PTSS pesten

PTSS pesten

Wat is het?

Van de slachtoffers van pesten ontwikkelt 27,6% van de jongens ptss & 40,5% van de meisjes. Anti-pest programma’s signaleren symptomen niet! De meeste mensen die gepest worden, worden dagelijks of minimaal 2x per week gepest. Dit heeft een grote invloed op de persoon, voor het zelfvertrouwen, zelfbeeld en het vertrouwen in de samenleving. Door het pesten loopt de persoon een trauma op, heeft nachtmerries en regelmatig herinneringen die als herbelevingen terug komen.

Soorten van pesten:

 • Fysieke agressie: schoppen, slaan, duwen, trekken, laten struikelen.
 • Negatieve opmerkingen maken over de kleding, het uiterlijk of gedrag.
 • Buitensluiten, zeggen dat de ander niet mee mag doen.
 • Communicatie: uitschelden, een bijnaam geven of roddelen, nadoen, uitlachen, vernederen, naroepen.
 • De ander de schuld geven van dingen die hij niet gedaan heeft.
 • Negeren: niets terugzeggen, doen alsof de ander er niet is.
 • Spullen afpakken, verstoppen of kapot maken.
 • Bedreigen.

Tijdens het pesten heeft de persoon vaak angst, stress of paniek gevoel, omdat de persoon niet kon ontsnappen aan het gepest. De persoon is vaak gedwongen dit te aanvaarden, de persoon is zelf machteloos tegen het pesten. Het gevoel wat de persoon toen beleefde, beleeft de persoon in de herbelevingen elke keer opnieuw.

Na het stoppen met pesten zal de persoon niet af zijn van deze herbelevingen en zal de angst blijven voor personen om opnieuw gepest te worden. Wanneer u een trauma oploopt heeft u dat vaak niet in de gaten,op dat moment bent u bezig met de situatie en denkt u er niet over of het traumatisch is of niet. Pas na een aantal dagen merkt u dat het een echt trauma is.

Het trauma heeft voor iemand met PTSS een grote invloed op het dagelijks leven. Door het trauma, voelt een persoon zich meer onzeker, twijfelt meer en heeft de persoon last van herbelevingen en nachtmerries. Doordat mensen met PTSS steeds alles overdenken en regelmatig piekeren, ervaren ze veel stress en onrust op een dag.

2 herkennen

Het herkennen van pesten

In Nederland word 1 op de 4 kinderen gepest in het basis onderwijs en op de middelbare school. Een kind dat gepest word is vaak lastig te herkennen, dit geld ook voor de pester. Een kind dat gepest word heeft vaak 1 of meerdere van de onderstaande signalen. Hoe meer signalen er zichtbaar zijn en worden aangeven hoe groter de kans dat het kind word gepest.

Pester naar het kind

 • Het kind word onvriendelijk behandeld, de pester plaagt de gepeste, lacht hem uit of scheld deze uit.
 • Spullen worden afgepakt of vernield of liggen door de schoolgang. Het kind heeft vaker kapotte spullen of is vaker spullen kwijt.
 • De pester is zelden alleen, om de gepeste staat meestal een groepje. Meestal is dit naar schooltijd, in de pauze of een vrij uur. Het kind word vaak gepest op een plek waar alleen de pester en de gepeste zijn.

Pesten op school

 • Het kind is vaak niet geliefd in de groep. Het kind word vaak als laatste gekozen wanneer er groep activiteiten zijn zoals gym, groepswerk, of op het schoolplein. Hierdoor voelt het kind zich minderwaardig of meer onzeker.
 • Het kind verzuimd vaker van school. Het kind is liever niet in de klas.  Het kind kan zich minder goed consenteren op het schoolwerk en hierdoor gaan de schoolprestaties achteruit.
 • Het kind is regelmatig betrokken bij ruzie of vechtpartijen. Het kind heeft regelmatig verwondingen of kneuzingen.
 • Het kind heeft weinig contacten met andere, wil liever alleen zijn, trek zich vaker terug. Het kind neemt zelden een klasgenootje mee naar huis of gaat iets leuks doen met klasgenoten. Het kind heeft vaker een afstand van de samenleving en maatschappij.
 • Het kind neemt minder deel aan bijvoorbeeld sport of andere activiteiten. Het kind is vaker thuis. Het kind neemt liever geen deel aan groepsactiviteiten.

