1 PTSS 2 schema 3 herkennen 4 test

Waarvoor staat de afkorting?

De afkorting PTSS staat voor Post Traumatisch Stress Stoornis/Sydroom.

Wat is het?

PTSS is een opgelopen trauma wat zich herhaaldelijk in het hoofd afspeelt. Hierdoor ervaart de persoon dagelijks veel stress of onrust. Er is een ptss voor 1 trauma’s of er is een complexe PTSS als er meerdere trauma’s zijn of een chronische ptss.

Hoe krijgt u het?

PTSS kunt u krijgen naar het zien of beleven van een nare of traumatische gebeurtenis. Niet alle gebeurtenissen worden ook een trauma. Wanneer een diagnose gesteld word heeft de persoon al 6 maanden naar herinneringen aan de gebeurtenissen. Deze gedachten net echt lijken of de persoon het herbeleeft op dat moment.  Er zijn vele beroepen die de kans op een PTSS laten toe nemen, zoals de brandweer, politie, militairen. Bij deze beroepen word de PTSS gezien als een beroepsziekte.

 • Politie, douane, beveiligers met PTSS = schietincident, gevecht/geweld bij arrestatie,
 • Brandweer met PTSS = Grote brand levens redden, brand met gevaarlijke stoffen, gebouwen die op in storten staan, mensen bevrijden uit auto of auto ter water.
 • Ambulance, spoed eisende hulp met PTSS = zwaar gewonden of noodsituaties, slachtoffers van verkeersongeval, reanimeren en rouw
 • Militair met PTSS = uitzending naar oorlog gebied, zwaar gewonden, rouw
 • Piloot met PTSS = vliegtuig gebrek in de lucht, noodlading, vliegtuigkaping,
 • Hulporganisaties met PTSS = vluchtelingen met boot aankomst of in de winter waren op lesbos, gebied met oorlog, rebellen of hongersnood, rouw
 • Burger met PTSS = Geestelijk, lichamelijk geweld, bedrijf of verkeersongelukken, scheiding, rouw, aanslagen, pesten of discriminatie, emotionele schade van een bedrijf/school in brand, bij een ontploffing bij een bedrijf waar nog werknemers bezig waren, gewapende overval bij bedrijf waar u werkt.

Hoe herkent u het?

De meest voorkomende signalen zijn:

 • nachtmerries en/of herbelevingen;
 • slaapproblematiek
 • concentratieproblemen;
 • prikkelbaarheid;
 • woedeaanvallen;
 • hevige schrikreacties;
 • waakzaamheid;
 • stemmingswisselingen;
 • zelfverwonding;
 • herinneringen aan de gebeurtenis willen wegstoppen;
 • minder belangstelling voor belangrijke activiteiten;
 • niet graag met andere mensen omgaan;
 • impulsief handelen;
 • veel eten of juist uithongeren;
 • alcohol of drugs gebruiken;
 • weinig zelfvertrouwen hebben

Wie stelt de diagnose?

Een psychiater van de Geestelijke Gezondheid Zorg stelt de diagnose, naar een aantal gesprekken en het afnemen van vragenlijsten.

Hoe word het behandeld?

Voor het vaststellen van de diagnose gaat u eerst lang de huisarts en vraagt u een verwijsbrief voor GGZ. Na het inleveren van de verwijsbrief, 6 weken, krijgt u een intakegesprek, na 7 weken, krijgt u een afspraak met een psychiater. Deze stelt de diagnose vast aan de hand van vragenlijsten en enkele gesprekken. GGZ staat voor Geestelijke GezondheidsZorg. Bij alle GGZ in Nederland is het mogelijk om een trauma te bespreken met een verpleegkundige, psycholoog of psychiater. Niet alle GGZ hebben de mogelijkheid om EMDR te volgen of om PTSS specialisten te spreken.

EMDR is er voor zowel volwassen als kinderen, word gegeven voor het verwerken van een trauma. Hierbij word de persoon in een soort hypnose gebracht en word de gedachte waar de persoon het meest mee zit naar voren gehaald. Deze word besproken, terwijl u de vinger van de begeleider volgt. Het doel is om de situatie minder aanwezig te laten zijn in uw hoofd en het leed ervan te verzachten. Stabilisatiecursus/ EMDR. Medicatie word deels vergoed, EMDR alleen bij aanvullende pakket.

