Schuldsanering

Wat is het?

In 2014 hebben zich 92.000 mensen gemeld bij de schuldhulpverlening, twee keer zoveel als in 2006 toen het er nog 46.000 waren. Ten opzichte van 2013 is het aantal met 3,3% toegenomen. Ook het gemiddelde bedrag dat mensen verschuldigd zijn wordt steeds hoger – in 2014 was het gemiddelde schuldbedrag met €38.500 hoger dan ooit te voren. Dat blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van data van de NVVK. Het GKB = Het aantal gezinnen dat een beroep doet op schuldhulpverlening via GKB is in 5 jaar gestegen van 53.000 naar 89.000, een stijging van bijna 70 % in 2014.

Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. Een schuldhulpverlener helpt u dan om uw schulden af te betalen.

Mensen die in de schulden komen, met grotere bedragen, voor al gezinnen hebben steeds verder oplopende schulden, Duurt een aanvraag voor schuldhulpverlening 5 maanden en is dit er lastig aan te vragen en er worden hoge eisen gesteld en worden vele aanvragen afgewezen.

Vooral mensen in een scheiding, huurachterstand en die de administratie niet op orde hebben, kunnen geen ondersteuning aanvragen. Wanneer het mogelijk is een aanvraag te doen, duurt het nog 5 tot 6 maanden, voordat de schuldhulp start. Dit betekend dat de schulden nog een jaar zullen voortbestaan. Doordat het 5 tot 6 maanden duurt voor een start betekend dit dat schulden oplopen in plaats van te worden opgelost. De vaste lasten worden hierdoor vaak niet meer betaald omdat dit simpel weg niet kan. Dit kan oplopen tot zo’n 1000 euro per maand. Hierdoor kan het zijn dat de personen worden afgesloten of uit huis worden gezet.

WSNP = Is naar voren gekomen dat er nog steeds een stijgende lijn zit in schulden van gezinnen. Maar WSNP word niet vaker aangevraagd. In 2014 werd er 12.258 keer schuldsaneringen uitgesproken, 82 % haalt na het traject schulden vrij de eindstreep en 18 % krijgt opnieuw betalingsachterstanden, maar deze waren klein in omvang.

In een schuldhulpverlenerstraject krijgt u te maken met een stabilisatiegroep dit is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de cliënt. Stabilisatie binnen 4 maanden leidt tot een keuze tussen één van de 4 manieren om schulden te regelen: herfinanciering, betalingsregeling, saneringskrediet of schuldbemiddeling. Bij een uitgebreide intake- en inventarisatiefase, wordt gekeken naar tal van aspecten als inkomsten, uitgaven, vermogen, oorzaak van de schulden en problemen op andere gebieden, daarna zal de schuldhulpverlener een plan van aanpak schrijven.

NVVK = Het aantal mensen met onoplosbare schulden is de afgelopen drie jaar verdubbeld. Daarbij is het voor mensen met schulden lastiger geworden om hulp te krijgen, terwijl steeds meer schuldeisers met voorrang mogen incasseren.

Wat zijn de toelatingscriteria die gemeenten hanteren bij het toelatingsproces tot een traject om een schuldregeling te treffen? Schuldsanering kunt u aanvragen wanneer u:

  • de schulden niet meer zelf kan regelen (problematische schulden);
  • in de afgelopen 5 jaar heeft u niet bewust schulden gemaakt. Hierbij kunt u denken aan fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag;
  • de afgelopen 10 jaar geen schuldsanering heb aangevraagd en/of heeft gekregen.
  • zelf heeft geprobeerd een oplossing te zoeken voor uw schulden door middel van een schuldhulpverleningstraject, maar dit is mislukt. Voor de aanvraag heeft u hiervoor een verklaring nodig.
  • de verplichtingen nakomen van de Wsnp en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

