Schulden map

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

In Nederland is het praten over schulden nog steeds gesprek van de dag, terwijl 70% van alle inwoners een betalingsachterstand heeft. Veel mensen durven er niet over te praten met hulpverleners of bekenden, waardoor er gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Het is er belangrijk om de taboe te doorbreken en uw schulden herkennen en bespreekbaar te maken om deze op te lossen. In Nederland hebben veel mensen hoge schulden waar ze niet meer uit komen. Bij beginnende schulden is het belangrijk om het overzicht te houden over uw schulden en administratie om erger te voorkomen.

Een schulden map is een map met alle belangrijke papieren van schuldeisers en overzichten van afbetalingen en afbetalingsregelingen. De schulden map is een belangrijk onderdeel van uw administratie, om erger te voorkomen. Bij de beginnende schulden is het belangrijk het overzicht in de schulden te bewaren en uw administratie op orde te houden. Door de schulden map heeft u alle overzichten bij elkaar zitten.

Het is niet verstandig om het te bewaren in een schoenendoos. Door u administratie zo te bewaren bent u al gelange tijd het overzicht kwijt in uw administratie en waarschijnlijk u financiële zaken ook. Door de gehele administratie in 1 doos te doen, verliest u het gehele overzicht, belangrijke papieren is lang zoeken en misschien niet te vinden. Belangrijke afspraken loopt u mis,rekeningen worden makkelijker vergeten en/of niet betaald. Een schulden map kunt u aanleggen vanaf het moment dat u een schuld heeft en deze nog enige tijd duurt voor de schuld is afgelost. Noteer alles wat te maken heeft met de afbetaling in uw map. Schrijf hierbij de datum, bedrag en naam van de schuldeiser op.

Hoeveel inzicht heeft u op uw problematiek? Waar ligt uw problematiek? Kunt u een plan schrijven of uw signalen noem van uw problematiek? Kunt u uw problematiek duidelijk uitleggen aan iemand anders? Ik heb …. zicht op de problematiek, hier moet ik …. voor doen.

Schuldpreventie is informatie en voorlichting geven aan persoon met administratieve en financiële problematiek. Via het kenniscentrum budgetvoorlichting informeren en adviseren we over het gevaar rood staan en/of leningen en over het voorkomen van schulden en wat te doen bij opgelopen schulden.

Schulden kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende is dat er te veel abonnementen en/of polissen zijn waardoor de vaste lasten erg hoog zijn en deze niet meer kunnen worden voldaan. Door het dagelijks toepassen van schuldpreventie kunt u schulden voorkomen en opgelopen schulden verkleinen. Is iemand die in de schulden zelf altijd de oorzaak? Nee, dat hoeft niet, schulden kunnen verschillende oorzaken hebben. Drie op de vijf stellen ruziën geregeld over geld. Stellen hebben meer mot over geld dan over het huishouden of kinderen. Bij een dromer is de kans groter dat er schulden ontstaan, omdat deze persoon weinig oog heeft voor feiten en details is het moeilijk voor De Dromer om zich te concentreren op specifieke taken. Het liefst ziet hij dat andere mensen zich bekommeren om het uitvoeren van al die vervelende taken en details. Een dromer is opgegroeid in een gezin waarin er niet werd geleerd hoe u ‘u zich redt in de echte wereld’. Dit kan ontstaan als uw ouders zelf moeite hebben met een succes van hun leven te maken.

Vaak omdat het een persoonlijke situatie is over geld zaken die u niet bespreek met anderen, vaak uit schaamte. Er zijn veel mensen die wanneer ze schulden hebben vluchtgedrag vertonen en de schulden de schulden laten, door rekeningen niet te betalen. Door schulden bespreekbaar te maken met andere kunt u zien dat de schulden ook echt een probleem is en dat het moet worden aangepakt en bent u in staat om u schulden op te lossen. Het gevaar van de taboe is dat er veel mensen in problematische schulden komen en te laat worden geholpen. Hoe eerder u het bespreekbaar maakt hoe eerder er een verandering kan komen.