Een gepeste kunt u herkennen aan:

 1. Door het pesten krijgen de personen faalangst, om niet te zeggen wat zij denken, omdat ze niet willen uitgescholden worden of om ge pest te worden. Door de angst krijgt de persoon een minderwaardigheid complex en gaat de persoon op alle sociale vlakken achteruit. Moeite met het volgen van een opleiding en/of het doen van werk.
  1. De personen worden vaak bang als ze in een nieuwe groep komen, dit komt omdat de personen bang zijn om te falen en vaak herinneringen oproept bij het maken van contacten.
  2. De personen vinden het lastig feedback te ontvangen, omdat dit doet denken aan het pesten, omdat ze onzeker zijn en omdat ze niet weten om te gaan met de negatieve feedback.
 2. Iemand die gepest word op school gaat niet graag naar school, de persoon probeert school zoveel mogelijk te vermijden om het pesten te kunnen ontlopen. Hierdoor is de persoon minder op school aanwezig en gaan de schoolprestaties vaak achteruit. Door het pesten raakt het hoofd van de persoon die gepest word steeds voller, hierdoor is het lastig de lesstof op te slaan en de concentratie bij het werk te houden. Doordat deze situatie niet leefbaar is voor de persoon, gaat hij vaak vroegtijdig van school of gaat naar een andere school. Als de persoon vroegtijdig school verlaat krijgt het een ander probleem en dat is dat het geen diploma heeft en hierdoor weinig kans maakt op de arbeidsmarkt.
 3. Bieden diagnoses zorgen ervoor dat een persoon veel onrust op een dag voelt, hierdoor gaat een persoon veel of weinig eten. Onrust zorgt ervoor dat het honger gevoel stopt of juist versterkt. Door de stress en onrust veranderd het eetpatroon, hierdoor komt een persoon veel aan of valt veel af. Door de stress krijgen veel mensen vreetbuien om de stress weg te kauwen, dit helpt meestal maar tijdelijk en het zorgt voor overgewicht. Door het niet op pijl kunnen houden van een goed voedingspatroon, kunnen er andere klachten ontstaan.
 4. Door het gedrag van de andere personen, zal de gepeste, zich angstig, paniek of in de stress voelen. Het gedrag zorgt ervoor dat het pesten een trauma word voor de gepeste. Dit trauma is dan een PTSS, het pesten heeft dezelfde signalen op lange termijn als een PTSS. Op het moment dat een persoon die gepest word er last van ondervind in het dagelijks leven zoals extra angstig/onrust of nachtmerries heeft de persoon een trauma. Aan de hand van de hoeveelheid dat iemand gepest is en de ernst van het pesten bepaald hoe groot trauma, iemand eraan over houd.
 5. De persoon zit vaak in de pauze alleen/afgezonderd of zoekt bescherming bij een persoon.
 6. De persoon voelt zich vaak buiten gesloten of niet begrepen.
 7. Hun boeken, geld of andere eigendommen worden beschadigd of slingeren rond.

Het gevoel en gedrag van het gepeste kind

 • Het kind voelt zich niet op zijn gemak, is vaker afwezig/ in gedachten en vergeet vaker spullen of lesstof.
 • Het kind is meer somber tot depressief. Het kind heeft vaker gedachten er niet meer te willen zijn of weet zich geen raad meer met de situatie, doordat er vaak geen oplossing komt.
 • Het kind heeft vaker stemmingswisselingen van snel boos tot agressief. Het kind wil zich verdedigen tegen de pester. De onmacht zorgt ervoor dat het kind zich sneller overschreeuwd.
 • Het kind heeft veel stress en voelt zich onrustig.
 • Het kind zegt vaker dat doe ik, ik ga niet, ik kan niet, ik wil niet
 • Het kind spreek negatiever en denk negatiever. Het kind heeft vaak negatieve gedachten en staat negatiever tegen te toekomst.
 • Het kind slaapt minder goed en heeft vaker last van nachtmerries
 • doet stoer en wil imponeren
 • is vaak fysiek sterker dan het slachtoffer
 • wil overheersen en zichzelf bewijzen, ten koste van alles
 • is impulsief en reageert agressief bij tegenwerking
 • heeft een groot idee van zichzelf
 • omringt zich met meelopers die zorgen voor zijn aanzien
 • is eerder gevreesd dan geliefd in de groep

3 behandeling

Pesten en de gevolgen van pesten zijn te behandelen met een EMDR net als bij een PTSS. Aaan de hand van het trauma en de ernst van andere problematiek moet de gepeste leren omgaan met de gevolgen. De gepeste kan veel baad hebben bij contact met lotgenoten via een instantie of via een chat box.

