PTSS vs Autisme

PTSS vs Autisme

PTSS is Post Traumatisch Stress Stoornis. Is onderverdeeld in chronisch en complex of een combinatie. Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis. Autisme is onderverdeeld in PDD-NOS en ASS. Autisme is bekend sinds 1943 door Leo Kanner. PTSS word na de 2 de wereld oorlog als diagnose gebruikt. Beide diagnose zijn rond de zelfde tijd ontstaan, toch is autisme een bekender en meer geaccepteerde diagnose dan PTSS. Mensen noem bij een PTSS is het psychisch, bij autisme het is een beperking. Dit maakt dat een beperking beter ondersteund word en meer begrepen word, dan psychisch ziek zijn.

PTSS komt door een trauma die is opgelopen en autisme is vaak aangeboren. Bij autisme gaat de ontwikkeling minder snel en bij PTSS is deze wel normaal, maar door het trauma gaat deze achteruit. Bij autisme word vaak gedacht aan depressie of schizofrenie en is psychotisch, DSM 4. Bij PTSS word vaak gedacht aan autisme en is een psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen DSM 5.

Bij PTSS zonder trauma, waar de persoon geen last meer van heeft, word er vaak gedacht aan autisme. Dat de persoon met PTSS geen last meer heeft van het trauma, wil niet zeggen dat de persoon geen PTSS meer heeft, het is dan een halve diagnose met nog enkele signalen waar de persoon aan voldoet. Dan heeft de persoon een PTSS met restverschijnselen. PTSS word als een beroepsziekte gezien.

Voor autisme word psychotherapie voorgeschreven, om problematiek te verminderen. Daarnaast krijgen ze medicatie voor het gedrag. Bij PTSS word EMDR voorgeschreven, om het trauma hanteerbaar te maken en antidepressiva om de gedachten stromen te verminderen.

In hoeverre zijn de diagnoses en signalen hetzelfde?

PTSS en autisme hebben zoals hierboven op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen. Maar de signalen van beide diagnose lijken erg veel op elkaar. De onrust en stress, de vaste planning en structuur, sociaal onhandig zijn, het vermijden, zich terug trekken en rust zoeken, vast lopen in de maatschappij, stemmingswisselingen,  zijn bij beide diagnoses hetzelfde.  Dit maakt het ook lastig voor het stellen van de juiste diagnose. Beide diagnose zijn ongeneselijk.

Maakt weinig oogcontact met anderen

Bij beide hebben mensen moeite met het maken van oogcontact tijdens een gesprek. Door de onzekerheid en minder zelfvertrouwen, is het vermijden van de ogen tijdens een gesprek het eerste punt wat veranderd. Hoe zekerder een persoon, hoe meer oogcontact.

Begrijpt dubbele boodschappen niet, neemt taal vaak letterlijk. Houdt niet van geklets over ditjes-en-datjes, beperkt communicatie tot de essentie

Beide nemen de taal, informatie en gesprekken letterlijk. Een uitleg moet duidelijk en kort zijn, grapjes worden vaak letterlijk opgevat. De persoon gaat er niet vanuit dat het feitelijk anders is, het is zoals het word gezegd. Een dubbele boodschap is verwarrend omdat dit op meerdere manieren kan worden opgepakt en de persoon gaat twijfelen aan de betekenis achter de uitspraak. Door de drukte in het hoofd worden gesprekken moeilijker opgeslagen en daardoor is kort en bondig beter.

Over- of juist ondergevoelig voor sensorische prikkels (geluid, licht, smaak, tast)

Beide hebben veel last van overprikkeling of onderprikkeling. Door geluiden, geuren of smaken kunnen persoon te veel prikkels krijgen en hierdoor overprikkeld raken. Een prikkel kan zo binnen komen dat een persoon van de ene op de andere seconde in een bui raakt en hierdoor in paniek, angst of stress zit.  Door het niet geprikkeld willen worden sluiten mensen zicht af of vermijden plaatsen.

