PTSS Eenzaamheid gevolgen

4 Gevolgen

Eenzaamheid

  • Door eenzaamheid nemen signalen als stress, onrust, malen/piekeren toe.
  • Eenzaamheid heeft invloed op mentale en fysieke gezondheid

PTSS

  • Ernstige PTSS-symptomen ondermijnen op termijn de sociale steun, vaak kunnen naasten niet overweg met de signalen, hierdoor word het contact verbroken. Vanuit instanties is hier weinig tot geen begeleiding bij voor naasten.
  • Door de trauma’s, nachtmerries, buien is het voor een persoon lastig een relatie te hebben. De andere zal hier veel last van onder vinden.
  • Herbelevingen kunnen erg vreemd of naar overkomen bij andere. Deze zijn er vaak dagelijks en is een kwestie van laten zijn zoals het komt. De filmpjes of gedachten zijn zoals het moment toen. Deze moeten worden uitgesproken om opkropen te voorkomen. Het opkropen van trauma’s en gedachten kunnen zorgen voor buien.
  • Personen gaan hopen op dat dingen veranderen, die vaak niet uitkomt.
  • Piekeren en malen verergerd in hoeveelheid en ernst

Contacten

  • Ptss is vaak moeilijk te begrijpen, veel personen zijn dan ook vaak alleen en op zich zelf aangewezen.
  • In contactmomenten kunnen er buien ontstaan of emoties sneller oplopen dan bij andere personen. Dit komt veelal bij trauma’s en herinneringen die nog niet zijn verwerkt. Voor een derde kan dit erg vreemd overkomen, maar de persoon zit dan al vaak lange tijd met gedachten aan het trauma en krijgt deze niet veranderd.
  • Door minder contactmomenten, hoe meer vermijden, hoe groter de kans op een sociaal isolement