betalingsregeling

Wat is het?

Een betalingsregeling is een regeling die u aangaat met het bedrijf om uw nog te betalen rekeningen terug te betalen in meerdere termijnen. Dit gebeurt vaak bij grote bedragen of bij lage inkomens. Wanneer u een afbetalingsregeling heeft lopen houd u er rekening mee dat u minimaal het bedrag van schuldsanering als leef geld voor u zelf houd. Dit bedrag is 70 euro voor gezinnen. Continue reading “betalingsregeling”

Read more...

schulden aflossen

1. strategisch plan 2 Schulden aflossen 3 aflosbedrag te hoog Om van uw schulden af te komen is het belangrijk om te stoppen op de manier zoals u nu leeft. Hier moet u grotere veranderingen aan brengen om uw schulden te kunnen aflossen. Met het onderstaande strategisch plan kunt u onderzoeken hoe u aan de […]

Read more...

Leefgeld

Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, 4 schuldhulpverlening

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Leefgeld is het bedrag wat u maandelijks overhoud wanneer u een budgetplan werkblad bijhoud, het verschil tussen inkomsten en uitgaven is het bedrag wat u kunt besteden als leefgeld. Leefgeld word vaak gezien als iet uit de schuldhulpverlening, in uw administratie heeft u hier ook mee te maken. Het is belangrijk het werkblad regelmatig bij te houden voor een goed balans tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer informatie kunt u het artikel budgetplan en huishoudgeld lezen. Leefgeld is een bedrag dat u wekelijks of maandelijks ontvangt op een leefrekening van de schuldhulpverlener voor eten, drinken, kapper, kleding, verjaardag, telefoon, internet, sporten, etc. Continue reading “Leefgeld”

Read more...

Volmacht

Volmacht

Ik zit in de minnelijke traject van schuldsanering en heb laatst een volmacht voor budgetbeheer per post ontvangen met de vraag of ik deze wil tekenen. Omdat het financieel beheer dat bij de kredietbank loopt, niet langer door kan blijven lopen. Is het verplicht om een volmacht te tekenen? Continue reading “Volmacht”

Read more...

Schuldhulpverlener

Hoeveel mag een schuldhulpverlener vragen?

Bij de meeste organisaties is de financiële hulp gratis. Er is een verbod vastgesteld in de wet dat er niet tegen betaling ondersteuning en begeleiding van schuldhulpverlening mag plaats vinden. Dit mag alleen voor schulden die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit krediettransacties, zoals leningen en rood standen, schulden vanwege telefoonabonnementen met inbegrepen telefoontoestel. Continue reading “Schuldhulpverlener”

Read more...

Problematische schulden

Wat zijn problematische schulden?

k een tekort in een van de primaire levensbehoeften zoals schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Vier op de tien mensen, 41%, hebben het vakantiegeld nodig om rond te komen. Mensen die het minimum loon of minder verdienen, kan acht op de tien, 80% niet zonder vakantiegeld. Vooral bejaarden, ZZP’ers en eenoudergezinnen zijn de dupe van de huidige economische crisis en leven het vaakst onder de armoedegrens.

 

Problematische schulden Zijn schulden die te hoog zijn om in korte tijd af te betalen binnen de 36 maanden. Dit komt vaak doordat er financiële en administratieve zaken niet op orde zijn en u geen structuur heeft in het betalen van de rekeningen. Waarmee de kans groot is dat u verder in de financiële problemen komt. Aan de hand van 3 stappen kunt u een beter overzicht krijgen van uw schulden en of uw problematische schulden heeft en kunt u deze signalen herkennen. Als u maandelijks uw salaris ontvangt en uw saldo nagenoeg meteen weer negatief is dan is de kans op financiële problemen groot.

In een schuldsituatie spelen vaak ook andere problemen zoals werkeloosheid, moeilijke gezinssituatie of psychische problemen. Zolang de financiële situatie slecht blijft is het vragen om extra stress en vernauwde blik op andere problemen. Hierdoor is de kans groot dat er een afname is van de cognitieve vermogen. Dat problematische schulden niet worden opgelost heeft vaak te maken met juridische belemmeringen en het gedrag van schuldenaren. Dat schulden onoplosbaar zijn komt vaak door het uitgaven patroon van de schuldenaar. Problematische schulden komen vaak door oververzekering, overbodige abonnementen en/of niet betalen van rekeningen. Door een verkeert uitgaven patroon blijven schulden in stand en komen er vaak extra schulden.

Herkennen van personen met problematische schulden is lastig, de personen zitten vaak zo in de schulden dat ze niet meer weten hoe op te lossen. De persoon zal zelf naar de schuldhulpverlening moeten gaan om de schulden aan te pakken en op te lossen. Hulpverleners geven aan dat het erg moeilijk de financiële situatie te verbeteren wanneer de cliënten geen toegang krijgen tot de schuldhulpverlening en wanneer serieus worden genomen. Deze hulpverleners zijn onder andere jeugdzorg, verslavingszorg, ggz en reclassering. Gemeente stellen steeds hogere criteria en er zijn meer afwijzingen bij mensen die schuldverlening aanvraagt . Wanneer u geen inkomen heeft, wanneer u eerder een beroep op schuldhulpverlening heeft gedaan, als uw scheiding nog niet is afgerond, wordt er geen intake gedaan en krijg u geen ondersteuning.

De meest toegepaste vorm van ondersteuning die de groep met onoplosbare schulden krijgt is het corrigeren van de beslagvrije voet (37%). De daarop volgende activiteiten zijn budgetbeheer
(29%) en een betalingsregeling (15%). Continue reading “Problematische schulden”

Read more...