Schuldregeling

Wat is het?

Waarom duurt het zo lang voor een schuldregeling begint? Wat zijn veel voorkomende redenen waardoor het nog minimaal 5 maanden zal duren voordat een schuldenaar wordt toegelaten tot een traject schuldregeling

Dossier

De eigen administratie is niet op orde en papieren niet of moeilijk aan te leveren. Waardoor de opbouw van het dossier bij schuldhulpverlening niet compleet is. Het ontbreekt aan informatie waardoor het dossier onbruikbaar is, wat het niet op orde gebracht en bijgehouden en kan er geen hulp worden geboden.

Zo begint u:

Stap 1 Geen dossier, deels overzicht. Vaak kom het voor dat er helemaal geen dossier word aangemaakt en dat de schuldhulpverleners geen onderzoeksdoel (zoals fysieke problemen) hebben geregistreerd. Dit komt omdat de schuldenaar al vaak heeft gehoord dat de schulden niet genoeg zijn om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. De schuldenaar wilt graag hulp, maar zegt het af.

  • Aan het loket word gelijk gekeken of schuldhulp mogelijk is. Zo niet word er geen dossier aangelegd. Deze mensen zijn wel in beeld maar krijgen geen ondersteuning bij het oplossen van de schulden.

Stap 2 Niet iedereen in beeld. Schulden is nog steeds een taboe onderwerp. De hoogte van de schulden zijn de laatste jaren erg toegenomen van de totale groep huishoudens is 88% niet in beeld bij hulpverlening. Gezinnen melden zich pas er laat, wanneer het eigenlijk al te laat is. Gemeente kunnen vaak de groep met schulden niet bereiken.

Vaak word geen hulp gevraagd aan schuldhulpverleners omdat

  • De aanvraag duurt te lang
  • De strenge eisen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening
  • De schuldenaar ziet het probleem van de schulden niet
  • Door schaamte/stempel
  • Door juridische obstakels

Aanvraag en intake bij gemeente (2 maanden + 1 maand)

Over uw aanvraag voor schuldhulpverlening mag de gemeente 8 weken doen voor er een besluit word genomen. Daarna volgen enkele intake gesprekken voor een duidelijk overzicht over uw situatie van uw finaciële situatie.

Rechtszaak (1 maand)

Enkele weken later ontvangt u een oproep voor een toelatingszitting op de rechtbank. Hier word een lijst gemaakt met alle openstaande schulden. In deze zitting krijgt u direct het besluit te horen en word een schuldhulpverlener aangewezen.

Door het niet nakomen van de afspraken duurt het traject alleen maar langer en is de kans groot dat de schuldhulpverlening stopt.

Intake schuldhulpverlener (1 maand)

Met de schuldhulpverlener krijgt u opnieuw een intake krijgt, dit duurt meestal enkele weken. Meestal meerder gesprekken nodig voor een duidelijk overzicht.

Na de zitting en toelating benadert de bewindvoerder de schuldeisers die in deze lijst zijn opgenomen, met een verzoek om hun vorderingen op de schuldenaar ‘in te dienen in de WSNP’. Schuldeisers hebben hier 13 maanden de tijd voor om een vordering in te dienen. Daarna komt er een rechtszaak waar de schuldeisers aanwezig zijn.

Start aanpak schulden

Daarna kan de start van de aanpak van uw schulden beginnen. Hierdoor kan het zijn dat er bij problematische schulden pas een start kan worden gemaakt naar 1 jaar.