Minima

Wat is het?

De personen met een lager inkomen hebben vaak diverse redenen. Het kan komen door ontslag, vermindering uitkering, ziekte of door schulden. Het inkomen is dan vaak plotseling veel minder, hierdoor is de persoon niet voorbereid op de nieuwe situatie, waardoor er al snel financiële problematiek ontstaat.

De personen krijgen vaak schulden omdat rekeningen niet meer kunnen worden betaald of de personen gaan bezuinigen op voeding en komen hierdoor in andere problematiek. Bezuinig op andere zaken als voeding, zonder een juist voedingsproblematiek gaat het alleen maar slechter met u. Continue reading “Minima”

Boekhouder ilona is een gediplomeerd boekhouder sinds 2011. Op deze website blogt ze over hoe u de financiën op orde kunt brengen en houden. Een overzichtelijke administratie is onmisbaar voor het opbouwen van een financieel gezond leven. De ervaringen en kennis worden gedeeld aan de hand blog artikelen. Daarnaast staat soebar.nl voor schuldpreventie. De doelgroep van de website is gericht op gezinnen met een minimum inkomen.

Read more...

Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand?

De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming van de gemeente die u kunt krijgen voor noodzakelijk bijzondere kosten. De kosten mag u niet via andere rekeningen vergoed krijgen zoals de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of aanvullende ziektekosten.

Waarvoor kan ik bijzondere bijzondere bijstand aanvragen?

De kosten die vergoed worden zijn onvoorkoombare noodzakelijke kosten. Onder deze kosten word verstaan bijvoorbeeld een wasmachine die vervangen moet worden of kosten van een advocaat. Bij bijzondere bijstand gaat het vaak om een tegemoetkoming in extra kosten door ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Continue reading “Bijzondere bijstand”

Boekhouder ilona is een gediplomeerd boekhouder sinds 2011. Op deze website blogt ze over hoe u de financiën op orde kunt brengen en houden. Een overzichtelijke administratie is onmisbaar voor het opbouwen van een financieel gezond leven. De ervaringen en kennis worden gedeeld aan de hand blog artikelen. Daarnaast staat soebar.nl voor schuldpreventie. De doelgroep van de website is gericht op gezinnen met een minimum inkomen.

Read more...