Bewaarplicht

Ben ik verplicht mijn administratie te bewaren? Voor de particuliere administratie bestaat geen wettelijk bewaarplicht, voor bedrijven wel. Maar eigenlijk bestaat er wel degelijk een bewaarplicht voor de particuliere administratie. Het is niet dat u zomaar alle papieren kunt weggooien. Bijvoorbeeld kan de belastingdienst kan tot 5 jaar terug bankafschriften en loonstroken van u vragen […]

Share Button
Lees verder

Bijziend

Wat is het? Bijziend is wanneer u bijvoorbeeld op een afstand van 6 meter een nummerbord wazig ziet. Dit kunt u per oog controleren, als u wazig ziet met 1 oog bent u  bijziend en is een bril noodzakelijk. De oogbol die normaal rond is, word bij bijziend veranderd in een ovaal, hierdoor kunnen cellen […]

Share Button
Lees verder

Burenoverlast

1 bespreekbaar maken 2 grens 3 gevolgen 4 huurwoning 5 gehorige woning 6 geluidsoverlast 7 dierenoverlast 9 bedreigd 9 vuurwerk 10 goede buren Wat is het? Hoe krijgt u uw buren zo ver dat ze stoppen met het veroorzaken van overlast? Burenoverlast is vaak een lastig onderwerp wat vaak gepaard gaat met ruzie of schelden. […]

Share Button
Lees verder

Bedritueel

Wat is het? Voor kinderen kan bedtijd een lastig moment zijn. In veel gezinnen geeft dit dagelijks veel stress. Veel van deze stress is makkelijk aan te pakken en te voorkomen. Bedtijd stress heeft meerder oorzaken het kan zijn dat het voor uw dochter niet geheel duidelijk is wat er word verwacht, u bent gestresst, […]

Share Button
Lees verder

betalingsregeling

Wat is het? Een betalingsregeling is een regeling die u aangaat met het bedrijf om uw nog te betalen rekeningen terug te betalen in meerdere termijnen. Dit gebeurt vaak bij grote bedragen of bij lage inkomens. Wanneer u een afbetalingsregeling heeft lopen houd u er rekening mee dat u minimaal het bedrag van schuldsanering als […]

Share Button
Lees verder

Burn-out

1 Burn-out 2 herkennen 3 behandeling 4 gevolgen 5  aanpak 6 naasten 7 zelftest Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Burn-out= Is als u gelange tijd onder te hoge druk moet presteren. Door aan de hoge eisen te blijven voldoen overbelast u het lichaam en put uw het lichaam steeds verder uit. Door lange periodes onder […]

Share Button
Lees verder

Bijverdienen

bijverdienen kinderen 2. wwb 3 thuiswerk 4 eigen bedrijf/website 5 let op 6 verkoopsite Wanneer u kind 13 jaar is geworden, dan mag uw kind bijverdienen. Tot de 15 jaar mogen kinderen niet langer dan 12 uur werken per week.  Daarnaast zijn er ook regels met betrekking tot werken op schooldagen en in de weekenden. […]

Share Button
Lees verder

Bewegen

Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Sommige kinderen worden uitgedaagd door het bieden van perspectief, andere kinderen komen in beweging als ze voldoende veiligheid ervaren. In het algemeen komen kinderen in beweging wanneer het spelenderwijs gebeurt zoals wie het eerste zijn jas aan heeft! Wie het eerste […]

Share Button
Lees verder

Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand? De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming van de gemeente die u kunt krijgen voor noodzakelijk bijzondere kosten. De kosten mag u niet via andere rekeningen vergoed krijgen zoals de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of aanvullende ziektekosten. Waarvoor kan ik bijzondere bijzondere bijstand aanvragen? De kosten die vergoed worden zijn onvoorkoombare noodzakelijke […]

Share Button
Lees verder

Bijstand

Wat is een bijstandsuitkering? Een bijstandsuitkering is er om uw van uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, wanneer uw geen werk heeft of door ziekte.De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van twee belangrijke factoren: uw gezinssituatie en eventuele andere inkomsten. De bijstandsuitkering is precies zo hoog dat uw eventuele andere inkomsten worden aangevuld tot het normbedrag […]

Share Button
Lees verder