Hoe kunt u omgaan met een lager budget?

Hoe kunt u omgaan met een lager budget? Overzicht, hoe betere planning, hoe meer u overhoud. Door duidelijk en overzicht te hebben hoe u er financieel voorstaat voorkomt  dat u te veel gaat uitgeven. Let een week extra op uw uitgavenpatroon, schrijf deze in een dagelijks budgetboek.  Door een goed overzicht over uw uitgaven kunt u zien waar u te veel uitgeeft. Met een budgetplan van uw totaal nog besteedbaar bedrag kunt u zien waar u kunt besparen. Plan uw boodschappen

Speelgoedbank

Speelgoedbank, omdat elk kind het recht heeft om te spelen. Met speelgoed worden kinderen in staat gesteld zich in sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief opzicht te ontwikkelen. De speelgoedbanken zamelen creatief, fantasierijk en/of educatief speelgoed in voor kinderen tot ongeveer 10 jaar, die komen uit een gezin met een laag inkomen. Het speelgoed is voor zowel binnen als buiten, hierbij kunt u denken aan boeken, (computer)spelletjes, dvd’s, verkleedkleren, knuffels, maar ook spellen zoals Twister, Monopoly, Scrabble, lego, playmobil en skateborden. Het speelgoed is vaak gratis, bij sommige speelgoedbanken tegen een kleine vergoeding. Ieder kind mag om enkele maanden 2 stuks Lees het gehele artikel →

Armoede in Nederland

Wat is armoede? Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zo is er vaak een tekort in een van de primaire levensbehoeften zoals schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Wat is kinderarmoede? Matige kinderarmoede betekent dat er wel genoeg geld is om de vaste kosten en voedsel te betalen maar er niet genoeg geld is voor extra speelgoed of kleren. Ernstige kinderarmoede betekent dat er niet genoeg geld is voor kleren en speelgoed, maar genoeg geld voor 1 maaltijd per dag.

Jeugdcultuurfonds

Vele gezinnen in Nederland leven in armoede, voor deze kinderen is het niet mogelijk om hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het jeugdcultuur fond wilt deze kinderen een kans geven en de financiële drempels weg halen. Financiële drempels Door de drempel komen kinderen in achterstandsposities zodat ze de kans krijgen om actief aan kunstbeoefening te doen. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit deze gezinnen met een financiële bijdrage zodat ook zij kunnen dansen, muziek maken, aan toneel kunnen doen of welke kunst dan ook kunnen beoefenen. Daardoor stimuleert het fonds de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van het kind.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De gemeente moet voorzieningen en ondersteuning geven aan wie dat nodig heeft, bijvoorbeeld een rolstoel of hulp bij het huishouden.

Verhuiskostenvergoeding

Ik heb een wwb en ga binnenkort verhuizen, maar de kosten zijn erg hoog. Is een en soort van regeling die de verhuiskosten vergoed? Zoals een verhuiskostenvergoeding? groet Pim Hallo Pim, Er is inderdaad een regeling die u kosten van het verhuizen kan vergoeden. Deze  kunt u via de gemeente aanvragen. De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor onvoorkoombare kosten. Deze zijn vaak erg hoog en niet te betalen met een bijstandsuitkering of rondom dit niveau. Vanuit de bijzondere bijstand kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor verhuiskosten. (de verhuiskostenvergoeding)

Stadspas

Het doel van een stadspas De pas heeft als doel om alle inwoners zo veel mogelijk te laten deelnemen aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten in de stad. Met de gemeente pas krijgt u korting op op zwembaden, musea, bibliotheken, cursussen en op een ziektekostenverzekering. Een stadspas voor directe korting Houders van een Stadspas profiteren direct van vijf procent korting bij een aankoop bij de deelnemende bedrijven. Welke bedrijven er in uw gemeente meedoen kunt u vinden op de website van uw gemeente.

Stichting Heppie

Stichting Heppie is een organisatie waar kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar terecht kunnen voor een begeleide vakantie, opvangweekenden en ouder-kindvakanties. In een vakantie bij Heppie en/of weekenden kunnen de kinderen genieten van plezier maken, samen spelen en positieve aandacht. Want voor Heppie staat één ding voorop: ieder kind verdient aandacht. Bij heppie mogen kinderen weer gewoon kind zijn en krijgen ze volop aandacht, dit haalt de kinderen uit de dagelijkse situatie, daardoor hebben ze een onvergetelijke herinnering en een waardevolle positieve ervaring, door het leren samenspelen en in de omgang met volwassenen.

Kinderen maken muziek

Het doel Kinderen Maken Muziek heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Doel van het programma is dat kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Daarnaast staan het bevorderen van sociale cohesie en het versterken van actief burgerschap centraal bij Kinderen Maken Muziek. Muziek goed ontwikkeling Muziek maken zorgt ook voor de ontwikkeling van andere competenties. Onderzoek naar het effect van musiceren toont aan dat muziek maken een positieve invloed heeft op iemands stemming en op de verbeeldingskracht. Het verbetert met name het abstractievermogen en het analytisch denken. Samen Lees het gehele artikel →

Laat Ze Maar Lachen

Laat Ze Maar Lachen De stichting Laat Ze Maar Lachen is opgericht in 2006. In de stichting zijn ongeveer 100 enthousiaste vrijwilligers die helpen met de organisatie en begeleiding van de uitjes. Stichting Laat Ze Maar Lachen is actief in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Maastricht en Eindhoven. Voor een ontspannende dag uit

Kwijtschelding

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding? Niet iedereen komt in aanmerking om kwijtschelding van heffingen/belasting aan te vragen.  Hiervoor dient u aan bepaalde voorwaarden voldoen die de rijksoverheid vaststelt. Per gemeente is dit verschillende, informeer daarom bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn. Alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen en op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen bij gemeente en/of belastingdienst. Zij bepalen of de het in aanvraag word genomen en of uw recht heeft op een toekenning. Om uw toekenning te toetsten word er gekeken naar uw inkomen en de uitgaven waar kwijtschelding voor word aangevraagd.

Kledingbank

De kledingbank is ervoor echt schrijnende gevallen van armoede zoals mensen die ondanks wettelijke regelingen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Na contact met een officiële doorverwijzer en met een doorverwijzing, telefonisch een afspraak maken met de Kledingbank. De Kledingbank draait volledig op vrijwilligers en helpt mensen met een minimum inkomen om mooie, leuke en prettige kleding te kunnen dragen. De kleding word ingezameld en nauwkeurig nagekeken en daarna komt de geschikte kleding in de winkel op. Iedereen mag 1 keer per drie weken kleding komen tegen kleine betaling.

Computer voorziening

Computer voorziening Wanneer uw kind naar de middelbare school gaat kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor een gratis computer en gebruik van internet. De voorwaarde is wel dat u al enige tijd een laag inkomen heeft. Vergoeding Sommige gemeente stellen een computercursus verplicht voordat u een computer krijgt. Deze cursus duurt 2,5 uur en word op een zaterdag gegeven. De computer die u krijgt vanuit de computervoorziening is bij vele gemeente een nieuw laptop.