hoelang van te voren moet een werkgever einde contract melden

Mijn huidige contract loopt af 01-01-2017 en wil niet verder. Dit heb Ik begin deze week bekent gemaakt. Nu wil het bedrijf dat ik minimal blijf werken tot 31-01-2017 Het contract dat u had is verlengt tot 31-01-2017, dit betekend dat het contract verlengt is met een maand . Het contract wat afloopt op 1-1-2017 had u moeten opzeggen maximaal op 1 december 2016 (kijk in uw contract voor opzegtermijn), wanneer u niet meer verder wil daar.

Ik heb een contract bij de sportschool, ik wil hem graag opzeggen, maar tot wanneer kan dit?

Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen? In het contact dat u afsluit staat vermeld tot wanneer dit geldig is , vaak is het een contract voor een jaar. Dit betekend dat u een jaar er aan vast zit. Tenzij het bedrijf de mogelijkheid biedt het abonnement eerder op te zeggen, hoe dit moet staat vermeld in het contract en in de algemene voorwaarden. Word mijn contract stilzwijgend verlengt? Ja, uw contract dat u heeft afgesloten met de sportschool is niet op tijd stopgezet, dit betekend dat u contract word verlengt. In uw contract staat vermeld met hoeveel maanden ze uw Lees het gehele artikel →

Vast contract

Een vast contract Een vast contract is er voor onbepaalde tijd. Dit betekend dat u werkzaam bent binnen een bedrijf voor een langere periode zonder vaste stopdatum. Een vast contract is een overeenkomst met uw werkgever voor onbepaalde tijd, met een proeftijd van 2 maanden. Onbepaalde tijd betekend dat uw contract blijft tot opzeggen en niet zoals met een tijdelijk contract dat het stopt naar 6 maanden.

Sociale verzekeringen

Wat zijn de sociale verzekeringen? Dit zijn premies die geheven worden in verband met sociale verzekeringen, dat wil zeggen verzekeringen die voor de verzekerden in beginsel een wettelijk verplicht karakter hebben en van rechtswege gelden. Sociale premies zijn net als belastingen veelal wettelijk verplicht. Sociale verzekeringen (en daarmee sociale premies) zijn in veel landen ingevoerd in de 19de en vooral 20ste eeuw. Het type sociale verzekeringen en de hoogte van de sociale premies verschilt sterk van land tot land.

contract 2-12

Wat is een 2-12 uren contract? Met een 2-12 uren contract ben u minimaal 2 uur beschikbaar voor werk en maximaal 12 uur per week. Dit contract komt vaak voor in een supermarkt als hulpkrachten. Met een 2 – 12 uur contract heeft u in ieder geval recht op uitbetaling van minimaal 2 uur per week.

Werkpauzes

Wat is een pauze? Een pauze is een tijdelijke periode van onderbreking van een handeling, met de bedoeling om even tot rust te komen en daarna met frisse moed de draad weer op te pakken. Wat staat er in de wet over werkpauzes? In de arbeidstijdenwet is geregeld hoe lang iemand per dag en per week mag werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Wanneer u een bepaalde tijd heeft gewerkt heeft u recht op een pauze. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan Lees het gehele artikel →

Jaaropgave

Wat is een jaaropgave? Een jaaropgave is een financieel overzicht van uw loon gewerkt bij een bedrijf. Wanneer u in een 1 jaar bij meerdere werkgevers heeft gewerkt, krijgt  u meerdere jaaropgaven. Op een jaaropgave kunt u zien hoeveel belasting, premies en eventueel bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) er zijn ingehouden op uw uitkering en/of loon. Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave? Een jaaropgave word verstuurd in de januari/februari door uw werkgever. De gegevens van uw jaaropgave worden doorgegeven aan de belastingdienst.

tijdelijk contract

Een tijdelijk contract Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd en contact bij een werkgever bijvoorbeeld voor 6 maanden of een jaar. Vaak voor projecten, zwangerschapsverlof en/of vakantie word er gebruik gemaakt van een tijdelijk contract. De kunnen bijvoorbeeld zijn 3,6,12 maanden. Hierdoor bent u dus voor een korte periode (tijdelijk) in het bedrijf werkzaam. Een tijdelijk contract is niet te ontbinden in de duur van het contract u kunt hierdoor niet ontslagen worden. Een tijdelijk contract kan pas worden stopgezet wanneer uw contract stopt/afloopt of het juridisch wordt ontbonden. Van een tijdelijk contract naar vast contract

Proeftijd

Wat is de proeftijd? Dit word ook wel proefperiode genoemde en wordt geregeld in art. 7:652 B.W. Deze moet altijd schriftelijk overeengekomen worden in de arbeidsovereenkomst, ook wel contract genoemd. Waarom een proefperiode? Een werkgever kan ervoor kiezen een proeftijd op te nemen in het contract.  Dit is er om u en uw werkgever vrijblijvend de tijd te geven om te kijken of uw baan en functioneren bevallen. Kortom de proeftijd is de tijd dat u op proef bent bij een bedrijf. Wel of geen? Wanneer dit niet is vastgesteld in het contract of afgesproken met uw werkgever dan geld Lees het gehele artikel →

contract 0 uren

Wat is een nul-urencontract? Het 0 urencontract is een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder vaste werkuren, waarbij de bijbehorende regels gelden bij het opzeggen en verlengen. Met dit contract kan een werkgever de werknemer flexibel oproepen om te werken, hierbij is de werknemer verplicht om te komen.

Vakantie uren

Ik heb een 18-27 urencontract per week. Hoeveel vakantie uren krijg ik dan? In uw cao of uw arbeidsovereenkomst kunnen meer vakantiedagen zijn opgenomen. Het wettelijke aantal vakantie-uren per jaar is 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Wat zijn wettelijke vakantie uren?