Steeds vaker hebben werknemers schulden, Vier van de vijf bedrijven, dit staat gelijk aan 79 procent, hebben medewerkers in geldnood en loonbeslagen en voorschotverzoeken nemen toe. Dit blijkt uit een peiling van onder meer het Nibud. Het is dan belangrijk om de situatie bespreekbaar te maken. Door de taboe te doorbreken komt een oplossing dichterbij. Door een lage drempel zijn werknemers eerder geneigd aan te kloppen bij een leidinggevende. Schuldenproblematiek van medewerkers raakt het hele bedrijf en het hele bedrijf draagt bij aan de oplossing ervan. Door extra aandacht te vragen voor het bespreekbaar maken van schulden in een personeelsblad of folder, weten werknemers gelijk waar ze terecht kunnen bij vragen of problemen. Door het gesprek aan te gaan, draagt u bij aan de bewustwording van uw medewerkers.

Materiële schuldpreventie: omvat maatregelen en voorzieningen, zorgen voor voldoende inkomen en uitwijkmogelijkheden. Immateriële schuldpreventie omvat alle interventies die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding. Gemeenten en andere partijen geven op verschillende manieren invulling aan materiële preventie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Formulierenbrigades of sociaal raadslieden die mensen ondersteunen om hun inkomen op orde te brengen (toeslagen aanvragen etc) of beslagen te corrigeren.
 • Ondersteuning om onterechte vorderingen aan te vechten of andere juridisch
 • Financiële problemen op te lossen
 • Gemeentelijke pandhuizen waar mensen waardevolle goederen tijdelijk kunnen belenen
 • Kredietbanken die kleine bedragen verstrekken als persoonlijke lening
 • Re-integratietrajecten die bijdragen aan het verwerven van een hoger inkomen
 • Zorgverzekeraars die de premie van een collectieve ziektekostenverzekering direct doorgeboekt krijgen door een sociale dienst

Stap 2 Het maken van een doel

Een schulden map is een handige map met alle gegevens van de schuldeisers bij elkaar. De map is een onderdeel van schuldpreventie om ergere schulden te voorkomen en om het overzicht over uw huidige schulden te krijgen en te houden. Door het goed bij houden van uw schulden en betalingen kunt u nieuwe schulden voorkomen. Zo hoeft u nooit meer te zoeken naar de juiste papieren en is uw schuldenadministratie op orde. De administratie is erg belangrijk bij schulden. Wanneer u administratie niet op orde is, is de kans groot dat schulden verder oplopen.

Wat heb ik nodig voor het aanleggen van een schulden map?

Voor een schuld map heeft u nodig:

 • Een multomap
 • Tabbladen met etiketten met de namen van de schuldeisers
 • Een overzicht van uw schulden op 1 papier
 • Een overzicht van alle afbetalingen
 • Een schuldenplan aflossingen
 • Een schulden jaaroverzicht
 • Belangrijke papieren schuldeiser
Schuldeiser Naam Datum Afbetaling Bijzonderheden
1  Neckerman  1-1-2015  50 euro  woninginrichting nog 3x
2  Huur  3-4-2015  50 euro  volgende maand 40 euro
3
4
 • Een overzicht van alle afbetalingen
Schuldeiser Naam Datum Afbetaald Bijzonderheden
1  Neckerman  1-1-2014 – 1-1-2015 600 euro
2  Huur  1-1-2014 – 1-1-2015 600 euro  2x huur niet betaald
3
4
 • Een schuldenplan aflossingen
 • Een schulden jaaroverzicht
 2015 jan Feb Maa April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec totaal
1  50  50  50  50  50  70  50  50  50  50  50  60  630
2
3
4
 • De belangrijke papieren van de schuldeisers

Met een geordende administratie heeft u altijd overzichten over uw administratie, belangrijke papieren en financiële zaken. Een geordende administratie zorgt voor meer rust. Door het op orde te houden weet u welke zaken er spelen, waar u nog zaken moet regelen, waar u kunt besparen en welke polissen en overbodige abonnementen u heeft, weet u hoe u schuldpreventie kan toepassen om schulden te voorkomen. De gemiddelde administratie neemt zo’n 20 minuten per week in beslag. Door dit op een vaste dag in de week te doen, blijft uw administratie op orde.

Hoe zijn de schulden ontstaan? Hoe kan ik de schulden oplossen? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke invloed had het op mijn leven, mijn relaties met anderen? Welke andere dingen hielden me bezig? Hoe belangrijk waren die andere dingen voor mij, vergeleken met wat ik wilde doen ?