minnelijke schuldsanering = een vrijwilliger vorm van de schuldhulpverlening. Bij vrijwillige schuldsanering krijgt u hulp van een schuldhulpverlener. Deze is van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf. Hij helpt u een minnelijk akkoord te sluiten met uw schuldeiser(s). Dit is een vrijwillige betalingsregeling. Uw schuldeisers hoeven hier niet mee akkoord te gaan. Uw schuldhulpverlener berekent hoeveel u maandelijks kunt aflossen. Na aflossing blijft een bedrag over dat u nodig hebt voor uw levensonderhoud. Dit bedrag ligt iets onder de bijstandsnorm

wettelijke schuldsanering = Wanneer het minnelijke traject niet werkt kunt u via de rechtbank een wettelijke schuldsanering aanvragen. Voor dit komt u alleen in aanmerking als u eerst via schuldhulpverlening heeft geprobeerd uw schulden op te lossen. Al uw inkomsten worden op een aparte rekening gestort en daar worden alle vaste lasten en schulden betaald, het resterende bedrag word gestort op een leefgeldrekening.

De schuldsanering kan u niet verplichten uw auto op te geven. Vaak is het niet mogelijk door de hoge kosten die een auto met zich mee brengt, de kosten voor benzine en verzekering. Maar de schuldsanering verwacht dat u zoveel mogelijk bespaart en overbodige abonnementen en/of verzekering op zegt om zo geldt te sparen om uw schuldeisers te betalen.

Kan ik in een wsnp verhuizen naar andere gemeente? Wat er gebeurd bij verhuizing naar andere gemeente bij schuldhulpverlening? Wanneer u gaat verhuizen kunt in overleg met uw schuldhulpverlener, voor een goedkeuring. De huur mag niet te veel afwijken van uw huidige huur een lagere huur word eerder toegekend dan een hogere huur. Dit omdat er meer overblijft voor uw schulden af te lossen. De schuldeisers zullen er geen nadeel van ondervinden. Bij verhuizing naar een andere gemeente ligt het aan de fase waarin het traject zich bevindt, of deze wordt beëindigd. Per gemeente scheelt het welke regeling word gebruikt altijd direct beëindigen of aan de hand van de fase.

Er zijn een aantal dingen die u tijdens de WSNP niet mag doen:

  • U mag geen nieuwe schulden maken;
  • U mag niets meer betalen op schulden die zijn ontstaan voor de toelating tot de WSNP. Deze vorderingen moeten bij de bewindvoerder worden ingediend.
  • U mag zonder toestemming van de bewindvoerder niet verhuizen.
  • Een opleiding volgen tijdens de WSNP is in principe niet toegestaan, anders dan met de goedkeuring van de rechter-commissaris.

Waarom is het minnelijk traject gestopt? Indien door één of meer schuldeisers het betalingsvoorstel niet wordt geaccepteerd, dan is het minnelijk traject mislukt. Het ligt aan de reden waarom het minnelijk traject niet verder gaat en wat het vervolg is. Zijn de eisen van WSNP niet haalbaar/te weinig inkomsten of zijn de regels niet nagekomen en zijn er bijvoorbeeld schulden gemaakt?

Stap 3 Plan maken

Het bijhouden van een budgetplan is erg belangrijk voor een goed en duidelijk overzicht van uw financiële situatie. In het overzicht kunt u de inkomsten en uw uitgavenpatroon met elkaar vergelijken en word het duidelijk of u in financiële balans bent of dat er iets moet veranderen. Maak maandelijks het budgetplan werkblad en jaarlijks het jaaroverzicht. Om niet in de schulden te komen en/of uit de schulden te komen kunt u het schuldenplan bijhouden.

De administratie is een uw belangrijkste bewijs. Zorg dat u zoveel mogelijk zwart op wit heeft staan wat kan aantonen hoe en hoeveel uw van de schulden af betaald, hoe de schulden zijn geregeld, hoe u zich aan de wsnp regels houd.