Pesten

PTSS vs Pesten Met de rug tegen de muur met 5, 6 mensen er om heen, ze schreeuwen allemaal, je kan geen kan op, ontsnappen aan het pesten is onmogelijk. Door het gedrag van de andere personen, zal de gepeste, zich angstig, paniek of in de stress voelen. Het gedrag zorgt ervoor dat het pesten een trauma word voor de gepeste. Dit trauma is dan een PTSS, het pesten heeft dezelfde signalen op lange termijn als een PTSS.

Burn-out

PTSS vs burn-out PTSS = Post Traumatisch Stress Stoornis. PTSS krijgt u wanneer u een nare gebeurtenis heeft mee gemaakt waar u naar 6 maanden nog steeds last van heeft.  Van een PTSS heeft 7,4 % van de volwassen last en is een angststoornis. Voor PTSS krijgt u EMDR en stabilisatiecursus en antidepressiva, deze worden vergoed. PTSS is DSM 5. Burn-out= Is als u gelange tijd onder te hoge druk moet presteren. Door aan de hoge eisen te blijven voldoen overbelast u het lichaam en put uw het lichaam steeds verder uit.  Door lange periodes onder hoge druk te presteren, Lees het gehele artikel →

Borderline

PTSS vs borderline Borderline word voor 50% bepaald door genetische factoren en is dus aangeboren. In 25% tot 75% van de gevallen hebben de personen traumatische dingen meegemaakt in het verleden, vaak langdurig.  In 57% van de gevallen gaat het om een trauma die voor het 6 de levensjaar is opgelopen, zoals het opgroeien in een gezin waar niet voldoende aandacht is of bij een scheiding. De behandeling is gericht op het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verbeteren van uw stemming en het zorgen dat suïcidale gedachten verminderen. Hiervoor krijgt de persoon dialectische gedragstherapie, mentalization-based treatment, schemagerichte therapie, Lees het gehele artikel →

Autisme

Wat is autisme? Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

PTSS

Wat is PTSS? De Afkorting PTSS staat voor Post Trauma Stress Sydroom en PTSD is Posttraumatic stress disorder. Er is een ptss voor 1 trauma’s of er is een complexe PTSS als er meerdere trauma’s zijn of een chronische ptss. Een PTSS kunt u oplopen in uw dagelijkse leven of in een beroep zoals bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulance en bij militairen. De PTSS als beroepsziekte of bij een persoon die het heeft opgelopen in het dagelijks leven zit geen verschil in de signalen en behandeling ervan. Voor de beroepsziekte zijn PTSS specialisten en PTSS klinieken, hier kunnen burgers geen gebruik Lees het gehele artikel →

Hoogsensitiviteit

PTSS vs Hoogsensitiviteit Een PTSS heeft door het trauma last van hooggevoeligheid, het trauma zorgt voor extra prikkels op een dag, daarnaast is de persoon gevoelig voor geluid, licht, geuren en smaken. Bij een hoogsensitief persoon word hij fijngevoelig door een aantal gebeurtenissen uit het verleden niet geheel zijn verwerkt. Bij hooggevoelige personen kunnen kleine prikkels zorgen voor een grote reactie.

ADHD

PTSS vs ADHD PTSS is Post Traumatisch Stress Stoornis. Is onderverdeeld in chronisch en complex of een combinatie. Mensen noem bij een PTSS is het psychisch, bij ADHD het is een aandachtstekort. Dit maakt dat een aandachtstekort beter ondersteund word en meer begrepen word, dan psychisch ziek zijn. PTSS word na de 2 de wereld oorlog als diagnose gebruikt. ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. Het word Aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.  De diagnose word gebruik sinds 1902 door de Britse kinderarts George Still.

PTSS vs Autisme

PTSS vs Autisme PTSS is Post Traumatisch Stress Stoornis. Is onderverdeeld in chronisch en complex of een combinatie. Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis. Autisme is onderverdeeld in PDD-NOS en ASS. Autisme is bekend sinds 1943 door Leo Kanner. PTSS word na de 2 de wereld oorlog als diagnose gebruikt. Beide diagnose zijn rond de zelfde tijd ontstaan, toch is autisme een bekender en meer geaccepteerde diagnose dan PTSS. Mensen noem bij een PTSS is het psychisch, bij autisme het is een beperking. Dit maakt dat een beperking beter ondersteund word en meer begrepen word, dan psychisch ziek zijn.