Het voorkomen van uw schuldenproblematiek. Door schulden of financiële problematiek kunt u naar een budgetcoach, bewindvoering of schuldsanering, dit kost veel geld. Door problemen zo veel mogelijk voor te zijn en op tijd aan de bel te trekken, kunnen schulden worden voorkomen en/of worden verminderd. Van schuldpreventie kunt u dagelijks gebruik maken. Door onder andere gebruik te maken van plannen en mappen. Door het goed op orde houden van uw administratie kunt u grote problemen en schulden voorkomen.

Wanneer u het gaat bespreken en ondersteuning gaat vragen is het belangrijk een overzicht te hebben van al uw schulden, zoals de aanmaningen, afbetalingen, overeenkomsten, noties van telefoontjes of brieven van deurwaarders. Het financiële overzicht over uw inkomsten en uitgaven is hierbij ook erg belangrijk om een betalingsregeling te kunnen treffen of om een voorstel te doen aan een schuldeiser.

Om achter de precieze hoogte van uw schuld te komen kunt u alle schuldeisers bellen en het openstaande bedrag opvragen of kijken op de laatste brief van de schuldeiser. Weet u niet meer precies waar u schulden heeft dan kunt een aanvraag doen bij het bkr. Om het laatste voorkomen kunt u gebruik maken van een schulden map. In deze map zitten alle afbetalingsregelingen en bedragen die zijn afbetaald.

Door de ervaring die u heeft opgedaan kunt u een ander helpen zoals bijvoorbeeld hoe u de grens bent overgegaan en uw schulden gaat oplossen en bespreken. Door het vertrouwen dat u heeft gegeven aan de persoon waar u het bespreekbaar heeft gemaakt, zou deze persoon eerder geneigd zijn ook zijn probleem te bespreken. Dit versterkt de band door het vertrouwen en uw weet dat u hoeft te schamen voor uw schuld. Het is iets minder taboe en bespreekbaar. Door de taboe uit schulden te halen kunnen problematische schulden worden voorkomen.

Stap 3 Plan maken

Hoe vaak houd ik een schulden map bij?

Het overzicht met alle schulden kut u maandelijks bijwerken, het papier van de vorige maand kunt u achter in de map bewaren. Deze moet u bewaren als bewijs dat u heeft afbetaald aan uw schuld.

Stel u schuldenplan zo nodig bij wanneer uw bijvoorbeeld vakantiegeld heeft ontvangen. Neem een deel hiervan om uw schulden af te lossen.

Het overzicht met alle schulden kunt u maandelijks bijwerken, het papier van de vorige maand kunt u achter in de map bewaren. Deze moet u bewaren als bewijs dat u heeft afbetaald aan uw schuld. Stel u schuldenplan zo nodig bij wanneer uw bijvoorbeeld vakantiegeld heeft ontvangen. Neem een deel hiervan om uw schulden af te lossen. Hoe bewaar ik mijn schulden administratie? Er zijn vele mensen die de administratie bewaren in de beroemde schoenendoos. Goed, om te horen dat u het probleem met uw administratie wilt gaan aanpakken.

Stap 1 Aanschaf producten Hoe wilt u uw administratie gaan bewaren? Dit is mogelijk in mappen met tabbladen en of bewaardozen met deksel. Maak een keuze hierin wat u het makkelijkste lijkt en schaf de producten aan. Mappen kunnen zijn alleen voor verzekeringen of meer algemeen voor alle vaste lasten. Neem voor per diensten, verzekering, polis 1 map. Stuurt het bedrijf maar weinig post dan kunt u er voor kiezen dit in 1 map te bewaren.

Heeft u schulden en wil u hier graag een oplossing voor? Hoe is het gekomen dat u in de schulden bent gekomen? Hoeveel € schuld heeft u en hoeveel schuldeisers? Hoeveel € heeft u al afbetaald? Heeft u een overzicht van uw schulden en schuldeisers? Mijn administratie is … Ik bewaar mijn papieren van mijn schulden in ….. ik maak een schuldenoverzicht op…… , ik maak een voorstel voor een afbetalingsregeling op…. en ik ga op … bellen en contact opnemen met de schuldeisers.

Bij de krediet bank van gemeente kunt u ondersteuning vragen bij het opstellen van een betaalplan. Zij zijn er speciaal om mensen te ondersteunen met financiële problemen, maak er gebruik van en loop er langs voor financieel advies. Bespreekbaar maken van schulden om schulden op te lossen op het juiste moment

Het afsluiten van creditcard en leningen Om de schulden al te lossen sluit u een nieuwe lening af of schaft u een creditcard, hierdoor kunt u veel meer geld kwijt zijn door de rente die u betaald.