Moeite om leven te organiseren en structureren, toekomstplannen te maken

Beide hebben moeite mee te komen in de samenleving en het maken en op pijl houden van een structuur. Door dit dagelijks in te plannen en vast de houden aan een dagschema is het voor de meeste makkelijker dingen te organiseren. Door de drukte in het hoofd is het voor beide lastig om na te denken over de toekomst en hier gericht plannen voor te maken en deze uit te voeren.

Problemen bij het voeren van de thuisadministratie

Met de drukte in het hoofd is de administratie niet het eerste waar u aan denkt om te gaan doen, daarom word vaak de administratie als laatste op orde gebracht. Hierdoor is het vaak niet overzichtelijk. Door het verminderd concentreren kan het zijn dat het lastiger word om de rekeningen op tijd te betalen, het overzicht te hebben over inkomsten en uitgaven en de persoon loopt hierdoor schulden op. Door het juiste schema te volgen, budgetplan te maken en structuur aan te brengen, lukt het personen vaak wel om de eigen administratie op orde te houden, al dan niet met hulp.

Werkt slecht in teamverband, werkt vaak onder het eigen niveau

Bij PTSS is de kans klein op werk en bij beide werkt de persoon liever alleen dan in teamverband. In teamverband is er een groepsdruk en is presteren onder drukt belangrijk, alleen werken en in eigen tempo, zorgt ervoor dat de persoon meer werk verzet, zich beter kan concentreren en het beter naar zijn zin heeft. Bij beide is het werk wat u krijgt aangeboden, niet op uw niveau, maar er is niet veel keuze.

Realiseert zich vaak niet wat de drijfveren van de ander zijn, weinig inlevingsvermogen

Beide bouwen een muur/schild om zich heen, om zich veilig te voelen. Het gedrag van de persoon word gecamoufleerd. De persoon voelt zich beter met zijn schild aan als uit. Het gedrag wilt de persoon vaak zelf niet, het komt door de stemmingswisselingen dat het gedrag veranderd en hij zich anders voordoet. Hierdoor lijkt het of de persoon minder emoties of inlevingsvermogen heeft, maar de persoon voelt het van binnen, maar weet zich niet zo te uiten. Door de stemmingswisselingen is het lastig om het juiste gevoel en emotie te uiten, wat een ander persoon zou verwachten.

Vasthoudend aan eigen overtuiging, niet snel bereid tot het sluiten van compromissen

Voor beide is een punt een punt, mening is mening, afspraak is afspraak en tijd is tijd. Te laat komen zorg voor zoveel extra prikkels en stress, dat deze personen zelden te laat zijn. Wanneer dit anders is, is het voor de persoon niet meer duidelijk. Als de persoon iedere keer toegeeft aan dat het ander is dan zijn mening/feit, dan is dit niet belangrijk en hierdoor word de persoon onzeker. De eigen overtuiging van iets kunnen brengt de mensen vaak een paar stapjes verder.

Komt bij spanning moeilijk uit zijn/haar woorden, gaat stotteren of klapt dicht

Beide hebben moeite met spanning of lastige momenten. zijn dan onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. Door de angst, paniek of stress die toeslaat is het lastig zichzelf te uiten en is de kans groot dat een persoon niet meer weet wat hij moet zeggen en dichtklapt of hierdoor kan de tekst niet anders worden gebracht als de persoon dit doet. De persoon moet alle moeite doen om een antwoord uit te spreken en hierdoor kan het harder zijn, met kromme zin of stotterend.

Problemen met aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties

Beide lopen vast in de maatschappij door de onzekerheid en weinig zelfvertrouwen en door verminderde ondersteuning hierbij. Beide hebben moeite met het maken van nieuwe contacten en het onderhouden van de contacten. Dit komt omdat de personen vaak onzeker zijn over hun kunnen en hierdoor sociaal onhandig zijn. Het kan ook zijn dat personen worden veroordeeld op de diagnose waardoor het een negatieve stap is, om dit als nog te proberen.