De gevolgen van pesten kunnen zeer ernstig zijn. Dit heeft vaak te maken met de duur van het pesten. Het pesten stopt meestal niet na 1 dag. Hoe langer de persoon word gepest hoe hoger de schade is.

4 gevolgen

Voor de personen die gepest worden is het lastig nieuwe contacten te maken. Door het pesten is het vertrouwen in mensen minimaal of niet aanwezig. Een persoon zal dan ook weinig moeite doen tot het maken van nieuwe contacten omdat het niet weer gepest wilt worden en de persoon dit wel ervaart bij het ontmoeten van nieuwe personen. Wanneer een persoon word gepest staat de persoon er vaak alleen voor, dit is voor de gene die gepest word een gevoel van ik moet het alleen op lossen, er is niemand ie mij helpt.

Om minder gepest te worden, besluiten deze mensen vaak te geloven wat de pester zegt en te doen wat de pester zegt. Hierdoor krijgt de pester meer macht over de gepeste en word het pesten nog erger. Door het onzeker zijn gaan personen plekken vermijden, waar het druk is of waar de persoon die gepest is herinnerd word aan de gebeurtenis. Wanneer de persoon de pester tegen komt slaat gelijkt de angst en paniek toe, hierdoor worden de plekken en personen vermeden. Dit zorgt ervoor dat de persoon zich meer eenzaam gaat voelen en zich meer zal terug trekken. Doordat het pesten maar door gaat, gaat de persoon zich steeds minderwaardig en buitengesloten voelen, de persoon word uitgescholden of geslagen, maar niemand doet iets, dan word het voor de persoon ik ben niet belangrijk. Hierdoor zal de persoon het werken aan zich zelf en eigenwaarden minder belangrijk vinden

Het trauma waarmee de persoon dagelijks moet leven, kan voor de persoon zo heftig zijn dat hij geen oplossing meer ziet voor het probleem en daardoor het leven niet meer ziet zitten. Door pesten kunnen personen verschillende stoornissen oplopen zoals persoonlijkheidsstoornissen, manisch depressief, (dwang)neuroses, psychoses en fobieën. Bij een PTSS horen angst, paniek en stress stoornis, persoonlijkheidsstoornis en depressies. Deze gedachten spoken vaak door het hoofd waardoor de persoon negatief gestemd raakt. Deze gedachten kunnen alleen worden verlicht na een behandeling, de gedachten aan het pesten zullen altijd blijven.

De psychische gevolgen kunnen zijn:

 • Vaker emotioneel zijn tot zeer extreem emotioneel. Stemmingswisselingen van boos gedrag naar agressief. De gepeste is vaker somber en heeft last van depressieve periodes. De gepeste kan het leven moeilijker aan en heeft vaker negatieve gedachten gedachten uit het leven te stappen.
 • Allerlei angsten, zoals bijvoorbeeld het hebben van pleinvrees. Angst om naar school te gaan om weer gepeste worden. Vaak worden schooluren gemeden en spijbelend het kind. Door de regelmatige angst en paniek kan er een paniekstoornis ontstaan. De persoon heeft last van faalangst, de gepeste durft hierdoor niet zijn eigen mening te geven en voor zich op te komen. Omdat de gepeste bang is om uitgelachen te worden of iets verkeerd te zeggen.
 • De gepeste geloofd wat de pester over de gepeste zegt. De gepeste geeft zich over aan de pester in de gedrag en gedachten en gevoel. De gepeste heeft hier heel de rest van het leven last van. De persoon loopt hier vaak een trauma van op. Wanneer deze niet word behandeld is de kans op een PTSS groot. De gepeste heeft een verhoogde kans op psychiatrische ziekten (DSM 1V) zoals: persoonlijkheidsstoornissen, manisch depressief, (dwang)neuroses, psychoses en fobieën.
 • De gepeste kan zichzelf pijn gaan doen (automutilatie), bijvoorbeeld door zichzelf te gaan snijden zoals bij de diagnose borderliner vaak voorkomt. De persoon heeft hierop een verhoogde kans. De pijn van het pesten moet letterlijk uit het lichaam.
 • Vermoeidheid door minder goede nachtrust, veel piekeren en nachtmerries.