Er is geen formule om uit te rekenen hoe lang en hoeveel behandelingen u nodig heeft om weer van uw trauma af te komen. Het heeft te maken met de ernst van het trauma, hoeveel trauma’s, de gesteldheid, de ernst van de signalen en hoe lang het duurt voor een persoon over het trauma is. Dit is per persoon verschillend, de ene verwerkt zaken, sneller als een ander.

 • een klein trauma binnen het jaar is de behandeling 5-8 EMDR grote kans dat trauma verdwijnt
 • een klein trauma na het jaar is de behandeling 5-8 EMDR met grote kans op restverschijnselen
 • een groot trauma binnen het jaar is de behandeling 5-8 EMDR met grote kans op restverschijnselen
 • een complex trauma is de behandeling 5-8 EMDR met grote kans op restverschijnselen

Voor een PTSS om de stress te verminderen worden vaak antidepressiva gegeven , PMT ontspanningsoefeningen of Yoga. Door de dagelijkse stress is het nodig elke dag minimaal 30 minuten de Yoga oefeningen te doen. Dit ontspant alle spieren waardoor een persoon met PTSS minder snel last krijgt van de spieren.

Hoe is de lange termijn?

Een militair is gewend om te gaan met druk en hij heeft geleerd hieronder te presteren. Het uithoudingsvermogen, ontspannen en reageren op situaties is groot en sterk aanwezig. Zijn niet schrikachtig of bang om situaties aan te gaan en weten in de grootste situatie een oplossing te bedenken. Elke dag beroven 22 veteranen met PTSS in Amerika zichzelf van het leven.

Hoe langer een PTSS duurt, hoe erger de PTSS. Hoe chronischer en complexer, hoe erger de signalen. De strijd tegen de PTSS en de signalen op de lange termijn verliest u, de signalen zijn erger en worden alleen maar erger. Hier valt niet meer tegenop te vechten. Met een chronische of complexe of een combinatie PTSS is de kans nihil om er weer vanaf te komen. Het doel is dan om het leefbaar te maken en te houden, de personen zullen er dagelijks veel last van hebben en moeten dagelijks vele oefeningen doen.

Bij een langdurige chronische PTSS gaat het allang niet meer over het trauma waar uw PTSS mee begon, over die 1 nare gebeurtenis. Er zijn veel dingen bij gekomen, zo gaat het lichamelijk steeds minder, word vaak het sociaal leven minder en word u minder serieus genomen. Dagelijks takelt u, langzaam aan steeds verder af. Het is een dagelijks gevecht tegen de signalen. Met PTSS bent u dagelijks bezig met het vinden van de rust en zorgen dat de signalen zo min mogelijk zijn, hierdoor is er geen tijd voor andere dingen. Doordat de PTSS nooit zal overgaan heeft u nog veel klachten, ook na een behandeling zullen er restklachten blijven. Na 3 jaar kan u met chronische en/of complexe PTSS last krijgen van onderstaande signalen.

Regelmatig, vaker en langdurige depressief of suïcidaal problematiek. Negatief gestemd, praten, denken. Het leven word blijvend in het verleden, een goede toekomst zit er vaak niet in. Door dat de gedachten vaak negatief zijn, en zeker in het begin nog met het trauma te maken hebben, maalt u dagelijks over negatieve gedachten. Hierdoor word steeds meer depressief, omdat er weinig positieve dingen in uw hoofd komt. Door het herhalen bij hulpverlening, de diagnoses en het bespreken van uw problematiek, gaat u meer negatief denken en hierdoor ook negatief praten. Hierdoor houd u uw meer vast aan de signalen die steeds worden gezegd. Door de omgang van de maatschappij, de gedachten en problematiek, worden personen vaker en langdurig depressief. Door te blijven denken over het trauma en problematiek en geen oplossing te kunnen vinden, word u suïcidaal.

Blijvende malende gedachten, overdenken, piekeren, herbeleven van alles. Grotere kans op psychoses en hallucinaties, verward gedrag. De blijvende malende gedachten gaan over het dagelijks leven, uw problematiek en vaak nare gebeurtenissen. De gehele dag bent u bezig met de gedachten om onder controle te krijgen, deze komen de gehele dag op. Overdenken/ piekeren, de gehele dag al de gedachten, dit gebeurt herhalend op een dag. Het zijn allerlei gedachten, niet perse trauma gericht. De herbelevingen veranderen van het trauma in dagelijkse aller daagse zaken die u steeds opnieuw beleeft en ervaart. Zoals een gesprek bij de rechtbank kunt u weken later nog precies terug halen en beleven. Mensen denken dat u verward gedag vertoont of verward bent, maar dit is uw volle hoofd waar u op dat moment geen weg mee weet.

