Van de slachtoffers van pesten ontwikkelt 27,6% van de jongens ptss & 40,5% van de meisjes. Anti-pest programma’s signaleren symptomen niet!

De meeste mensen die gepest worden, worden dagelijks of minimaal 2x per week gepest. Dit heeft een grote invloed op de persoon, voor het zelfvertrouwen, zelfbeeld en het vertrouwen in de samenleving. Door het pesten loopt de persoon een trauma op, heeft nachtmerries en regelmatig herinneringen die als herbelevingen terug komen. Tijdens het pesten heeft de persoon vaak angst, stress of paniek gevoel, omdat de persoon niet kon ontsnappen aan het gepest. De persoon is vaak gedwongen dit te aanvaarden, de persoon is zelf machteloos tegen het pesten. Het gevoel wat de persoon toen beleefde, beleeft de persoon in de herbelevingen elke keer opnieuw. Na het stoppen met pesten zal de persoon niet af zijn van deze herbelevingen en zal de angst blijven voor personen om opnieuw gepest te worden. Wanneer u een trauma oploopt heeft u dat vaak niet in de gaten,op dat moment bent u bezig met de situatie en denkt u er niet over of het traumatisch is of niet. Pas na een aantal dagen merkt u dat het een echt trauma is. Het trauma heeft voor iemand met PTSS een grote invloed op het dagelijks leven. Door het trauma, voelt een persoon zich meer onzeker, twijfelt meer en heeft de persoon last van herbelevingen en nachtmerries. Doordat mensen met PTSS steeds alles overdenken en regelmatig piekeren, ervaren ze veel stress en onrust op een dag.

Door het gedrag van de andere personen, zal de gepeste, zich angstig, paniek of in de stress voelen. Het gedrag zorgt ervoor dat het pesten een trauma word voor de gepeste. Dit trauma is dan een PTSS, het pesten heeft dezelfde signalen op lange termijn als een PTSS. Op het moment dat een persoon die gepest word er last van ondervind in het dagelijks leven zoals extra angstig/onrust of nachtmerries heeft de persoon een trauma. Aan de hand van de hoeveelheid dat iemand gepest is en de ernst van het pesten bepaald hoe groot trauma, iemand eraan over houd. De PTSS van de persoon die gepest word kan zo heftig zijn dat het leven geen zin meer heeft voor de persoon. Door pesten kunnen personen verschillende stoornissen oplopen zoals persoonlijkheidsstoornissen, manisch depressief, (dwang)neuroses, psychoses en fobieën. Bij een PTSS horen angst, paniek en stress stoornis, persoonlijkheidsstoornis en depressies.

Bieden diagnoses zorgen ervoor dat een persoon veel onrust op een dag voelt, hierdoor gaat een persoon veel of weinig eten. Onrust zorgt ervoor dat het honger gevoel stopt of juist versterkt. Door de stress en onrust veranderd het eetpatroon, hierdoor komt een persoon veel aan of valt veel af. Door de stress krijgen veel mensen vreetbuien om de stress weg te kauwen, dit helpt meestal maar tijdelijk en het zorgt voor overgewicht. Door het niet op pijl kunnen houden van een goed voedingspatroon, kunnen er andere klachten ontstaan. Het trauma waarmee de persoon dagelijks moet leven, kan voor de persoon zo heftig zijn dat hij geen oplossing meer ziet voor het probleem en daardoor het leven niet meer ziet zitten. Het trauma zorgt ervoor dat de personen vaak depressief zijn, het trauma is negatief, het gevoel is negatief en er is geen oplossing voor het pesten. De persoon is onzeker, heeft weinig zelfvertrouwen, geen/weinig vertrouwen in personen. Deze gedachten spoken vaak door het hoofd waardoor de persoon negatief gestemd raakt. Deze gedachten kunnen alleen worden verlicht na een behandeling, de gedachten aan het pesten zullen altijd blijven.

Iemand die gepest word op school gaat niet graag naar school, de persoon probeert school zoveel mogelijk te vermijden om het pesten te kunnen ontlopen. Hierdoor is de persoon minder op school aanwezig en gaan de schoolprestaties vaak achteruit. Door het pesten raakt het hoofd van de persoon die gepest word steeds voller, hierdoor is het lastig de lesstof op te slaan en de concentratie bij het werk te houden. Doordat deze situatie niet leefbaar is voor de persoon, gaat hij vaak vroegtijdig van school of gaat naar een andere school. Als de persoon vroegtijdig school verlaat krijgt het een ander probleem en dat is dat het geen diploma heeft en hierdoor weinig kans maakt op de arbeidsmarkt. Door het pesten krijgen de personen faalangst, om niet te zeggen wat zij denken, omdat ze niet willen uitgescholden worden of om ge pest te worden. Door de angst krijgt de persoon een minderwaardigheid complex en gaat de persoon op alle sociale vlakken achteruit. Moeite met het volgen van een opleiding en/of het doen van werk. De personen worden vaak bang als ze in een nieuwe groep komen, dit komt omdat de personen bang zijn om te falen en vaak herinneringen oproept bij het maken van contacten. De personen vinden het lastig feedback te ontvangen, omdat dit doet denken aan het pesten, omdat ze onzeker zijn en omdat ze niet weten om te gaan met de negatieve feedback.

Voor de personen die gepest worden is het lastig nieuwe contacten te maken. Door het pesten is het vertrouwen in mensen minimaal of niet aanwezig. Een persoon zal dan ook weinig moeite doen tot het maken van nieuwe contacten omdat het niet weer gepest wilt worden en de persoon dit wel ervaart bij het ontmoeten van nieuwe personen. Wanneer een persoon word gepest staat de persoon er vaak alleen voor, dit is voor de gene die gepest word een gevoel van ik moet het alleen op lossen, er is niemand ie mij helpt. Om minder gepest te worden, besluiten deze mensen vaak te geloven wat de pester zegt en te doen wat de pester zegt. Hierdoor krijgt de pester meer macht over de gepeste en word het pesten nog erger. Door het onzeker zijn gaan personen plekken vermijden, waar het druk is of waar de persoon die gepest is herinnerd word aan de gebeurtenis. Wanneer de persoon de pester tegen komt slaat gelijkt de angst en paniek toe, hierdoor worden de plekken en personen vermeden. Dit zorgt ervoor dat de persoon zich meer eenzaam gaat voelen en zich meer zal terug trekken. Doordat het pesten maar door gaat, gaat de persoon zich steeds minderwaardig en buitengesloten voelen, de persoon word uitgescholden of geslagen, maar niemand doet iets, dan word het voor de persoon ik ben niet belangrijk. Hierdoor zal de persoon het werken aan zich zelf en eigenwaarden minder belangrijk vinden

Lees verder

PTSS 1 PTSS 2 schema 3 herkennen 4 test Waarvoor staat de afkorting? De afkorting PTSS staat voor Post Traumatisch Stress Stoornis/Sydroom. Wat is...
PTSS vs borderline PTSS vs borderline Borderline word voor 50% bepaald door genetische factoren en is dus aangeboren. In 25% tot 75% van de gevallen hebben de personen ...
Ik kan niks voor je doen! Wat is het? De relatie veranderd vaak naar het stellen van de diagnose en het definitief vast stellen ervan. In voor en tegenspoed is er vaak niet ...
Trauma Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, 4 test Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Een trauma is een gewelddadig incident die uw leven in...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *