Stap 1 Signalentaalontwikkeling, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan,

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (gemiddeld 2 kinderen per klas).

Kinderen leren taal door u te imiteren. Kinderen imiteren het leesgedrag en het taalgebruik van volwassenen. Laat dus zien dat u zelf plezier heeft in lezen en lees ook van jongs af aan veel voor! Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen. Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen. U kunt heel lang voorlezen! Ook al zijn uw kinderen al wat ouder, voorlezen blijft belangrijk! De leeswoordenschat bouwt voort op de mondelinge woordenschat. Vroege interventie is dan ook van belang! Het aantal woorden dat een kind kent, groeit vaak explosief rond de 18 maanden. Brein baby gebaat bij volwassen taalgebruik. Gebruik dus geen rare woordjes en baby gebrabbel.

Hoe lang lees ik mijn kind voor? Slecht 30% van de ouders van een baby lezen hun kindje wel eens voor. Met voorlezen kunt u niet vroeg genoeg beginnen. Uit onderzoek blijkt dat zelfs baby’s dol zijn op boeken. Voor een kind is het belangrijk dat het elke dag word voorgelezen. Zorg ervoor dat het niet te kort is, ongeveer 20 tot 30 minuten is voldoende. Lees elke dag voor, kies hiervoor een vaste voorleesmomenten op de dag, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Er zijn veel prentenboeken met verschillende thema’s beschikbaar.

Wat is het effect van voorlezen? Kinderen die worden voorgelezen, zijn taalvaardiger dan kinderen die thuis niet /nauwelijks zijn voorgelezen. Tijdens het voorlezen oefent uw kind ook zijn of haar luistervaardigheid en concentratie. Voorlezen is tijd om te oefenen met taalontwikkeling en woordenschat. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. Kinderen die worden voorgelezen, leren hun fantasie te gebruiken. Peuters met zwakke taalvaardigheid raken ook achterop in hun sociale ontwikkeling. Met voorlezen kan daarom niet vroeg genoeg begonnen worden, daarom is het belangrijk dagelijks positieve ervaringen op te doen met boeken.

De woordenschat van kinderen die veel lezen is in het algemeen 4 keer zo groot dan die van kinderen die zelden of nooit lezen.Voordat een kind taal zelf gebruikt, moet hij het eerst begrijpen. Bied dus veel taal aan door voorlezen en benoemen.

Wat moet mijn kind al kennen voor het kan beginnen met lezen? Om te kunnen lezen is het belangrijk dat er een grote woordenschat is en dat uw kind letters herkent en van losse letters woorden kan maken. Hiervoor kunt u eerst beginnen met het hakken en plakken van woorden. Eerst moet u kind de letters en woorden herinneren, daarna ze begrijpen, om ze daarna te kunnen toepassen. Het is belangrijk dat de letters geautomatiseerd zijn. Dat betekent dat uw kind niet lang hoeft na te denken hoe een letter of een klank wordt uitgesproken.

Wanneer kunt u beginnen? Vanaf de geboorte zal uw kind werken aan de woordenschat en de letter kennis. Wanneer uw kind gaat lezen is per kind verschillend, het ene kind zal eerder een boek pakken als een ander kind. Een goed moment om een start te maken en het extra te motiveren, is wanneer u kind naar groep 3 gaat. Vraag aan de leerkracht na wanneer uw kind begint met het lezen van boeken. Begin op een rustig moment, zoals bijvoorbeeld in een schoolvakantie.

Hoeveel woorden kent mijn kind? Vanaf de 18 maanden groeit de woordenschat explosief. Aan het einde van de basisschool kent uw kind minimaal 15.000 woorden. Dit is nodig om een goede start te kunnen maken op het voorgezet onderwijs. De woordenschat van kinderen die veel lezen is in het algemeen 4 keer zo groot dan die van kinderen die zelden of nooit Voordat een kind taal zelf gebruikt, moet hij het eerst begrijpen. Bied dus veel taal aan door voorlezen en benoemen. De leeswoordenschat bouwt voort op de mondelinge woordenschat. Vroege interventie is dan ook van belang!

