PTSS Eenzaamheid herkennen

2 Herkennen

PTSS heeft invloed op het gezinsleven, vriendschappen en werk. Een PTSS word niet altijd gezien als een angststoornis en stressstoornis en daarom niet door iedereen begrepen.

Gezin

 • In een gezinsleven kan het erg moeilijk zijn als er een persoon is met PTSS. De emoties en gevoelens kunnen met grote regelmaat hoog oplopen, waardoor er conflicten kunnen ontstaan. Vaak nemen de emoties van de persoon de overhand in een relatie. Dit zorgt voor onrust in het gezin.
 • Voor een persoon is het vaak niet mogelijk te werken, dit heeft te maken met de ernst van de trauma’s en hoe goed een persoon hiermee over weg kan. De persoon is dagelijks bezig met het verkroppen van de herinneringen. Doordat de persoon vaak niet werkt, worden er geen nieuwe sociale contacten opgedaan of onderhouden. Hierdoor blijft de groep personen even groot of kleiner.
 • De persoon heeft vaak moeite geconcentreerd te blijven, soms is de persoon een beetje vergeetachtig, door de angsten die herinneringen op roepen en door geluiden kan opkomen, slecht slapen door het piekeren en nachtmerries en minder voeding vaak door stress,
 • In een gezin kan een persoon met PTSS zich eenzaam voelen, door bijvoorbeeld er veel ruzies zijn over emoties of gedrag. Hierdoor voelt de persoon zich niet gehoord en begrepen in de situatie. Waardoor de emoties in een ander gesprek hoger kunnen oplopen of de emoties beginnen waar ze zijn gestopt.

Contacten leggen

 • Personen die een PTSS hebben hebben vaak moeite met het leggen van contacten of het onderhouden hiervan.
 • Vaak is het vertrouwen voor vriendschappen erg laag en is het te lastig om nieuwe contacten aan te gaan.
 • De personen zijn vaak bang voor de reactie op een verhaal dat ze vertellen of willen geen lastige vragen.
 • Een PTSS is voor de persoon vaak moeilijk om uit te leggen, het een emotioneel verhaal, met veel leed.
 • Een persoon wilt wel vaak het contact, ookal zegt hij nee, maar durft het vaak niet aan te gaan, uit angst of bang of herinneringen.

Gevoel

 • Personen hebben vaak een schuldgevoel overgehouden aan de situatie, hierdoor word het lastig contact te leggen. Ze leggen de schuld bij zich zelf over wat er is gebeurt, terwijl het vaak is aangedaan en de persoon er niks aan kan doen of had kunnen voorkomen.
 • Voor een persoon kan het veiliger voelen als er minder of geen contacten zijn. Dit heeft veelal met de gebeurtenissen te maken of dat de persoon geen last wil zijn van de andere.
 • Het gevoel: jij hebt niks over voor mij, dus waarom ik wel voor een ander. Word vaak versterkt door dingen die niet na worden gekomen. De persoon geeft minder om mensen om zich heen of om de samenleving en is ik.
 • Een van de signalen is depressief, door een depressie zijn personen vaker allen en willen weinig tot geen contact met de omgeving

Vermijden

 • Het vermijden van plaatsen, plekken en personen zorgt ervoor dat de persoon minder contacten legt met andere doordat de persoon minder vaak buiten komt. Vermijden van personen door iets wat herinnerd aan wat is aangedaan, geeft veel stress. Het heeft vaak niet met de persoon zelf te maken dat het stress oplevert, maar aan de gebeurtenis van toen. Maar dit zorgt er wel voor dat de persoon moeilijker contact legt met andere of minder snel naar buurthuizen gaat. Veel van deze plaatsen zijn ook erg druk, wat extra stress oproept.
 • Personen met een PTSS zijn vaker binnen om zo min mogelijk geprikkeld te worden. Vaak zijn er niet al te veel prikkels nodig, voor een bui of emotie.