Concentratie en geheugen problematiek.Geen of minder genegenheid kunnen tonen naar anderen. Weinig energie hebben, chronische vermoeidheid. Een verminderde weerstand. Psychosomatische klachten. Depressieve gevoelens. Lezen – stop door vermoeidheid, te moe om te lezen – grotere achteruitgang – niet meer kunnen lezen. De gedachten zijn meer op de voorgrond ipv dat u een gesprek kunt voeren. Vaker dan 2x per week iets vergeten of gesprekken niet kan terug halen duid op geheugenproblematiek. Daarnaast krijgt u vaak een verminderd tijdbesef, hoe lang duurt een uur of ik heb net bezig maar bent al uren verder. Het is daarom belangrijk om dagelijks het geheugen en concentratie te trainen, door bijvoorbeeld spelletjes te doen, te blijven lezen en begrijpend te lezen of door puzzels te maken. Daarnaast is het aan te raden om een PTSS dagboek bij te houden voor al uw gedachten, om deze van u af te schrijven. Het hoofd is te vol om u hoofd bij het boek te houden en het lezen word uitgesteld. Door de vele gedachten, vol hoofd, stress, neemt het hoofd minder op. Door dat het steeds niet lukt, stopt u met lezen of gaat u steeds minder lezen. Hierdoor word het probleem groter.

Blijvende stress De stress zal niet meer verdwijnen en is blijvend, de gehele dag 24 uur 7 dagen per week 365 dagen in het jaar. De stress word alleen maar meer, vaker en langer, hierdoor moet u steeds iets nieuws bedenken om een leefbaar niveau te halen en dit duurt dan langer voor u bij het niveau bent. Ogen dicht voelt beter dan ogen open, Ogen dicht geeft rust, ogen open onrust. Door de gedachten en uw stress word u steeds meer prikkelbaar en overgevoelig, hier gaat u elke dag tot toppunt of erover heen. Hierdoor heeft u meer last van stemmingswisselingen. Hierdoor kunnen buien sneller opkomen zoals boos. Dagelijks uren lang zuchten omdat u hoofd te veel heeft. Door het zuchten ontspant u en worden de gedachten minder. Door de dagelijkse stress krijgt u het sneller benauwd en/of kort ademig.

Vastzittende en stijve spieren, aangetast zenuwstelsel. Door de stress gaan spieren vastzitten, wat tot erge pijn kan lijden. De stress zit in het gehele lichaam van uw kleine teen tot uw hoofd, er is geen ontkomen aan. Door de stress, angst en paniek is de kans zeer groot op hartklachten. Vaak pijn onder in de rug als tussen de schouders. De schouder trekken naar elkaar toe en geeft een stekende pijn. Steeds erger wordende stekende hoofdpijn. Bij lichte stress alleen gewone hoofdpijn, bij langdurige stress word de hoofdpijn meer een migraine iedere dag.

Het vermijden van plaatsen en personen. Door te veel stress of prikkels worden plaatsen vermeden. Door prikkels op te lopen, is de kans groot dat u een bui oploopt, om dit te voorkomen, gaat u niet naar deze plaatsen, u wilt tenslotte niet de gehele dag overprikkeld zijn. Door weinig naasten en/of hulp komt u in een sociaal isolement. Naasten hebben vaak weinig begrip voor de situatie, vaak zeurt u over de problematiek of er is geen interesse van de naasten om u te helpen.

Verminderd zelfvertrouwen of achterdocht De gedachten neem de overhand en hierdoor veranderd u stemming en uw gevoel u raakt onzeker over uw zelf. Doordat er er erg negatief word gedacht over PTSS verminderd u zelfvertrouwen. Door de weinige kansen die u nog heeft. Ik kan het toch niet goed doen, ik kan het niet, ik ben te ziek. .

Geen vertrouwen meer in de maatschappij. Door niet geholpen worden bij uw problematiek of niet begrepen worden. Door het niet juist stellen van andere problematiek. Doordat de maatschappij het niet accepteert. Door kleine kans op werk, komt er een afstand van de maatschappij. Bedrijven veroordelen u op de gestelde diagnose, maar weten vaak niet wat het inhoud. Dagelijks functioneren gaat achter uit, zowel lichamelijk als geestelijk. Geen zin meer dingen aan te pakken. Te moe iets te doen, te veel gedachten of te veel stress en prikkels.

