Spelen

1 Wat is het?

Spelen is goed voor de ontwikkeling van uw kind voor zo wel op motorisch gebied als op sociaal gebied en voor de reken en taalontwikkeling. Door spelletjes te spelen stimuleert u het denkvermogen, het logisch denken en oplossend gericht denken. Spelen is essentieel voor een gezonde verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Voor veel ouders is dit een lastig thema, u wilt immers graag dat uw kind wel deelt en samenspeelt, maar in de peuterleeftijd is dit heel normaal gedrag. In deze leeftijd spelen ze vaak nog niet samen maar apart of naast elkaar. Dit naast elkaar spelen met hetzelfde materiaal, noemen we parallel spel. Peuters en kleuters houden zich ook bezig met een andere spelvorm: toekijkend spel. Hierbij kijken ze alleen naar het spel van anderen zonder zelf mee te doen.

Tegenwoordig spelen kinderen minder buiten dan vroeger en zijn meestal actief op internet of sociaal media. Door de smartphone zitten kinderen meer binnen en spreken via whats app. Voor een kind neemt hierdoor de sociale vaardigheden af om contact te leggen en een face tot face gesprek te voeren. Door meer buiten te spelen leren kinderen elkaar sneller kunnen en is er sneller een contact. Vroeger zag u veel kinderen, elke dag op straat spelen, tegenwoordig is dit af en toe.

2 Herkennen

 • Soms helpt het om een creatieve oplossing te bedenken Door een draai aan het verhaal/spel te geven waardoor het uitgesloten kind er opeens ook bij hoort. Of waardoor speelgoed een andere functie krijgt en samen spelen veel gemakkelijker wordt. Laat ze het samen uitzoeken! Kinderen vinden best vaak spelenderwijs zelf een oplossing. Soms duurt het even, maar u in- en stilhouden kan dus best ook tot een oplossing leiden! En, er hoeft ook niet altijd een oplossing te volgen. Soms lukt het niet. En dat is ook oké. Ook dat hoort bij het leven. Dan stopt het samen spelen. Volgende keer beter!
 • Voor het ene kind is het makkelijker om samen te spelen en speelgoed te delen dan bij een ander kind. Dat kan te maken hebben met dat het nieuw speelgoed is, uw kind onzeker is of dat het behoefte aan controle. In deze leeftijd is het vaak “mijn” en dat word niet gedeeld. We verwachten van het jonge kind een sociale houding, terwijl dit nog niet geleerd is en uw kind net op deze wereld is. Ouders verwachten vaak al dat hun kind sociaal vaardig is, wanneer dit niet zo is worden er met regelmaat vele vragen over gesteld.
 • Het samenspelen en delen moet u kind nog leren. Dwing daarom uw kind niet, om het te delen al het niet wilt. Door hierop in te gaan leert u kind niet dat het ook nee kan/mag zeggen. Het gevoel van uw kind is dan minder belangrijk dan het delen. Door het dwingen het speelgoed te delen kan uw kind dan ook boos worden en een driftbui krijgen. Hierdoor kan uw kind het gevoel krijgen dat het niet leuk is om te delen en juist daardoor niet gaat delen. Reageer als volgend op uw kind als het een keer niet goed gaat, ik zie dat je het lastig vond, ik zag dat je het niet leuk vond, ik zie dat je boos bent etc…

De aanschaf van spelletjes. Zorg voor veel verschillend speelgoed, zoals bijvoorbeeld zacht speelgoed, kleurboeken, lego, puzzels.Veel spullen uit de het dagelijks leven zijn kosteloos en hebben veel plezier. Het is belangrijk dat uw kind verschillende soorten spellen kan doen, zoals bouwen, knutselen en rollenspel. Wanner dit minder/r aanwezig is gaat een kind zich snel vervelen. Let goed op dat de spelletjes bij de leeftijd van uw kind past, als het te moeilijk is zal het snel blijven liggen, dit geld ook voor als het te makkelijk is. Op de verpakking van het meeste speelgoed staat aangegeven voor welke leeftijdsgroep het bedoeld is of vraag het bij twijfel even bij de kassa na.

 • Grote bewegingen: poppenwagen, duwkarretje, kruiwagen, trekbeest, grote en kleine ballen om mee te gooien.
 • Kleine bewegingen: vingerverf, klei, zand en water, papier en dikke potloden, zachte en harde ballen, trommel, fluit, andere muziekinstrumentjes.
 • Bouwen en sorteren: allerlei blokken, groot en klein, in verschillende kleuren en vormen, doosjes, blokkenstoof, Lego, Duplo.
 • Vergelijken en puzzelen: insteekpuzzels, vloerpuzzels, Memory, Lottino.
 • Taal: boekjes voor peuters om samen te lezen
 • Samen spelen: ballen om mee te gooien, Memory, Kleurendomino en andere gezelschapsspelletjes.
 • Fantasie en verwerken: speelgoed waarmee u kind u kan nadoen, zoals een bezempje, stoffer en blik, een telefoon, een winkeltje of een keukentje. Fantaseren kan natuurlijk ook heel goed met dozen, wc-rollen, verpakkingen en ander waardeloos materiaal.

