Scheiding met kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor een goed, juiste oplossing bij een probleem, bij een vechtscheiding maken de ouders de problematiek. Ouders behoren een stabiele gezonde en veilige leefomgeving voor hun kind te hebben. Bij een gewone scheiding word er gedacht in het belang van het kind.

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Mijn gezin met een zoontje van 7 en een dochter van 4,5, wonen sinds een 1/2 jaar apart van hun vader. Beide kinderen zijn agressief, hebben een probleem met hun gedrag wat uit in slaan, bijten, schoppen, grof taalgebruik. Mijn zoontje voelt zich in de steek gelaten door hun vader om dat hij komt en gaat en omdat hij het gevoel heeft niet meer mee te tellen.

In het kort: 1 De scheiding 2 Contact ouders 3 Beleving van het kind 4 Gescheiden wonen

Dus het kind maakt 4 traumatische dingen mee in korte tijd bij een goed lopende scheiding. Hoe traumatisch de bovenstaande punten zijn ligt aan de uitleg en duidelijk van de ouders en hoe goed u kind dit begrijpt. Het kind heeft een PTSS opgelopen wanneer het last heeft van nachtmerries, slaapproblematiek, last van prikkelbaar zijn, concentratieproblemen en of herbelevingen heeft. Doordat dit in een zeer korte tijd gebeurt, is de kans op PTSS zeer groot.

Het vertrek van vader uit het gezin heeft een grote invloed op de kinderen. Ze missen nu een belangrijk persoon in hun leven. Dat u nog geen besluit heeft genomen maakt het extra lastig voor uw kinderen. Omdat het gezin al deels uit elkaar is, is het lastig de situatie van het gedrag aan te pakken, omdat het nu in twee huizen afspeelt. Voor beide kinderen is het erg verwarrend.

Door de scheiding kan een kind zich verlaten voelen door een ouder en loopt hierdoor een grote kans op een verlatingsangst. De andere ouder word dagelijks gemist, wat oude herinneringen op roept, hierdoor kan een kind meer heimwee ervaren en loopt het hechtingsproces van ouder-kind een risico.

Door de verhuizing moet het kind verplicht afscheid nemen van school en vrienden. Dit zorgt er voor dat de verlatingsangst kan groeien. Het kind zal zijn oude vrienden missen en heeft weinig tot geen contact meer.  Hierdoor zal een kind de eerste tijd geen nieuwe contacten leggen en het vaak lastig nieuwe contacten te maken. De eerste tijd in de nieuwe woning zal het kind zich eenzaam voelen en geen zin hebben iets te doen.

Zorg dat u kinderen er niet onder lijden dat beide ouders gescheiden wonen, maak er geen vecht scheiding van. De kinderen krijgen dit ook mee. Voor hen zijn beide ouders even belangrijk. Dat u het beide niet goed kan vinden, daar hoeft het contact met de ouder niet anders van de worden. Wanneer u dit goed voor u zelf op een rijtje zet en het duidelijk maakt voor uw kinderen, zullen uw kinderen er minder stress en last van ervaren.

Herkenning

Bij een vechtscheiding word gedacht aan het belang van de ouders en komt het kind op een 2de plek. Dat u wilt gaan scheiden van uw partner en dat een hoop emoties met zich mee brengt, is zo, maar blijf ten alle tijden denk aan uw kind en het belang van uw kind. Hiervoor heeft u kind niet gekozen uw kind ziet, voelt en ervaart dit anders als u. Ooit wou u samen een kind, wou u samen ouders worden en toen het kind werd geboren kon het geluk niet op. Ook al gaat het nu minder in uw relatie, uw bent degene die uw kind de juiste weg kan wijzen.

