Schuldregeling

Wat is het?

Waarom duurt het zo lang voor een schuldregeling begint? Wat zijn veel voorkomende redenen waardoor het nog minimaal 5 maanden zal duren voordat een schuldenaar wordt toegelaten tot een traject schuldregeling

Dossier

De eigen administratie is niet op orde en papieren niet of moeilijk aan te leveren. Waardoor de opbouw van het dossier bij schuldhulpverlening niet compleet is. Het ontbreekt aan informatie waardoor het dossier onbruikbaar is, wat het niet op orde gebracht en bijgehouden en kan er geen hulp worden geboden.

Zo begint u:

Stap 1 Geen dossier, deels overzicht. Vaak kom het voor dat er helemaal geen dossier word aangemaakt en dat de schuldhulpverleners geen onderzoeksdoel (zoals fysieke problemen) hebben geregistreerd. Dit komt omdat de schuldenaar al vaak heeft gehoord dat de schulden niet genoeg zijn om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. De schuldenaar wilt graag hulp, maar zegt het af.

  • Aan het loket word gelijk gekeken of schuldhulp mogelijk is. Zo niet word er geen dossier aangelegd. Deze mensen zijn wel in beeld maar krijgen geen ondersteuning bij het oplossen van de schulden.

Stap 2 Niet iedereen in beeld. Schulden is nog steeds een taboe onderwerp. De hoogte van de schulden zijn de laatste jaren erg toegenomen van de totale groep huishoudens is 88% niet in beeld bij hulpverlening. Gezinnen melden zich pas er laat, wanneer het eigenlijk al te laat is. Gemeente kunnen vaak de groep met schulden niet bereiken.

Vaak word geen hulp gevraagd aan schuldhulpverleners omdat

  • De aanvraag duurt te lang
  • De strenge eisen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening
  • De schuldenaar ziet het probleem van de schulden niet
  • Door schaamte/stempel
  • Door juridische obstakels

Aanvraag en intake bij gemeente (2 maanden + 1 maand)

Over uw aanvraag voor schuldhulpverlening mag de gemeente 8 weken doen voor er een besluit word genomen. Daarna volgen enkele intake gesprekken voor een duidelijk overzicht over uw situatie van uw finaciële situatie.

Rechtszaak (1 maand)

Enkele weken later ontvangt u een oproep voor een toelatingszitting op de rechtbank. Hier word een lijst gemaakt met alle openstaande schulden. In deze zitting krijgt u direct het besluit te horen en word een schuldhulpverlener aangewezen.

Door het niet nakomen van de afspraken duurt het traject alleen maar langer en is de kans groot dat de schuldhulpverlening stopt.

Intake schuldhulpverlener (1 maand)

Met de schuldhulpverlener krijgt u opnieuw een intake krijgt, dit duurt meestal enkele weken. Meestal meerder gesprekken nodig voor een duidelijk overzicht.

Na de zitting en toelating benadert de bewindvoerder de schuldeisers die in deze lijst zijn opgenomen, met een verzoek om hun vorderingen op de schuldenaar ‘in te dienen in de WSNP’. Schuldeisers hebben hier 13 maanden de tijd voor om een vordering in te dienen. Daarna komt er een rechtszaak waar de schuldeisers aanwezig zijn.

Start aanpak schulden

Daarna kan de start van de aanpak van uw schulden beginnen. Hierdoor kan het zijn dat er bij problematische schulden pas een start kan worden gemaakt naar 1 jaar.

 

👤

E-Schuldhulp
Schuldhulp is er om de taboe over schulden en de problematiek erom heen te verkleinen. Door het geven van goede en duidelijke informatie wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van preventie van schulden en het voorkomen hiervan.

🎖

De knop is er voor de lezers van de site en geven een beeld van welke informatie gezocht en goed bevonden word op de website. De knop is om de schrijver te bedanken voor het plaatsen van het artikel, omdat u het een goed artikel vond of het graag wilt delen met de mede lezers van de website. Het is de waardering voor een artikel, bijvoorbeeld voor het plaatsen van het artikel of om het artikel te schrijven voor de website. Voor de schrijver is het fijn om te weten dat het artikel goed is en nieuwe informatie bevat. Door een bedankje op het artikel weet de schrijver dat het artikel iemand heeft geholpen of dat de informatie goed en duidelijk is.

Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en als het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar word geschreven zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.

@ggz

👥

Het doel van de website is de taboe van schulden problematiek en van psychische problematiek verkleinen en samen te zoeken naar een oplossing voor de problematiek. Personen, naasten en behandelaar zoveel mogelijk te informeren over de psychische problematiek en het bevorderen van de signalen te verminderen. Het voorkomen en oplossingsgericht werken aan schulden en budgetvoorlichting. Het stimuleren en bevorderen van de financiële zelfstandigheid, van een goede financiële gezondheid, van gezond omgaan met geld, van zelf het overzicht te hebben en de grip te houden over uw financiële zaken en uw administratie.Artikelen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Thema's: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Soebar.nl is een kenniscentrum en schrijft artikelen met adviezen en tips als informatief en educatief. De artikelen geven voorbeelden van diagnose, het herkennen en hoe u ermee om kunt gaan. De artikelen zijn geen vervanging voor een huisarts of hulpverlener.

©

Er rust copyright op de teksten, foto’s en andere afbeeldingen van de Soebar.nl ™ op deze website. De © Copyright is geldig voor de gehele website van soebar.nl™, vanaf 2009 tot 2018. Alle rechten zijn voorbehouden aan deze website. De website is beschermd tegen kopiëren. Voor de teksten geld dat er geen teksten mogen worden gebruikt en worden geplaatst op andere websites, ook niet met bron vermelding.

Alle artikelen, blogs, links, afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Soebar.nl ™ geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming. Foto’s en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.