Door de stress is eten en op gewicht blijven een groot probleem, waardoor de kans op ziek worden groot is. Blijvend overgewicht of ondergewicht. Grotere kans op achteruitgang in het immuunsysteem, de kans op bijvoorbeeld vaker griep/griepverschijnselen of chronische verkoudheid, is goot.

Herbelevingen van het trauma. Vermijden van dingen die aan het trauma doen denken. Negatieve gedachten of stemmingen. somber voelen, Gevoelens van hulpeloosheid. Verstrakking van spieren. Hyperactivatie. Dissociatie. Je ‘leeg’ voelen of versuffing, onverschilligheid. Je hulpeloos voelen.

Slapeloosheid of ’s-nachts vaak wakker worden. Hevig dromen en nachtmerries. Door de vele herhalende gedachten en het piekeren is het lastiger te slapen en hierdoor ontstaan slaapproblematiek en een slaap te kort. Chronische vermoeidheid, gehele dag moe, niet uitgerust opstaan, uit geput. Gaan slapen met hoofdpijn is opstaan met hoofdpijn, slapen met hartklachten is opstaan met hartklachten. Een steeds groter wordend slaap te kort, slaapproblemen, hierdoor meer gevoeliger.

Verhoogde waakzaamheid. Extreme gevoeligheid voor licht en geluid. Angst gevoelens en/of paniek buien. Overdreven emotionele reacties waaronder huilbuien en woede-uitbarstingen. Prikkelbaarheid en stemmingswisselingen. Concentratiestoornissen. Een verminderd vermogen om met stress om te gaan. Een verminderd libido. Dagelijks extra alert, waakzaam, Hierdoor krijgt u meer onrust en stress ervaart. Meer angst en paniek door het niet weten wat er gaat gebeuren. Hierdoor krijgt u een chronische extra alertheid en chronische stress en onrust. Prikkels blijvend bij ieder ding, bij elk geluid of geur word u geprikkeld, dus iedere keer schrik u, heeft u stress of heeft u angst.

Brontofobie is een van de meest voorkomende angsten, is een abnormale angst voor onweer, in het bijzonder voor donder/donderslagen. Dit komt omdat voor al de eerste donder onverwacht en hard is, dit zorgt voor een schrikreactie. Dit is net zo bij vuurwerk.

Nyctofobie is niet meer kunnen slapen in een donkere kamer, en alle plekken vermijden die schimmig en duister zijn. Het omgedraaide is ook mogelijk dat u zich beter voelt in het donker dan in het licht.

Agorafobie is situaties vermijden vanwege de gedachte dat ontsnappen moeilijk zal zijn. Wanneer u altijd onthoud hoe u ergens bent gekomen weet u ook de weg terug of als u bij binnenkomst de nooduitgang zoekt, hoeft u niet in paniek te raken, hierdoor word de fobie minder.

Hoe herken je onzekerheid bij iemand met PTSS?

Personen met PTSS krijgen sneller last van stress of een bui, bijvoorbeeld bij het kwijt zijn van spullen en deze niet terug kunnen vinden kan een bui komen. Personen controleren vaker of ze wel alles bij hebben, ze weten dat ze het bij hebben, maar in hun hoofd blijft de vraag of ze het wel bij hebben. Zo kan het voorkomen dat iemand 20x de huissleutels zoekt, voordat hij naar buiten gaat. Personen willen graag gewoon leven, maar de problematiek van de PTSS zorgt ervoor dat de personen meer zaken vermijden en vaker en langer thuis zijn of een veilige plek zoeken. Wat kan leiden tot vereenzaming.

Mindmap

Lees verder

PTSS vs borderline PTSS vs borderline Borderline word voor 50% bepaald door genetische factoren en is dus aangeboren. In 25% tot 75% van de gevallen hebben de personen ...
PTSS vs Pesten Van de slachtoffers van pesten ontwikkelt 27,6% van de jongens ptss & 40,5% van de meisjes. Anti-pest programma's signaleren symptomen niet! De m...
PTSS vs Hoogsensitiviteit PTSS vs Hoogsensitiviteit Een PTSS heeft door het trauma last van hooggevoeligheid, het trauma zorgt voor extra prikkels op een dag, daarnaast is de ...
Vaak wordt gezegd dat alle vluchtelingen de diagno... Veel vluchtelingen kunnen een PTSS hebben. Maar lang niet alle mensen, hoe komt dit? Wat is het? Voor een PTSS te ontwikkelingen is er eerst een...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *