PTSS depressie

Stap 2 Herkennen

 • Een persoon met PTSS heeft vaker last van depressies en psychische problematiek. Voor deze personen is het belangrijk de signalen hiervan te herkennen om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Door er zeer regelmatig over te praten en het maken van een planning of crisisnoodplan, kan veel problematiek worden voorkomen en kan de depressie beter worden begrepen en aangepakt. Hierdoor is de kans groot dat werken zeer lastig word of niet meer mogelijk is.
 • Voorkom dat uw negatieve gedachten de overhand nemen. Bij een PTSS komt vaak een depressie voor. Schakel op tijd hulp in om een depressie te voorkomen of direct aan te pakken.
 • Een depressie kan de klachten van een PTSS versterken. Van een depressie kunt u nare gebeurtenissen/gedachten overhouden die kunnen leiden naar een trauma. Voor de negatieve gedachten word vaak anti depressiva voorgeschreven.
 • Een van de signalen van een PTSS is een depressie. Personen met een PTSS hebben een verhoogde kans op een depressie, die regelmatig komt en gaat. Personen die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt zijn vaker somber of depressief. Dit komt door de vele nare herinneringen aan de situatie, die het hoofd dagelijks bezig houden, waardoor er weinig ruimte is om over andere dingen na te denken.
 • De gedachten aan een trauma, kunnen een persoon erg somber laten voelen of depressief. Hierdoor kan het zijn dat de gedachten vaak en veel terug komen en de persoon een groot deel van de dag bezig is met deze gedachten. De gedachten nemen als het als het ware over, het kan een persoon erg beperken in dagelijks leven.
 • Het is voor PTSS en depressie alle beid lastig om positieve gedachten te hebben of positief te praten. De gedachten zijn vaak negatief en dit maak ook erg somber. Het probleem maakt dat het lastig is om in de toekomst te kijken en hier een planning voor te maken met bijvoorbeeld een doel.
 • Bij een PTSS en een depressie hebben personen vaak te maken met aanvallen of stemmingswisselingen in het gedrag. De gedachten kunnen als een soort tornado door het hoofd gaan. Bij iemand met een depressie is dit vaak lastig stop te zetten. Door hebben deze vaker hoofdpijn of buikpijn, van de spanning en stress. Hierdoor komen prikkels bij deze personen vaak anders binnen, prikkels storen meer en komen vaak harder binnen.Dit kan zorgen voor overprikkeling.
 • Personen met een PTSS trekken zich vaak terug en zijn opzoek naar rust. Door een depressie in combinatie met de PTSS kan het erg lastig zijn de rust te vinden. Hierdoor kan het zijn dat ze persoon vaker en langer onrustig is of zich zo voelt.
  Een depressie kan de klachten van een trauma stress en onrust vergroten. Hierdoor zijn gedachten als een tornado in het hoofd en lastig om deze terug te brengen tot een orkaan of wind. Personen komen dan vaak minder buiten of zijn minder actief omdat de gedachten tornado veel energie kost.
 • Iemand met een PTSS of een depressie heeft vaak moeite met zich te concentreren voor langer dan 30 minuten. Vaak word het lezen van de krant of boek een probleem.De persoon krijgt last van een schuldgevoel.
 • Het is mijn schuld dat het zo gelopen is. Vaak is dit onterecht en is het de persoon aangedaan. Of de persoon voelt zich niet prettig in situatie omdat het bang is fouten te maken of alles wat de persoon doet is in de ogen van persoon minder goed. De gevoelens van hulpeloosheid en waardeloosheid zijn vaak versterkt. Wat heeft het allemaal voor zin nog.
 • De persoon voelt zich vaak moe of down. Een persoon kan een gehele dag slapen maar niet uitgerust opstaan. Omdat een persoon het allemaal te veel word word vaak het bed op gezocht. De persoon ‘verstopt’ zich voor de wereld
 • .De persoon heeft vaak minder zin dingen te ondernemen of aan te pakken. De interesse in dingen die de persoon leuk zint veranderd. De persoon blijft vaker binnen en komt alleen buiten voor de noodzakelijke dingen, hierdoor is er een verhoogde kans op een sociaal isolement. De persoon gaat plekken vermijden om ‘zelfbedachte redenen’.
 • De persoon ervaart vaak een gevoel van leegte, dit komt door het verdriet dat zich met zich meeneemt van de nare gebeurtenis.

Stap 4 Gevolgen

Regelmatig, vaker en langdurige depressief of suïcidaal problematiek.

 • Negatief gestemd, praten, denken.
 • Het leven word blijvend in het verleden, een goede toekomst zit er vaak niet in. Door dat de gedachten vaak negatief zijn, en zeker in het begin nog met het trauma te maken hebben, maalt u dagelijks over negatieve gedachten. Hierdoor word steeds meer depressief, omdat er weinig positieve dingen in uw hoofd komt.
 • Door het herhalen bij hulpverlening, de diagnoses en het bespreken van uw problematiek, gaat u meer negatief denken en hierdoor ook negatief praten. Hierdoor houd u uw meer vast aan de signalen die steeds worden gezegd.
 • Door de omgang van de maatschappij, de gedachten en problematiek, worden personen vaker en langdurig depressief. Door te blijven denken over het trauma en problematiek en geen oplossing te kunnen vinden, word u suïcidaal.

stap 5 Plan

 1. van hulpverleners om te leren omgaan met de depressie en de PTSS. Vraag hulp bij de psycholoog om de PTSS en depressie te bespreken en te zoeken naar een juiste behandeling wel of niet met medicatie. Vaak word eerst EMDR voorgeschreven voor het verminderen van de trauma’s. Dit kan verlichting brengen bij het depressief voelen. Hierbij een klik met de psycholoog belangrijk om uw meer op uw gemak te voelen, waardoor u meer open kan praten. Emdr is een zware therapie waar u na een sessie last van kan hebben door middel van gedachten of nachtmerries.
 2. Hoe depressief bent u? Hoe vaak voelt u zich somber? Houd een dagboek bij met de schema’s om een beter inzicht te krijgen in de depressie en wat de oorzaak hiervan is. Hoe beter het inzicht hoe makkelijker u het kunt aanpakken en deels kunt voorkomen.
 3. Heeft u al eens eerder een depressie gehad? Hoe ging u er toen mee om? Wat heeft u toen gedaan? Wat zou u kunnen verbeteren? Leer van vorige momenten om het eerder te erkennen en een betere aanpak te maken.De nachtrust word bij een PTSS vaak verstoord door nachtmerries, herbelevingen of piekeren. Bij een depressie is dit vaak pikeren en overdenken van problemen. Zorg voor voldoende nachtrust. Beweeg actief zodat u stress minder is waardoor u beter kunt slapen. Houd in een dagboek bij hoeveel uur u geslapen heeft en wat de reden was dat u minder sliep. Schrijf ook de dagen van goed slapen op, wat heeft u die dag anders gedaan?