Hoort niet altijd alles wat er gezegd wordt en vergeet dingen die de interesse niet hebben. Kan helemaal opgaan in een bepaalde activiteit of hobby, op het obsessieve af

In beide gevallen, vol hoofd, drukte in het hoofd, mensen hebben wel interesse, maar door de druk zijn ze met iets anders bezig, en kunnen het niet volgen of bijhouden en hierdoor word een deel niet gehoord of opgeslagen. De personen kunnen in hun eigen wereld zijn, met de volle concentratie, in het werk, waardoor ze dingen niet horen. Obsessief blijven hangen in een gedachten en/of bezigheid, dit hebben de mensen vaak zelf niet door.

Sterke behoefte aan routine en regelmaat en sterke behoefte aan duidelijke instructies, met name op het werk. Sterk vasthoudend aan eigen planning, raakt van slag als deze door anderen verstoord wordt. Obsessieve rituelen, zoals boeken altijd in zelfde volgorde neerzetten. Kan slecht tegen veranderingen in de leefomgeving

Dit geldt voor beide, hoe duidelijker – hoe meer structuur – hoe meer rust.Bij autisme word er vaak gebruik gemaakt van pictogrammen om de duidelijkheid, structuur en planning aan te geven. De planning is het dagelijks leven af wijken van de planning is het verstoren van de structuur. De dag loopt niet volgens planning en dat is niet goed. In een planning zit een vaste volgorde en die volgorde word dagelijks zo uitgevoerd, dit geeft duidelijkheid en rust.

Door iedere keer alles op de zelfde plek terug te zetten, zijn de personen heel geordend, de personen hoeven zelden te zoek naar hun spullen. Door het te organiseren en alles op precies dezelfde plek neer te zetten, geeft de persoon duidelijkheid, structuur en rust.

Voor beide geld dat ze minder spontaan dingen kunnen gaan doen. Door spontaan dingen te doen word de structuur doorbroken. Een dag moet zijn voorbereid, anders zijn er onnodige prikkels.  De persoon komt in een opstand, het gedrag veranderd, is nerveus/onrustig.

Door af te wijken van de structuur, word de persoon steeds getriggerd door andere zaken, omdat hij via de planning wilt werken. Dit zorgt voor een soort kortsluiting in de hersenen en kan lijden tot een bui.

Brengt graag veel tijd alleen door

Voor beide geld dat ze veel tijd alleen door maken, omdat ze opzoek zijn naar rust, alleen zijn is rust, zich  terugtrekken geeft rust.  De persoon wil niet gestoord worden in de rust. Wanneer een persoon onder de mensen is krijgt deze te veel prikkels met gevolg een bui. De persoon wil niet graag alleen zijn, maar door de teveel aan prikkels is het genoodzaakt de rust op te zoeken, door alleen te zijn. Liever alleen, dan te veel prikkels. Hierdoor vermijden beide ook plaatsen en personen.

Zeer goed oog voor detail

Voor beide moet het goed of perfect zijn. Eerst het ene geheel klaar en dan het volgende.

Profielfoto van PTSS online coach

Over PTSS online coach

Als PTSS expert heb ik, bijna 10 jaar ervaring op het gebied van problematiek rond om psychische en stressgerelateerde klachten. Thema's die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld slaapproblemen, herkennen en het omgaan met emoties, triggers en gevoelens, gedachtepatronen, vertrouwen en wantrouwen, omgaan met diagnose en naasten en schuld en schuldenproblematiek. Door u klachten beter te begrijpen, krijgt u er meer grip op. Leren accepteren en veranderen komt ook regelmatige aan de orde. Hiervan leert u technieken en om bepaalde klachten te verminderen of er beter mee om te gaan, bijvoorbeeld met nachtmerries en flashbacks, stemmingswisselingen Daarnaast geef ik als ontspanningscoach handige tips en adviezen om simpel met korte oefeningen te ontspannen. Als stresscoach geef ik u advies bij het in balans brengen en houden van uw stress. De PTSS coach kan u ondersteunen bij autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, burn-out, bordeliner, PTSS door middel van de groep stresscoach kunt u, uw vragen stellen en chatten of u kunt een dm sturen.

Geef een reactie