Het kopen op afbetaling Het met regelmaat kopen bij postorderbedrijven of kopen op afbetaling omdat op dat moment het geld niet op uw rekening staat. Zoals bij meerdere postorderbedrijven producten op afbetaling gekocht, waardoor u nog enige tijd afbetaald aan het product, met extra rente. Wanner het product kapot gaat moet u nog steeds afbetalen.

Stap 2 Sorteren & weggooien Neem u de gehele administratie uit de doos en sorteer deze in stapels van vaste lasten, polissen , loon, garantiebewijs/bonnen en overige. Voordat u papieren weggooit, kunt u het artikel lezen over de bewaarplicht welke papieren u moet bewaren en welke weg kunnen.

Stap 3 Verdeling mappen Verdeel de papieren over de mappen, ieder onder een apart tabblad met naam. Bewaar alles van 1 verzekering en of huur bij elkaar. Hoe u de verdeling maakt ligt aan hoeveel verschillende vaste lasten u heeft en wat u zelf makkelijk lijkt. Bij weinig vaste lasten kunt u ervoor kiezen het in aparte mappen te doen en zo heeft een overzicht van 5 jaar bij elkaar.

Stap 4 Plannen Plan in uw agenda een vaste betaaldag. Op deze dag betaald u alle vaste lasten in een keer zodat u deze niet kunt vergeten. Deze kunt u ook instellen bij internetbankieren zodat ze automatisch worden betaald. Maak een vaste administratie dag en plan deze in uw agenda. Kies bij voorkeur een rustig moment in het weekend. Plan uw budget en houd een goed overzicht over uw financiële zaken. Leg een budget map en eventuele schulden map aan om een nog overzichtelijkere administratie te hebben en om het overzicht te houden over u inkomsten en uitgaven.

Wanneer u een budgetplan en/of spaarplan opstelt om schulden te voorkomen. Doordat u het overzicht heeft over uw inkomsten en of uitgaven en u weet waar u kunt besparen mochten er schulden komen. Door vaste lasten en andere rekeningen op een vaste ingeplande dag te betalen. Door het aanleggen van een schulden map, budget map om het overzicht te houden over u inkomsten, uitgaven en schulden. Door eventuele achterstanden direct aan te pakken door een betalingsregeling. Door uw bankrekening te laten blokkeren tegen rood staan. Bekijk uw polissen en abonnementen heeft u deze wel echt allemaal nodig?

Stap 5 Bijhouden De binnen gekomen post is belangrijk deze direct te openen en te verwerken waar nodig. Door post te laten liggen en dan vaak vergeten kunnen achterstanden ontstaan en grote misverstanden. De verwerkte post kunt u direct op de juiste plaatst opbergen. Ruim 1x per jaar de mappen op, gooi overbodige papieren/polissen, garanties weg. Let hierbij op dat u deze papieren bewaard volgens de bewaarplicht.

Door de post bij binnenkomst gelijk te openen en te verwerken. Laat die post, maar liggen doe ik morgen wel. Heeft u het de volgende dag gedaan of lag het er na 3 dagen nog? Wat maakt dat u het niet direct heeft verwerkt en opgeruimd? Had u het te druk of had u geen zin? Wat is meer werk de post voor 1 dag of de post van een week? Als de post binnen komt dan ….. en doe ik ….. De rekening is blijven omdat ….. en de volgende rekening ……

Stap 6 Verander uw gedrag

 • Vraag om hulp als u dat nodig heeft.
 • Leer momenten te herkennen waarop u impulsaankopen doet en leer momenten te herkennen om schulden te voorkomen.
 • Houd uw administratie op orde. Maak regelmatig plannen om het overzicht over uw financiën te houden. Zorg dat u een back-up plan hebt voor als dingen mis gaan.
 • Plan ook leuke dingen in om in uw vrije tijd te doen. Leer om ontspanningspauzes in te lassen en probeer van onverwacht vrijgekomen tijd te genieten.
 • Probeer meerdere alternatieven te bedenken voor het probleem op te lossen.
 • Probeer meerdere alternatieven te bedenken voor aankopen in bepaalde situaties bijvoorbeeld bij impulsaankopen.

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.