Door een vechtscheiding loopt een kind en ouders een trauma op en ontwikkelt hiermee een PTSS. Wanneer ouders gaan scheiden is het kind altijd de dupe. Als het aan het kind ligt, gaan de ouders niet scheiden, maar het kind heeft hier geen zeggenschap in. De ruzies en woede die de ouders tegen elkaar laten zien, ziet, hoort en beleeft het kind. Daarnaast gaat het kind ergens anders wonen en naar een nieuwe school, waardoor er afscheid moet worden genomen op de oude school en van de vrienden, waar daarna minder of geen contact meer mee is. Als kinderen 12+ jaar zijn worden ze vaak uitgenodigd in de rechtbank om te getuigen of hun verhaal te doen.

De ouders komen vaak regels niet na, zoals bezoeken, als ouders dit niet doen, dan nemen kinderen dit over. Voor kinderen is het al lastig genoeg dat ze op 2 plekken wonen, als de regels dan niet worden naar geleefd, geeft dit extra stress voor uw kind. Hierdoor word van het kind verwacht een keuze te maken tussen beide ouders, het kind heeft geen zin in elke keer gezeur en blijft dan liever op 1 plek. Hierdoor word het onnodig lastig gemaakt voor het kind.

Stap 2 Het maken van een doel

Wanneer mijn dochter haar zin niet krijgt uit dit zich in enorme driftbuien. Ze weet van geen ophouden en dan geeft ik toe aan de driftbui. Ik geef ze dan geen straf en loop weg van de situatie. Wanneer ik de kinderen naar hun kamer worden gestuurd zijn ze binnen korte tijd ook weer terug. We zijn er nog niet uit of de relatie tussen beide stand houd of dat we gaan scheiden, maar maken wel elke dag ruzie.

Wat en hoeveel u kind begrijp van de scheiding is van een aantal factoren afhankelijk. Hoe jonger het kind, hoe meer plaatjes en korte duidelijke taal er nodig is, om het uw kind te laten begrijpen.

Bij de uitleg is het voor uw kind van belang dat u, uw gedrag uitlegt aan uw kind. De kinderen het het jaren lang ruziën van de ouders gezien gehoord en mee gemaakt. Hierdoor heeft het kind een trauma opgelopen, wanneer het kind ergens anders ruzie hoort of ziet zal het worden herinnerd aan de ouders. Door uw gedrag uit te leggen, kunt u het trauma verminderen, minder ernstig maken. Heeft u nog jonge kinderen dan kan het zijn dat het gedrag van de ouders word gekopieerd en dat de kinderen dit gedrag ook gaan vertonen.

Kinderen van 0-4 kunnen zicht niet/tot moeilijk uiten over de situatie, ze hebben nog geen voldoende woordenschat om dit uit te leggen. De kinderen reageren op de omgeving, op het gedrag van andere, dit is vaak stressvol en brengt veel spanning met zich mee.

Kleuter van 4-6 jaar leggen de schuld van de scheiding bij henzelf neer en hebben het gevoel van afwijzing, hierdoor veranderd het gedrag van uw kind in stemmingswisselingen zoals boosheid en woede. De kleuter is als het ware 1 ouder verloren en is bang de andere ouder ook te verliezen. Door het traumatische verlies, trek uw kind zich terug en is liever in zijn eigen wereld die goed is. Hierdoor leeft u kind in een fantasie wereld. Voor de kleuter is duidelijke informatie erg belangrijk, uw kleuter zit met veel vragen, over hoe gaat het nu verder? Kan ik papa nog wel zien? Hoe ziet de toekomst er verder uit, wat gaat er gebeuren?

Door de scheiding word er een bezoekersregeling opgestart, hierdoor is het kind een paar dagen in de week bij de andere ouder, voor een kind betekend dit dat het wekelijk op en neer moet pendelen. Hierdoor gaat het oude vertrouwde ritme veranderen. Doordat het kind de andere ouder maar af en toe ziet, heeft het kind niet de mogelijkheid om de ouders als gelijke ouders te zien. Maak voor het kind een bezoekschema waarop het kan zien hoelang, wanneer en hoe lang het nog duurt, tot het volgende bezoek. Dit zorgt ervoor dat uw kind duidelijkheid heeft, over de bezoeken en er zeker van kan zijn dat het kind dan de andere ouder kan zien.

