Problematische schulden zelftest

Hoe herkent u mensen met problematische schulden? Mensen met problematische schulden hebben vaak op verschillende gebieden problematiek. Aan de hand van 22 vragen kunt u er achter komen of een persoon een verhoogde kans heeft op problematische schulden of deze al heeft. Heeft u 10 vragen met ja beantwoord, dan is de kans aanwezig dat de persoon problematiek heeft, het is belangrijk dit verder te onderzoeken en uit te zoek.

Examenstress zelftest

De examenstress zelftest is gemaakt voor iedereen die examen, toetsen of proefwerken moet maken en hier veel stress van ondervind. Aan de hand van 17 vragen geeft de uitslag u inzicht in de punten die voor de stress zorgen, dit kan liggen aan de planning, voeding, rust, angst of het geheugen en de concentratie. Wanneer deze punten in balans zijn zal er weinig examenstress zijn. Bij 7 vragen of meer beantwoord met ja, dan heeft u last van examenstress.

Taalontwikkelingsstoornis zelftest

Heeft uw kind een taalontwikkelingsstoornis? Aan de hand van 20 vragen kunt u er achter komen of uw kind een achterstand heeft opgelopen. De taalontwikkeling zelftest heeft korte vragen die u met ja of nee kunt beantwoorden, hoe meer u met ja antwoord hoe groter de kans op een taalontwikkelingsstoornis. Het is dan belangrijk naar een logopediste te gaan.

Pesten

PTSS vs Pesten Met de rug tegen de muur met 5, 6 mensen er om heen, ze schreeuwen allemaal, je kan geen kan op, ontsnappen aan het pesten is onmogelijk. Door het gedrag van de andere personen, zal de gepeste, zich angstig, paniek of in de stress voelen. Het gedrag zorgt ervoor dat het pesten een trauma word voor de gepeste. Dit trauma is dan een PTSS, het pesten heeft dezelfde signalen op lange termijn als een PTSS.

Depressie zelftest

Depressie zelftest Aan de hand van 20 vragen, kunt u er achter komen of u een depressie heeft. De depressie zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Herbeleving zelftest

Herbeleving zelftest Aan de hand van 14 vragen, kunt u er achter komen of u een herbeleving heeft. De herbeleving zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning. De test is gemaakt voor iedereen die iets naars, gevaarlijks, bedreigend, heeft mee gemaakt. De herbeleving zelftest is voor professionals, hulpverleners en burgers te gebruiken. De test is samengesteld uit ervaringen Lees het gehele artikel →

Vermijden zelftest

Vermijden zelftest Aan de hand van 15 vragen, kunt u er achter komen of u vermijd gedrag heeft. De vermijden zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Hoogsensitiviteit zelftest

Hoogsensitiviteit zelftest Aan de hand van 14 vragen, kunt u er achter komen of u een hoogsensitief bent. De hoogsensitiviteit zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Borderline zelftest

Borderline zelftest Aan de hand van 14 vragen, kunt u er achter komen of u een borderliner heeft. De borderliner zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Naasten zelftest

Naasten zelftest Aan de hand van 12 vragen, kunt u er achter komen of u een goede naasten heeft/bent. De naasten zelftest geeft u inzicht, een gebeurtenis. Door een overzicht te maken van de gebeurtenissen, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Emotie eter zelftest

Emotie eter zelftest Aan de hand van 22 vragen, kunt u er achter komen of u een emotie eter bent. De emotie eter zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving van uw eet gedrag en eetpatroon. Door een overzicht te maken van uw eetpatroon, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Burn-out

PTSS vs burn-out PTSS = Post Traumatisch Stress Stoornis. PTSS krijgt u wanneer u een nare gebeurtenis heeft mee gemaakt waar u naar 6 maanden nog steeds last van heeft.  Van een PTSS heeft 7,4 % van de volwassen last en is een angststoornis. Voor PTSS krijgt u EMDR en stabilisatiecursus en antidepressiva, deze worden vergoed. PTSS is DSM 5. Burn-out= Is als u gelange tijd onder te hoge druk moet presteren. Door aan de hoge eisen te blijven voldoen overbelast u het lichaam en put uw het lichaam steeds verder uit.  Door lange periodes onder hoge druk te presteren, Lees het gehele artikel →

Burn-out zelftest

Burn-out zelftest Aan de hand van 17 vragen, kunt u er achter komen of u een burn-out heeft. De burn-out zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.

Borderline

PTSS vs borderline Borderline word voor 50% bepaald door genetische factoren en is dus aangeboren. In 25% tot 75% van de gevallen hebben de personen traumatische dingen meegemaakt in het verleden, vaak langdurig.  In 57% van de gevallen gaat het om een trauma die voor het 6 de levensjaar is opgelopen, zoals het opgroeien in een gezin waar niet voldoende aandacht is of bij een scheiding. De behandeling is gericht op het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verbeteren van uw stemming en het zorgen dat suïcidale gedachten verminderen. Hiervoor krijgt de persoon dialectische gedragstherapie, mentalization-based treatment, schemagerichte therapie, Lees het gehele artikel →

Trauma zelftest

Trauma zelftest Aan de hand van 17 vragen, kunt u er achter komen of u een trauma heeft. De trauma zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis of herinnering, die u de afgelopen week terugkerend gevoelt of opgemerkt heeft. Door een overzicht te maken van de gebeurtenis, krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u gerichter zoeken naar de juiste ondersteuning.