ptss chronische gevolgen

4 Gevolgen

  • De chronische klachten lopen in de loop van de tijd verder op. Hierdoor kan het zijn dat een persoon steeds meer beperkt word in de mogelijkheden van de samenleving.
  • Verliest grip op het dagelijkse leven -> uitzichtloos -> suïcidale gedachten
  • Geen geluid mee kunnen horen door de hooggevoeligheid
  • Trauma -> chronisch trauma. Niet behandelen zorgt ervoor dat een trauma de overhand neemt in uw dagelijkse leven. Het trauma is een gehele dag aanwezig. De persoon heeft dagelijks veel last van het trauma met herbelevingen en herinneringen.
  • Oplettend -> alertheid. Radar oren waarbij het gehoor de omgeving af zoekt naar geluid. Hierdoor word de persoon meer alert op de omgeving .
  • Af en toe pijn -> chronische dagelijkse pijnklachten door langdurige stress, angst paniek die lichamelijke klachten veroorzaakt.
  • Het vermijden van plaatsen wat door de chronische signalen steeds meer niet gaan naar plekken word. Omdat het niet lukt of geen zin meer, waarom nog?
  • Vergrote kans op eenzaamheid en sociaal isolement
  • Voor veel personen is het lastig of onmogelijk te werken
  • Door lichamelijke klachten kunnen personen minder buiten komen of minder behoefte hebben aan contact en hierdoor zich eenzaam voelen of in een sociaal isolement terecht komen