Schuldeiser

Door het niet op tijd betalen van u rekeningen heeft uw schulden veroorzaak. Het bedrijf waar u de rekening heeft lopen word schuldeiser genoemd.

Schuldeisers zijn personen en of bedrijven waar de schuldenaar een nog te betalen factuur heeft,  wat is overeengekomen in een overeenkomst. Bijvoorbeeld een leveringsafspraak tussen schuldeiser en schuldenaar met betrekking tot goederen en of diensten, waar een geldbedrag tegen over staat.

Zijn er verschillende soorten verjaringen? De bevrijdende verjaring houdt in dat u, maar ook de wederpartij, niet langer hoeven te voldoen aan de wettelijke verplichting, om een rechtsvordering na te komen.De rechten hierop zijn namelijk verloren gegaan. U bent daarvan verlost. De verkrijgende verjaring wil zeggen dat men na een bepaalde periode het eigendom verkrijgt. Voor de algemene verjaring geldt een verjaringstermijn van 20 jaren. De verplichting om een rechtsvordering na te komen, is dan komen te vervallen. Wanneer een vordering alsnog wordt nagekomen is dit niet onverplicht.Het vorderingsrecht is dan alleen niet meer afdwingbaar.De algemene termijn voor verjaring van 20 jaren geldt ook voor een behaald vonnis.

In het kort:

  1. persoon waaraan iemand anders geld schuldig is bijvoorbeeld door een lening of door aanschaf van een product en/of dienst
  2. iemand die geld van een ander tegoed heeft en opeist bijvoorbeeld schuldeisers van het incassobureau.
  3. Een schuldeiser is iemand die een vordering van één of meerdere personen heeft ontvangen.

Wat moet ik doen aan een schuldeiser?

  • Probeer zo snel mogelijk contact te leggen voor het maken van een betalingsregeling om uw schulden af te lossen.
  • Houdt een schulden map bij met alle schuldeisers, openstaande bedragen en aflossing. Om het overzicht over uw schulden te hebben en te houden en erger te voorkomen. Dit kan ook als bewijs dienen mochten er problemen ontstaan.
  • Betaal altijd een deel af hoe klein ook.
  • Mocht u er niet uit komen vraag dan altijd ondersteuning hierbij.

Wat zijn de gevolgen wanneer ik mijn post niet open?

De hoge schulden en daarbij incassobureaus hebben ervoor gezorgd dat u de post niet meer durft te openen. Het niet openen van de post is beter dan te weten hoe hoog de nieuwe rekening is en door de schulden,  is het lastig deze te voldoen. Alleen door het niet openen van de post worden uw schulden groter en uw administratie steeds minder geordend.

Bent u niet op de hoogte van uw inkomsten en/of tegemoetkomingen, toeslagen, extra inkomsten. Door het niet openen  van uw post kunnen uw schulden verder oplopen. Bent u niet op de hoogte van eventuele incassobureau en de kosten ervan. B ent u niet op de hoogte of er een betalingsregeling mogelijk is. Bent u niet op de hoogte wat een schuldeiser juridische verder wilt. Bent u niet op de hoogte van uw totale schulden

Het is wel erg belangrijk om de post wel te openen en het bij te houden. Door het niet openen van de post komt u nog verder achter te lopen.Door het niet openen van de post worden schulden niet kleiner maar veroorzaken grotere problemen.

Bij soebar.nl kunt u in aanmerking komen om ondersteuning te krijgen bij het maken van schuldenplan en een budgetplan. Bij uw aanvraag word gekeken of de schulden nog op te lossen zijn een schuldenplan, zijn uw schulden te hoog dan verwijst soebar.nl u door naar de schuldsanering.

De schuldeiser gaat niet akkoord en nu?

Mocht de schuldeiser niet akkoord gaan met uw voorstel, dan kunt u een bezwaar indienen of kunt u contact op nemen met juridisch loket. Zij kunnen u verder helpen bij de procedure. Een andere mogelijkheid om ondersteuning te vragen bij de gemeente afdeling sociale zaken. Zij kunnen uw doorverwijzen naar schuldhulpverlening (schuldsanering).

 

👤

E-Schuldhulp
Schuldhulp is er om de taboe over schulden en de problematiek erom heen te verkleinen. Door het geven van goede en duidelijke informatie wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van preventie van schulden en het voorkomen hiervan.

🎖

De knop is er voor de lezers van de site en geven een beeld van welke informatie gezocht en goed bevonden word op de website. De knop is om de schrijver te bedanken voor het plaatsen van het artikel, omdat u het een goed artikel vond of het graag wilt delen met de mede lezers van de website. Het is de waardering voor een artikel, bijvoorbeeld voor het plaatsen van het artikel of om het artikel te schrijven voor de website. Voor de schrijver is het fijn om te weten dat het artikel goed is en nieuwe informatie bevat. Door een bedankje op het artikel weet de schrijver dat het artikel iemand heeft geholpen of dat de informatie goed en duidelijk is.

Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en als het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar word geschreven zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.

@ggz

👥

Het doel van de website is de taboe van schulden problematiek en van psychische problematiek verkleinen en samen te zoeken naar een oplossing voor de problematiek. Personen, naasten en behandelaar zoveel mogelijk te informeren over de psychische problematiek en het bevorderen van de signalen te verminderen. Het voorkomen en oplossingsgericht werken aan schulden en budgetvoorlichting. Het stimuleren en bevorderen van de financiële zelfstandigheid, van een goede financiële gezondheid, van gezond omgaan met geld, van zelf het overzicht te hebben en de grip te houden over uw financiële zaken en uw administratie.Artikelen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Thema's: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Soebar.nl is een kenniscentrum en schrijft artikelen met adviezen en tips als informatief en educatief. De artikelen geven voorbeelden van diagnose, het herkennen en hoe u ermee om kunt gaan. De artikelen zijn geen vervanging voor een huisarts of hulpverlener.

©

Er rust copyright op de teksten, foto’s en andere afbeeldingen van de Soebar.nl ™ op deze website. De © Copyright is geldig voor de gehele website van soebar.nl™, vanaf 2009 tot 2018. Alle rechten zijn voorbehouden aan deze website. De website is beschermd tegen kopiëren. Voor de teksten geld dat er geen teksten mogen worden gebruikt en worden geplaatst op andere websites, ook niet met bron vermelding.

Alle artikelen, blogs, links, afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Soebar.nl ™ geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming. Foto’s en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.