Schulden verjaren

Verjaren:

1 jaar Voor vernietiging van een schenking, Opeisen cultuurgoederen, Personenvervoer

2 jaar Een consumentenkoop verjaart na twee jaar. Er is sprake van een consumentenkoop wanneer je als particulier iets koopt bij een organisatie. Als je dit product niet meteen betaalt, bijvoorbeeld omdat je een acceptgiro met het product mee laat sturen, kan de verkoper twee jaar na het verstrijken van de betaaltermijn de schuld niet meer opeisen als hij tussendoor niet om betaling heeft gevraagd. Wegens gebreken in opgeleverd werk. Vordering vakantiegeld

5 jaar Bij leningen en kredieten, Onbetaalde periodieke betalingen, zoals huur en kopen op afbetaling., Termijn van verjaring voor contractuele vorderingen bedraagt 5 jaren (onder andere geldvordering/incasso, niet betaalde lening of huurvordering); Invorderen wettelijke rente

5-20 jaar Heeft u schade gemaakt of een boete niet betaald? Dan verjaart de schuld vijf jaar nadat bekend is geworden dat u nog iets moet betalen of na twintig jaar als de schuldeiser dan nog geen actie heeft ondernomen.
Een verkeerde betaling, bijvoorbeeld als u te veel uitkering krijgt of als je een onbedoelde storting op uw bankrekening krijgt, verjaart na vijf of twintig jaar. Dit is afhankelijk van de situatie.

20 jaar De algemene termijn waarna schulden verjaren. Een belastingschuld verjaart na drie tot twaalf jaar, maar de kans dat dit gebeurt is bijzonder klein. De Belastingdienst heeft namelijk een systeem dat een melding verstuurt als een schuld bijna verjaart.

30 jaar Schadevergoeding wegens milieuverontreiniging