jaar een uitkering ontvangen, het maandbedrag x 12 = het totaal bedrag. Heeft u een paar maanden een uitkering, het maandbedrag x het aantal maanden = het totaal bedrag vakantiegeld. Wanneer word het gestort? Meestal word het vakantiegeld in de laatste week van mei of de eerste week van juni op uw Lees het gehele artikel →

WWB en overblijfoudertoeslag

Een vrijwilliger of werknemer? De belastingdienst ziet een overblijfouder als een werknemer van de school, omdat de vergoeding voor het vrijwilligerswerk te hoog is. De maximaal toegestane belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers is 4,50 euro per uur. Daarom moeten zowel de school als de overblijfouder loonheffing betalen. Mag iemand met een bijstanduitkering de overblijfoudertoeslag houden? Nee, omdat de belastingdienst u ziet als werknemer. Door de WWB word dit gezien als een extra inkomen. Daardoor word het bedrag dat u krijgt aan vergoeding voor overblijfouder gekort op uw WWB uitkering.

WWB bijverdienen

De Wet Werk en Zekerheid (WWB) heeft als uitgangspunt dat iedere Nederlander zich zoveel mogelijk zich zelf in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Hierdoor bent u verplicht verplicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden of een re-integratietraject te volgen. Wanneer u af en toe een klusje doet, iets verkoopt, af en toe oppast en u krijgt hiervoor betaald zijn dit extra inkomsten. Alle bijverdiensten hebben invloed op uw bijstandsuitkering, Regelmatig gebeurt het nog dat mensen vergeten hun extra inkomsten door te geven aan de gemeente. De klantmanager bekijkt of de inkomsten uw kansen op werk vergroten. Op de Lees het gehele artikel →

WWB samenwonen

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie. Wanneer u gaat samenwonen heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Door een wijziging in de gezinssituatie kan uw uitkering worden verlaagd. Samenwonen uitkering en de inkomsten Door de invoering van de ‘kostendelersnorm’ in de bijstand, kan uw bijstandsuitkering lager worden als er meer personen van 21 jaar of ouder het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Verdient u partner meer dan de bijstandsnorm voor samenwonenden, dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Heeft uw nieuwe partner geen inkomen, maar wel vermogen boven de vrijstellingsgrens, dan vervalt Lees het gehele artikel →

WWB verhuizen

Verhuizen en bijstand Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u verhuizen? Het kan zijn dat uw uitkering hierdoor verandert of stopt. Geef uw verhuizing daarom altijd door aan de gemeente. Het ligt aan uw nieuwe gemeente, woon- of gezinssituatie of u uw uitkering blijft ontvangen. Verhuizen binnen uw gemeente Als u binnen de gemeente verhuist, moet u uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven aan de afdeling Publiekszaken van de gemeente. Geef uw nieuwe adres en woonsituatie ook door met het wijzigingsformulier. Stuur daarbij een kopie van uw nieuwe huurcontract mee. Wanneer u Lees het gehele artikel →

Basisinkomen

Een basisinkomen wat verandert er? In Nederland werd het basisinkomen in 1968 al onderwerp van gesprek. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zorgde toen dat het op de politieke agenda werd gezet en dat er een invoering kwam van een gedeeltelijke basisinkomen. Dit is later door de voormalige partijen van Groenlinks overgenomen. Een basisinkomen geldt voor personen met een beperking, loontrekkenden, studenten, werkzoekenden, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen.

Wet werk en bijstand

Wat is een bijstandsuitkering? Een bijstandsuitkering is er om uw van uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, wanneer uw geen werk heeft of door ziekte.De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van twee belangrijke factoren: uw gezinssituatie en eventuele andere inkomsten. De bijstandsuitkering is precies zo hoog dat uw eventuele andere inkomsten worden aangevuld tot het normbedrag dat voor uw gezinssituatie geldt.

WWB wil mijn vast lasten niet meer betalen

WWB wil mijn vast lasten niet meer betalen Wanneer betaald de wwb mijn vaste lasten? De gemeente kan beslissen dat u een budgetteringsplicht krijgt. Dit houdt in dat de gemeente uw vaste lasten mag ingehouden van uw uitkering, om de betalingen te verrichten. Dit gebeurt wanneer de gemeente vind dat u uw uitkering niet goed besteed, waardoor u bijvoorbeeld achterstanden oploopt. WWB wil mijn vast lasten niet meer betalen de klantmanager/Bezwaar Op dit moment ontvangt u een wwb uitkering en daarvan betaald de sociale dienst u vaste lasten. Door omstandigheden moet u het nu zelf gaan doen, hoe pakt u Lees het gehele artikel →