Begrijpend lezen begint niet op het moment dat kinderen leren lezen, de ontwikkeling start al vanaf geboorte. Bij begrijpend lezen schakelt een kind telkens tussen de informatie uit de tekst en zijn of haar eigen kennis. Voor goed leren begrijpend lezen is een voldoende technisch leesniveau, woordenschat en kennis van de wereld van belang. Wist u dat 95% van de gelezen woorden bekend moet zijn om een tekst goed te kunnen begrijpen?

Interactief voorlezen is voorlezen met ruimte voor inbreng van uw kind. Simuleren van begrijpend luisteren en de woordenschat. Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze zijn taalvaardiger en ze begrijpen teksten beter. Interactief voorlezen blijkt bovendien een effectieve methode om taalachterstand te verminderen. Het is daarom van belang dat jonge kinderen regelmatig worden voorgelezen.

Kinderen krijgen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of een scheiding. Samen een boek lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan uw kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer uw kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.

Zomerverval is dat kinderen 1 a 2 AVI-niveau’s terug vallen. Dit is vaak in de zomervakantie, wanneer er weinig gelezen word. Kinderen die net hebben leren lezen en nog beginnende lezers zijn (groep3 & 4) maar ook kinderen met een leesachterstand hebben het nodig regelmatig te oefenen met lezen, zodat de directe woordherkenning op gang blijft.

Bij sommige kinderen duurt het wat langer voor er een goede taalontwikkeling op gang komt. Een op de tien Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Praat veel met uw kind, kinderen hebben veel herhaling nodig om woorden te leren begrijpen en gebruiken. Spreek rustig en duidelijk, zodat uw kinderen de tijd krijgen om nieuwe woorden te leren. Tot de tijd dat een kind leert lezen maakt het zich vooral woorden eigen door interactie met zijn ouders en omgeving. De signalen van een taalontwikkelingsachterstand zijn:

  1. Moeite met de taalvorm, onjuiste grammatica, woordvorming en zinsopbouw.
  2. Moeite met het uitspreken van klanken en van woorden met meer lettergrepen.
  3. Niet goed begrijpen wat er gezegd wordt.
  4. Langzame opbouw van woordenschat, weinig woorden leren en moeite het juiste woord te kiezen in de juiste situatie.
  5. Voor het leren van taal is het belangrijk dat de persoon goed werkende ogen en oren heeft. Een kind dat doof of blind heeft een grote kans op een taalontwikkelingsachterstand. Laag begaafde kinderen hebben vaker een vertraagde taalontwikkeling en een vergrote kans op een achterstand.

De diagnose taalontwikkelingsstoornis of TOS

Zit u kind op de kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op school vraag aan de leerkracht om de signalen van uw kind op schrijven en neem deze brief mee naar de huisarts. De school heeft een goed zicht op de taalontwikkeling van uw kind en weet de problematiek achter de achterstand.

De huisarts en het CJG kunnen vaststellen of er een achterstand is en kan uw kind door verwijzen naar een logopedist of naar het audiologisch centrum. Het audiologisch centrum en de logopedist word alleen vergoed als er een verwijsbrief is van de huisarts. In het audiologisch centrum werken specialisten op het gebied van taal, spraak en gehoor. Zij kunnen uw kind onderzoeken op die gebieden en verwijzen naar een behandelgroep of naar een logopedist.

Een logopedist is er om te voorkomen en behandelen van problematiek op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor en op de mondelinge communicatie van denken, horen, spreken en begrijpen. Een logopedist signaleert, herkent, onderzoekt en behandelt de problematiek. Een logopedist geeft voorlichting, advies en begeleiding aan kinderen en volwassen. Wanneer uw onder behandeling bent van een logopedist dan krijgt u huiswerk mee. Het is de bedoeling dat u het gene wat u heeft geleerd in de behandeling thuis dagelijks oefent.

Lees verder

Examen Examenstress Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, Stap 4 Advies 5 test Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Examentijd is een lastige ...
lastige punten onthouden Wat is het? Deze kaarten zoals hiernaast op de afbeelding zijn handig om te gebruiken voor schoolactiviteiten. De kaarten zijn gemaakt van karton e...
Onderwijs Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, Stap 4 Besparen stap 5 eerste schooldag Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Gedachten welke schoo...
Huiswerk maken Wat is het? Heb je vaak moeite om aan je huiswerk te beginnen? Het is vaak lastig om te starten met het maken of leren van huiswerk, zeker wanneer ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *