Vakantiegeld bijstand

Hoe hoog is mijn vakantiegeld met een bijstanduitkering? De hoogte van het vakantiegeld is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is het totaal bedrag van wat maandelijks word ingehouden (5% vakantiegeldtoeslag) op uw uitkering. Het maandelijkse bedrag kunt u terug vinden op uw uitkeringsspecificatie. Heeft u een volledig jaar een uitkering ontvangen, het maandbedrag x 12 = het totaal bedrag. Heeft u een paar maanden een uitkering, het maandbedrag x het aantal maanden = het totaal bedrag vakantiegeld. Wanneer word het gestort? Meestal word het vakantiegeld in de laatste week van mei of de eerste week van juni op uw Lees het gehele artikel →

Nettoloon

Wat is nettoloon? Nettoloon is het loon dat u gestort krijgt op uw rekening. Hier zijn de kosten van premies voor sociale verzekeringen, zoals voor werkloosheid, zorgverzekeringswet, ziekte en arbeidsongeschiktheid af. Nettoloon is brutoloon min alle belasting en premies. In tegenstelling tot het brutoloon is het nettoloon daarmee het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk van de werkgever uitbetaald krijgt.

Vakantiegeld

Wat is vakantiegeld? Rond 1910 werd het vakantiegeld ingevoerd en werd besloten dat het altijd eind mei gestort zou worden, om te stimuleren dat het ook daadwerkelijk voor een vakantie gebruikt zou worden. De toeslag was voor veel mensen noodzakelijk. Zonder dit extra bedrag konden ze het zich niet veroorloven om op vakantie te gaan. Iedereen die werkt heeft ook recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Het vakantiegeld is een eenmalig bedrag wat in juni word uitgekeerd voor een vakantie. Als werknemer heeft u recht op 8% vakantietoeslag van uw bruto jaarsalaris, het vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend over het ontvangen Lees het gehele artikel →

Brutoloon

Wat is brutoloon? Bruto loon is het loon waar de werkgever veelal sociale premies (in België RSZ genoemd) en belastingen nog van af moeten. Brutoloon is dus uw nettoloon plus alle belasting en premies. De premie voor de volksverzekeringen en loonbelasting worden samen de loonheffing genoemd. Het brutoloon is wat er in uw contract staat.

Minimumloon

Minimumloon Het minimumloon, ook wel minimumjeugdloon, is het bedrag dat u minimaal moet krijgen voor gewerkte uren, dit is leeftijdafhankelijk. Wie krijgt het minimumloon? Iedereen van 23 jaar en ouder tot pensioen leeftijd ontvangen minimaal het wettelijk minimumloon. Voor jongeren onder de 23 jaar geld een ander tarief,  dit word ook wel het minimumjeugdloon genoemd. Het minimumloon is er om onderbetaling voor gewerkte uren te voorkomen. Binnen bedrijven  kunnen werkweken verschillend zijn, daarom is er geen standaard minimum uur tarief in de wet vastgelegd.

Vakantiegeld schuldhulpverlening

Mag ik het vakantiegeld houden in de schuldhulpverlening? Voor vakantiegeld geldt hetzelfde als voor het inkomen. Als regel wordt het vakantiegeld vastgesteld op 95% van de bijstandsnorm (dus niet 95% van het vakantiegeld) en als u werkt op 100% van de bijstandsnorm. Het vakantiegeld vloeit in eerste instantie volledig naar de boedel. Bij alle schuldhulpverleners zijn de regels voor het vakantiegeld hetzelfde, met enkele uitzonderingen. Het vakantiegeld opvragen en uitbetalen

Vakantiegeld en ontslag

Ik heb 2,5 jaar bij een koeriersbedrijf gewerkt en sinds 10-4 ontslag gekregen. Ik had een vast contract en op een normale manier ontslagen. Ik heb in deze tijd verkeersboetes opgelopen en nu houd het bedrijf mijn overuren en vakantiegeld 2 maanden vast. Ik heb van hun een brief gekregen, waarin staat dat ze binnen 2 maanden zouden uitbetalen, nu moet ik wachten tot het bedrag gestort word op de 25ste, omdat dan alle medewerkers worden uitbetaald. Mogen ze zolang mijn vakantiegeld en loon inhouden? Normaal hoort het binnen 4 weken na ontslag, of een maand na ontslag wettelijk financiële Lees het gehele artikel →