De sociale gevolgen kunnen zijn:

 • Moeite met het aangaan en het behouden van een relatie. De persoon vind het lastig om nieuwe contacten te maken en is bang om teleurgesteld te worden door de nieuwe contacten. Dit maakt de persoon onzeker en zal hierdoor minder snel nieuwe contacten aan gaan.
 • De gepeste heeft minder vertrouwen in de samenleving en in personen. De gepeste geloven mensen minder snel op hun woord en is het meer eerst zien dan geloven. Vaak geloven gepeste niet dat andere personen menen wat ze zeggen. De gepeste is onzeker en heeft weinig zelfvertrouwen en gaat hierdoor vaker dingen vermijden. De persoon voelt zich vaak buitengesloten en minder dan andere personen.
 • De persoon krijgt een stilstand in het leven en maakt zelden stappen in de toekomst. Een nieuwe stap is voor een gepeste erg lastig. Wanneer de gepeste gaat werken word er vaak nog veel last van het pesten ervaren. De persoon heeft meer moeite contacten te leggen, heeft last van faalangst, of om nee te zeggen. De persoon vind feedback vaak lastig om mee om te gaan.
 • De persoon heeft een verhoogd risico op een sociaal isolement doordat de gepeste minder sociale contacten heeft en vaker thuis is omdat dit beter voelt. De persoon voelt zich zeer regelmatig eenzaam. De gepeste voelt zich vaak minderwaardig, minder belangrijk.
 • De gepeste word de pester. Het gene wat is aangedaan gaat de persoon zelf doen bij een ander.
 • Moeite met intimiteit en seksualiteit. Dit heeft alles te maken met het aangeven van grenzen van wie u werkelijk bent

De lichamelijke gevolgen kunnen zijn:

 • Fysieke klachten, psychosomatische klachten. De gepeste heeft vaker last van psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, stress, onrust, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid. Door de hoeveelheid stress is de kans groot op een burn-out.
 • De houding van de gepeste veranderd naar meer verkrampt lopen of lopen zoals de persoon zich voelt.
 • Door de stress heeft de persoon een verhoogd kans op eet problematiek als anorexia en boulimia. Vaak heeft dit ook een verband met het minderwaardig voelen en het verminderde zelfbeeld. Door de stress gaat een persoon sneller emotie eten.
 • De gepeste vind zich zelf vaak minder belangrijk. De persoon kan beter voor een ander iets doen, dan voor zichzelf. Vaak vergeet de persoon zichzelf en gaat zich zelf meer wegcijferen en zich zelf steeds minder verzorgen.
 • Als gevolg van geweld bij pesten kan een persoon lichamelijk letsel oplopen. Dit kan tot gevolg hebben dat de persoon bijvoorbeeld een hersenafwijking krijgt.

5  Plan

Stap 1 Hoe veel last heeft u van het pesten? Beïnvloed het uw dagelijks leven? Kunt u minder goed slapen door nachtmerrie of herbelevingen? De kans is zeer groot dat u een trauma heeft opgelopen, houd voor een week de signalen bij in het dagboek en de hoeveelheid slaap en de reden waarom u niet kan slapen.

Stap 2 Hoe vaak word u gepest? Zijn het meerdere personen of is het 1 persoon? Wat kunt u doen om het pesten te verminderen? Maak het pest gedrag bespreekbaar bij een leidinggevende of directie van school, als het mogelijk is verander van werk of school

Stap 3 Neem iemand in vertrouwen om over het trauma te praten, dit kan een naasten zijn of een instantie. Het pest gedrag stopt niet van zelf alleen met de juiste hulp en ondersteuning kan het pesten gedrag en het trauma verbeteren. Hoe minder u er over praat -> hoe meer u het opkropt -> hoe erger de gedachten -> hoe groter het trauma -> Ptss -> met alle gevolgen van dien.

Stap 4 Werken aan het zelfvertrouwen en op komen voor uzelf door een cursus of een vechtsport.

Stap 5 Ga vaker dingen doen die u leuk vind, om te kunnen ontspannen en alles van u af te zetten. Schrijf in een dagboek om de gedachten van u af te schrijven en probeer dagelijks minimaal 15 minuten yoga of ademhalingsoefeningen te doen.

6 naasten

 • Als naasten is het belangrijk op kleine veranderingen te letten in gedrag of het niet naar school willen of verzuimen. Probeer het pesten zoveel mogelijk te bespreken met de pester en de gevolgen voor de gepeste.
 • neem de gepeste serieus in het verhaal.