ptss paniekstoornis

Wat is het?

Het zijn 2 verschillende diagnoses die veel met elkaar te maken hebben. Beide horen bij de groep angst. Beide kunnen apart worden gesteld een combinatie komt zelden voor dan is het een PTSS.

Er is sprake van een paniekstoornis als bij iemand terugkerende aanvallen van hevige angst en paniek optreden.Vaak is dit per week en soms enkele keren op een dag.

Er is sprake van een PTSS als een trauma heeft opgelopen en hier minimaal 6 maanden last van heeft met herbelevingen. Bij PTSS is een persoon voortdurend angstig en het gevoel dat er elk moment weer wat ernstigs kan gebeuren. Bij hypochondrisch komt dit ook voor maar de persoon denkt de hele tijd dat het allerergste aan de hand is.

Is ptss een paniekstoornis ?

Ptss staat bekend als een angststoornis, In de naam staat aangeven stress stoornis. Een paniekstoornis kan een onderdeel zijn van een PTSS. Veel personen met een PTSS hebben last van paniek, angst en/of stress. Bij sommige personen die veel paniek ervaren kan dit uitgroeien tot een paniekstoornis.

Aan de hand van hoeveel paniek een persoon heeft en hoe vaak dit voorkomt dat er worden vastgesteld dat u een paniekstoornis heeft. Niet iedere persoon met PTSS heeft even veel last van paniek, angst of stress. Omdat deze 3 signalen alle bij een PTSS horen kunnen op alle 3 de signalen een “extra” stoornis ontstaan.