3 Behandeling

 • Probeer zoveel mogelijk uw kind te stimuleren.  Heeft uw kind een keer leuk samen gespeeld of iets gedeeld beloon dan uw kind met een compliment. Om het samen spelen te stimuleren kunt u bordspel doen waar uw kind leer dingen te delen, te wachten of de beurt en samen te spelen. Plan een aantal keren per week in om dit ook te gaan doen. Dus, geen werk, geen telefoon, geen boodschappen, geen was of andere huishoudelijke taken. Het enige wat u moet, is spelen met uw kind(eren), naar ze kijken en genieten!
 • Pas de tijd van spelen aan aan de behoefte van het kind, gaat uw kin te lang dor en vindt het niet meer leuk kan er een driftbui ontstaan. Zorg voor een duidelijke structuur in het spel tijd van starten en opruimen. Geef 10 minuten van te voren aan at het tijd word om op te ruimen, hierdoor word het moment opruimen en stoppen minder lastig.
 • Houd een speel dagboek bij, met hierin de goed momenten en leuke momenten van het samen spelen en de trigger als het minder gaat. Wat zijn de gedachten van uw kind? Waar komen de angsten vandaan? Wat is de reden waarom ze niet wilt samen spelen? Wat zorgt voor het gedrag van uw kind? Angsten kunnen alleen overwonnen worden wanneer er iets positiefs tegen over word gezet. Dit is iets wat u dochter zal moeten leren. Ze zal moeten zien dat een andere ruimte niet eng is, dat alleen zijn niets is om bang voor te zijn.
 • Vraag uw kind met regelmaat iets te halen voor u en oefen het een paar keer met haar. gaat het de eerste keren niet goed loopt u dan met haar mee, nadat ze het zelf heeft geprobeerd. Loop alleen mee tot de deurpost probeert u dochter de rest te laten doen. Alleen door consequent te reageren kunt u haar angst voor andere ruimtes veranderen. Laat haar af en toe op haar eigen kamer spelen alleen. Ga zelf in een andere kamer zitten. komt u dochter na u toe breng het terug naar de kamer en vertel dat je graag wil dat ze even alleen gaat spelen en dat het goed is. Stel u dochter even gerust en loop weer terug naar de kamer waar u was. Herhaal dit zo vaak als nodig is.
 • Leer uw kind geduld door bij het spellen van een spelletje 2 zandlopers te gebruiken. Draai deze iedere keer als  uw kind zijn beurt heeft gehad en draai de ander als de andere persoon is geweest. Door steeds het zand te zien lopen en het minder worden van het zand, gaat u kind sneller reageren in het spel en weet het hoelang het nog moet wachten voor het verder kan.

4 Gevolg

 • Gaan niet mee in het angst/ boos gedrag van uw dochter. Hierdoor bevestigd u haar alleen maar in haar angst. Omdat uw dochter graag in gezelschap is en angstig word wanneer zij alleen gelaten word kan het zijn dat uw dochter last heeft van verlatingsangst of dat het een fase is zoals in de peuterpubertijd.
 • Door niet te willen samen spelen kunnen kinderen in “sociaal isolement” terecht komen. Ze vereenzamen meer en kunnen moeilijker contact maken. Het zelfvertrouwen neemt meestal af. Dit kan gevolgen hebben op latere leeftijd.

Wanneer twee kinderen strijden om een stuk speelgoed. 

 • Vraag de kinderen dan om te communiceren, geef hierin het goede voorbeeld en laat de strijd een leermoment zijn voor beide kinderen.
 • Geef aanwijzingen waar nodig om het juist op te lossen, zodat de kinderen dit minder vaak zullen doen in de toekomst.
 • Laat de kinderen eerst aan elkaar vragen, mag ik die auto van jou? Vaak geeft het kind het dan wel af, zonder mopperen, omdat het word gevraagd, dit is anders wanneer het uit de handen word getrokken.
 • Maar natuurlijk wordt er ook wel eens geantwoord ; “Nee”. Dan laat u het kind de vraag stellen “Als je klaar bent met de auto, mag ik hem dan?” Dan is het antwoord vaker ja. Beide kinderen zijn dan tevreden met deze oplossing, waar de auto ook eindigt. Het kind voelt zich gezien en begrepen door de ander.

5 Plan

 1. Maak een dagboek van alle momenten en bespreek deze met uw kind.
 2. leer u kind spelenderwijs omgaan met emoties en gevoelens en het spelen van spelletjes. Maak de spelregels duidelijk aan uw kind. Sluit zo veel mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind, tijdens het spelen van een spelletje.  Door zelf deel te nemen aan het spel kunt, u uw kind het spel leren en uw kind begeleiden in emoties en gevoelens.
 3. Kinderen leren omgaan met frustratie, als het even niet goed, bij bijvoorbeeld een potje Rummikub en uw kind staat achter of op verlies. Door de signalen hiervan te herkennen kan uw kind hier beter mee leren omgaan.
 4. Beloon haar iedere keer wanneer ze iets voor u heeft gehaald in een andere kamer. Laat u dochter zien dat het goed is om ook in een andere kamer te zijn. Dat ze iets voor haar zelf kan en mag doen. Wanneer u dochter in de andere kamer zit en zich angstig voelt, kan ze gebruik maken om u een vraag te stellen via de walkie tolkie/babyfoon. Door even uw stem te horen kan ze weert tot rust komen en verder gaan met waar ze mee bezig was. Maak hiervoor gebruik van een beloningskaart.
 5. Plan een moment dat u samen met u kind iets gaat doen, dit kan zijn koken, wandeling of samen een spel doen, bijvoorbeeld na het avondeten een kwartier.. Zorg dat u elke dag een ander soort moment inplant voor de afwisseling. Kinderen die goed kunnen samenspelen, kunnen in het dagelijkse leven op sociaal gebied goed contacten leggen.

6 naasten

 • Plan wekelijks een speelmoment met een vriendin, door de regelmaat leert u kind makkelijker om te gaan met de emoties tijdens een speelafspraak.
Geplaatst in S