PTSS Kind

1 Wat is het?

Een PTSS voor een kind heeft veelal dezelfde signalen als bij volwassen. Voor kinderen is het zeer lastig om aan te geven wat de signalen zijn of waar het kind last van heeft. Kinderen kunnen nog niet aangeven wat de problemen zijn als volwassen, ze kunnen er moeilijk woorden aangeven.

2 Herkennen

 • Kinderen kunnen op dezelfde manier een PTSS en trauma’s oplopen als volwassen. De PTSS kan worden opgelopen door misbruik, mishandeling, (vecht) scheiding, pesten of bijvoorbeeld getuigen van geweld.
 • een grote gedragsverandering, dit kan per kind verschillen hoe dit word geuit. Het heeft te maken met de leeftijd van het kind en van het normale gedrag van het kind en hoe goed het kind zich kan uiten qua gevoelens en emoties. Het kan zijn dat een druk kind heel rustig word of andersom een rustig kind heel druk.
 • Opkroppen van emoties en gevoelens waardoor de kans groot is op een uitbarsting. Meer stress of onrust, druk gedrag door het moeilijk kunnen uiten van de gevoelens emoties en moeite met de gedachten onder controle te houden.
 • Concentratieproblemen door de vele gedachten en de situatie. Hierdoor kan het zijn dat het op school minder goed gaat.
 • Herbelevingen van de nare situatie overdag: het kind is regelmatig met gedachten in zichzelf of het kind zondert zich vaker af of zoek de rust op.
 • Stemmingswisseling van rust naar snel boos of gefrustreerd tot agressie.
 • Kinderen kunnen zich depressief en somber voelen, geen zin meer dingen te ondernemen wat anders heel makkelijk ging.

3 Behandeling

Een trauma kan worden vastgesteld en behandeld worden vanaf het 2de jaar.

4 Gevolg

 • Veel kinderen vinden het lastig zich thuis tegen de ouders zich hierover te uiten, daardoor kan het voorkomen dat het op school verteld word of op een sportclub. Een kind verteld het vaak op een plek of bij een persoon die het kind veilig en vertrouwd voelt en waar de ouders geen “pijn” word aangedaan.
 • Slaapproblematiek, nachtmerries, moeilijker of niet willen gaan slapen. In het begin bij een PTSS heeft het kind veel last van nachtmerries die hetzelfde zijn als de herbelevingen. Het geeft angst om te gaan slapen.
 • Het vermijden van plaatsen, plekken, personen, situaties waar iets is gebeurt, bang of angstig om het toch te moeten doen, bijvoorbeeld bij pesten op school: niet willen opstaan niet naar school willen, zich naar voelen.

5 Plan

 1. Vraag uw kind een tekening te maken van de gebeurtenis, gedachten. Aan de hand van de tekening weet u wat er in uw kind omgaat en is het makkelijk voor uw kind om het te bespreken
 2. Dwing uw kind niet om over de gebeurtenis te praten dit werkt averechts, Hierdoor kan het gebeurtenis dat een kind niet meer wilt praten of moeilijker uit, uw kind komt vaak naar uzelf toe als het ergens over wilt hebben.
 3. Houd een dagboek bij met de signalen van uw kind en hoe vaak het voorkomt. Dit geeft u een duidelijk beeld van het trauma en de ernst. Probeer zoveel mogelijk inzicht krijgt in het trauma en de PTSS gebaseerd op uw kind. De schema’s kunt u meenemen naar de huisarts en als richtlijn gebruiken bij uw uitleg.
 4. Haal een verwijs brief bij de huisarts. Vraag hulp bij het behandelen van de PTSS bij de jeugd GGZ. Emdr kan gegeven worden vanaf 2 jaar.