Stap 3 Plan maken

Het goede voorbeeld van ouders is zeer belangrijk voor het kind vooral in scheiding. Het laat zien hoe er problemen worden opgelost en hoe ermee word omgegaan. Door er een vechtscheiding van te maken, word het probleem alleen maar groter en dat is in niemands belang. Het kind kan het gedrag van problemen oplossen overnemen.

Voor kinderen is het belangrijk dat de structuur en ritme goed blijven. Doordat er in beide huize andere regels geleden is het voor een kind lastig dit te onthouden en dit kan verwarrend werken. Als kinderen bij de ene ouder mogen tot 21.00 uur en bij de andere ouder tot 22.00 uur heeft de eerste ouder regelmatig een probleem met het kind. Omdat het bij de andere ouder een uur lange mag op blijven. Maak zoveel mogelijk de regels afgestemd op elkaar die gelden voor uw kind, zodat het makkelijk is voor uw kind het duidelijker is, meer structuur bied en er niet steeds een conflict ontstaat.

Voor uw kinderen is het vaak erg lastig om te verwerken en het gebeurt in hun ogen plotseling. Kinderen denken vaak dat aan hun ligt en dat maakt het dat het voor kinderen erg verwarrend kan zijn. Hoe duidelijker u bent naar de kinderen hoe beter ze het kunnen verwerken. Het gescheiden wonen betekend niet gelijk dat ze een van beide ouders niet meer ziet of contact meer is.

Wanneer het voor uw kinderen duidelijk is zullen de driftbuien en het gedrag van uw kinderen zich weer aanpassen. Voor hun is het net zo’n moeilijk tijd als voor u. Het enige verschil is dat u weet met u emoties om te gaan en uw kinderen nog niet. Door steeds te op de driftbuien in te spelen word het alleen maar erger.

Geef ze de mogelijkheid om hun gevoel hierover en hun vragen hierover duidelijk te maken aan u. Zodat uw kinderen kunnen accepteren en verwerken wat er gebeurt is, door middel van boeken en/of pictogrammen zodat de kinderen het kunnen zien. Dit geeft de kinderen rust en duidelijkheid.

Gaat u scheiden? Zeg nooit tegen uw kind dat u niet meer van elkaar houdt. Maar zeg: We kunnen samen niet meer lachen, knuffelen, grapjes maken en goed praten.

Co-ouderschap? Voor jongere kinderen is een kort verblijf bij elke ouder het fijnst. Begin bijvoorbeeld met een wisseling na 3 à 4 dagen. Met een jaar of 10 kunt u om de week doen. Zorg dat de biologische ouders van de kinderen disciplineert/consequenties laat intreden. De andere ouder ondersteunt.

Profielfoto van PTSS online coach

Over PTSS online coach

Als PTSS expert heb ik, bijna 10 jaar ervaring op het gebied van problematiek rond om psychische en stressgerelateerde klachten. Thema's die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld slaapproblemen, herkennen en het omgaan met emoties, triggers en gevoelens, gedachtepatronen, vertrouwen en wantrouwen, omgaan met diagnose en naasten en schuld en schuldenproblematiek. Door u klachten beter te begrijpen, krijgt u er meer grip op. Leren accepteren en veranderen komt ook regelmatige aan de orde. Hiervan leert u technieken en om bepaalde klachten te verminderen of er beter mee om te gaan, bijvoorbeeld met nachtmerries en flashbacks, stemmingswisselingen Daarnaast geef ik als ontspanningscoach handige tips en adviezen om simpel met korte oefeningen te ontspannen. Als stresscoach geef ik u advies bij het in balans brengen en houden van uw stress. De PTSS coach kan u ondersteunen bij autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, burn-out, bordeliner, PTSS door middel van de groep stresscoach kunt u, uw vragen stellen en chatten of u kunt een dm sturen.

Geef een reactie