PTSS Eenzaamheid

1 Wat is het?

Ptss is een diagnose die veel mensen als eng of gevaarlijk beschouwen. Het ligt aan de persoon of het eng is en of het gevaarlijk word. De personen proberen een zoveel mogelijk normaal leven te lijden, wat door de gebeurtenissen erg lastig is. Over PTSS, trauma’s zijn veel vooroordelen, dit maakt het voor personen met een PTSS erg moeilijk.

Niet voor iedere persoon is het signaal eenzaamheid evenveel aanwezig. Bij personen die weinig signalen van een PTSS hebben of in een milde vorm voelen zich vaak minder eenzaam dan personen die hier meer last van hebben. Een PTSS uit zich bij iedere persoon anders en is zelden hetzelfde. Wanneer een persoon voor het trauma zich regelmatig eenzaam voelt, word dit na het trauma vaak versterkt.

  • Voor een eenmalige traumatische ervaring zal het eenzaam zijn en/of voelen anders zijn dan wanneer er meerder ervaringen zijn.
  • Wanneer een trauma zich heeft afgespeeld in de baby kindertijd kan het zij dat een persoon gedesorganiseerd gehechtheidspatroon heeft. Hierdoor is het maken van contact extra moeilijk.

Eenzaamheid en PTSS komen vaak voor, vooral als de PTSS nog niet behandeld is of als trauma’s geen gehoor aan word gegeven. Door het geen gehoor te geven aan een trauma is het of het trauma niet bestaat en of de persoon zich aanstelt. Door het niet begrepen worden trekken personen zich meer terug en zullen minder sociale contacten hebben omdat ze zich minder begrepen voelen.

Vaak gaan de nare gebeurtenissen over geweld, misbruik, mishandeling. Deze gebeurtenissen beïnvloeden het gedrag en gedachten van een persoon. De persoon heeft minder vertrouwen of sneller angstig. De persoon schaamt zich om erover te spreken wat is aangedaan, terwijl het een slachtoffers is. Door het niet of weinig praten hierover neemt de trauma de overhand. Hierdoor kunnen personen contacten gaan vermijden of het nut van dingen niet meer zien.

Voor een persoon is het vaak lastig om naar een nare gebeurtenis het leven weer op te pakken en door te gaan met de toekomst. Een trauma is vaak zo ingrijpend dat het het dagelijkse leven beïnvloed. De persoon moet eerst een traumabehandeling onder gaan en begeleid worden naar werk of opleiding voor de stap kan worden genomen. De therapie is erg zwaar en de persoon moet stabiel zijn voor het mag beginnen. Dit duurt vaak enige tijd na het trauma en sommige worden niet stabiel.